Lekce 5 – Vazba There is / There are

Úvod

Tato slovní vazba je velice jednoduchá a zároveň v angličtině často používaná. Pokud ji chcete přeložit do češtiny, znamená to:

There is – tam je, tady je

There are – tam jsou, tady jsou

Jako to u podobných slovních spojení děláme vždy, projdeme si všechny možnosti: kladná věta, záporná věta a otázka.

Kladná věta

Pro kladnou větu máme celkem tři možnosti použití: „There are“ se používá pouze u množných podstatných jmen, ale „there is“ se použije krom jednotného čísla podstatných jmen, tak u nepočitatelných podstatných jmen:

 

 • There is + podstatné jméno v jednotném čísle
  • There is a book on the table. – Kniha je na stole.
 • There are + podstatné jméno v množném čísle
  • There are books on the table. – Knihy jsou na stole.
 • There is + podstatné jméno nepočitatelné
  • There is milk on the table. – Mléko je na stole.

Dalším poznatkem, kterého si můžete všimnout, je člen podstatného jména. Zatímco v jednotném čísle má podstatné jméno člen „a book“ v množném čísle člen není. Pokud tam již něco chcete vložit, tak jsou to slůvka some, any“, ale o tom v jiné lekci.

V kladných větách lze použít zkrácený tvar, ale pouze pro „there is“ = „there`s“. Pro „there are“ zkrácený tvar použít nelze (toto pravidlo platí pro „there are“ v kladné větě – v dalším odstavci, kde se řeší záporná věta „there are not“, které již zkracovat půjde).

Další příklady:

 • There is a spider in the kitchen. – V kuchyni je pavouk.
 • There is some sugar on the table. – Na stole je nějaký cukr.
 • There is ice cream. – Tam je zmrzlina.
 • There’s a good song on the radio. – V rádiu je dobrá píseň.
 • There’s a good film on the TV. – V televizi je dobrý film
 • There are six students in the classroom. – V učebně je šest studentů.
 • There are many children at the tram stop. – Na zastávce tramvaje je mnoho dětí.
 • There are three English students in our class. – V naší třídě jsou tři angličtí studenti.

Záporná věta

Pro zápornou větu máme stejné tři možnosti použití, pouze přidáme zápor „not“:

 • There is not + podstatné jméno v jednotném čísle
  • There is not a book on the table. – Kniha není na stole.
 • There are not + podstatné jméno v množném čísle
  • There are not books on the table. – Knihy nejsou na stole.
 • There is not + podstatné jméno nepočitatelné
  • There is not milk on the table. – Mléko není na stole.

Nebo pak zkrácené tvary:

 • There isn`t + podstatné jméno v jednotném čísle
  • There isn`t a book on the table. – Kniha není na stole.
 • There aren`t + podstatné jméno v množném čísle
  • There aren`t books on the table. – Knihy nejsou na stole.
 • There isn`t + podstatné jméno nepočitatelné
  • There isn`t milk on the table. – Mléko není na stole.

 

Další příklady:

 • There is nota horse in the meadow. – Na louce není kůň.
 • There are not two pandas in the zoo. – V zoologické zahradě nejsou dvě pandy.
 • There are not six children in the classroom. – Ve třídě není šest dětí.
 • There aren’t any good food this week. – Tento týden není žádné dobré jídlo.

Tázací věta

Pro tázací větu podobně jako tomu bylo hned v první lekci, prohazujeme slovosled. Věta tedy začíná buď slovíčkem „is“ nebo „are“. Zbytek věty zůstává stejný jako v kladné a záporné větě.

 • Is there + podstatné jméno v jednotném čísle
  • Is there a book on the table? – Je kniha na stole?
 • Are there + podstatné jméno v množném čísle
  • Are there books on the table? – Jsou knihy na stole?
 • Is there + podstatné jméno nepočitatelné
  • Is there milk on the table? – Je mléko na stole?

Na otázky vytvořené pomocí slovních spojení „there is“ a „there are“ lze odpovídat zkráceně pomocí slovních spojení:

 • Yes, there is.“- Ano, tam je.
 • Yes, there are.“- Ano, tam jsou.

Nebo v záporném případě:

 • „No, there is not.“ – Ne, tam není.
 • „No, there are not.“ – Ne, tam nejsou.

Další příklady:

 • Is therea cat in the petshop? Yes, there is.
 • Is there any ice-cream in the freezer? No, there is not.
 • Is there a red car in the garage? Yes, there is.
 • Is there a hockey match on Sunday? No, there is not.
 • Are there dogs on the farm? Yes, there are.
 • Are there 29 days in February this year? No, there are not.

Spojení „How many“ – „there are“

Toto slovní spojení se v angličtině používá, pokud chceme zjistit, kolik čeho se kde nachází. V případě, že se ptáme na množství, tak je nepoužitelné slovní spojení „there is“ a věta bude vypadat takto:

 • How many + podstatné jméno v množném čísle + are there + zbytek věty?
  • How many books are there on table? – Jak moc knih je na stole?

Další příklady:

 • How many cats are therein the garden? – Kolik koček je na zahradě?
 • How many new students are therein your class? – Kolik nových studentů je ve vaší třídě?
 • How many countries are therein North America? – Kolik zemí je v Severní Americe?
 • How many films are there in the cinema today? – Kolik filmů je dnes v kině?

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz