Vazba like / dislike

Hlavní stránka Angličtina online – Anglická vazba like slouží pro vyjádření toho, že máte něco rádi. A anglické sloveso dislike je jeho záporem.

Úvod

Sloveso like má hned několik významů. Z nejdůležitějších jsou: „mít rád“ a „líbit se“. Záporem je sloveso dislike“.

Kladná věta – Vazba like

Časování slovesa „like“ je velice jednoduché. Jak můžete vidět v následující tabulce, tak sloveso „like“ se ve všech osobách jednotného i množného čísla chová pravidelně. Tedy je nutné si dát pozor na třetí osobu jednotného čísla, kde se přidává koncovka „-s“ – „likes“. Co se týče kladných vět se slovesem „like“, tak je to poslední tabulka. Sloveso nemá žádné zkrácené tvary a ani nic podobného.

 

1. os. j.č. I like footbal. Já mám rád fotbal.
2. os. j.č. You like footbal. Ty máš rád fotbal.
3. os. j.č. He likes footbal. On má rád fotbal.
3. os. j.č. She likes footbal. Ona má ráda fotbal.
3. os. j.č. It likes footbal. Ono má rádo fotbal.
1. os. m.č. We like footbal. My máme rádi fotbal.
2 os. m.č. You like footbal. Vy máte rádi fotbal.
3. os. m.č. They like footbal. Oni mají rádi fotbal.

Záporná věta – Vazba dislike

Zatímco kladné věty se slovesem „like“ jsou na poměry angličtiny docela jednoduché, tak záporná věta není sice složitá, ale máte dvě možnosti, jak ji vytvořit. První jednodušší možností je použití slovesa „dislike / dislikes“. Tabulka vypadá následovně:

1. os. j.č. I dislike footbal. Já nemám rád fotbal.
2. os. j.č. You dislike footbal. Ty nemáš rád fotbal.
3. os. j.č. He dislikes footbal. On nemá rád fotbal.
3. os. j.č. She dislikes footbal. Ona nemá ráda fotbal.
3. os. j.č. It dislikes footbal. Ono nemá rádo fotbal.
1. os. m.č. We dislike footbal. My nemáme rádi fotbal.
2 os. m.č. You dislike footbal. Vy nemáte rádi fotbal.
3. os. m.č. They dislike footbal. Oni nemají rádi fotbal.

Zápor slovesa „like“, lze vytvořit i standardní cestou, jak to znáte lekce o přítomném čase prostém. Lze tedy použít pomocné sloveso „do not / does not“ před slovesem „like“. Jako vždy uvádíme tabulku časování:

1. os. j.č. I do not like footbal. Já nemám rád fotbal.
2. os. j.č. You do not like footbal. Ty nemáš rád fotbal.
3. os. j.č. He does not like footbal. On nemá rád fotbal.
3. os. j.č. She does not like footbal. Ona nemá ráda fotbal.
3. os. j.č. It does not like footbal. Ono nemá rádo fotbal.
1. os. m.č. We do not like footbal. My nemáme rádi fotbal.
2 os. m.č. You do not like footbal. Vy nemáte rádi fotbal.
3. os. m.č. They do not like footbal. Oni nemají rádi fotbal.

V tomto případě, lze použít zkrácený tvar pomocných „do not / does not“ – „don`t / doesn`t“.

Tázací věta – Vazba like

Otázka se slovesem „like“ se tvoří stejně jako pro všechna další slovesa v přítomném čase prostém a to s pomocným slovesem „do / does“ a „like“ se stejně jako v kladné větě vůbec nemění. Tabulka časování tázacích vět:

1. os. j.č. Do I like footbal? Mám rád fotbal?
2. os. j.č. Do you like footbal? Máš rád fotbal?
3. os. j.č. Does he like footbal? Má rád fotbal?
3. os. j.č. Does she like footbal? Má ráda fotbal?
3. os. j.č. Does it like footbal? Má rádo fotbal?
1. os. m.č. Do we like footbal? Máme rádi fotbal?
2 os. m.č. Do you like footbal? Máte rádi fotbal?
3. os. m.č. Do they like footbal? Mají rádi fotbal?

Použití – Vazba like ve větách:

Anglická slova „like“ a „dislike“ používáme, pokud mluvíme o věcech nebo lidech, které máme nebo nemáme rádi. Několik příkladů použití pro to co máme rádi:

  • I like pizza. – Mám rád pizzu.
  • She likes cats. – Ona má ráda kočky.
  • I like kind people. – Mám rád laskavé lidi.
  • We like music. – Máme rádi hudbu.
  • I do not like rude people. – Nemám rád hrubé lidi.
  • Do you like chocolate? – Máš rád čokoládu?

Další skupina příkladů použití se týká činností, které děláme nebo neděláme rádi.

  • I like swimming. – Mám rád plavání.
  • Petr likes travelling. – Petr rád cestuje.
  • I do not like waking up. – Nemám rád vstávání.

Něco málo navíc

Slovo „like“ má více významů, než jsou zmíněny nahoře.

Prvním významem je předložka. Pokud je v angličtině „like“ použito jako předložka, tak to znamená „jako“ nebo „podobně“.

V neformální angličtině, lze „like“ použít jako spojka místo „as“.

Nakonec uvedu slovní spojení „would like“, které v angličtině slouží k slušnějšímu vyjádření toho, co chceme. (Lze použít i sloveso „want“, ale vazba „would like“ je slušnější).

Učte se angličtinu s úsměvem

Angličtina online a zdarma - Vazba like a vazba dislike na www.anglina.uNas.cz - english jokes zdarma
Angličtina online a zdarma – Vazba like a vazba dislike na www.anglina.uNas.cz –

Potřebujete vyřešit úkol z matematiky?

Pokud řešíte úkol, tak web: Matematika online na Math.Kvalitne.cz Vám může pomoci. Najdete zde převážně matematiku pro střední školy, ale také druhý stupeň základní školy a něco málo i z vysokoškolského učiva.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz