Sloveso have got / have

Úvod do anglického slovesa „have / have got

Sloveso „have“ je v angličtině jedno z nejpoužívanějších. Pokud jste četli první lekci, kde se důkladně probralo sloveso „be, tak teď Vás čeká podobně důležité sloveso a taky tomuto slovesu bude věnovaná celá lekce.

Sloveso „have“ má v angličtině hned několik použití. Jako významové sloveso „have“ znamená „mít“, ale krom toho se hned několikrát používá, jako pomocné sloveso a to například v předpřítomném čase. Pro začátek se v tomto článku zaměříme pouze na významové sloveso „have“ v přítomném čase prostém.

Angličtina online a vše zdarma - English verbs have / have got
Angličtina online a vše zdarma – Anglické sloveso have / have got

Kladná věta

Při časování slovesa have v kladné větě je potřeba si dát pozor hlavně na třetí osobu jednotného čísla. Právě v třetí osobě jednotného čísla se „have“ mění na „has“. Krom třetí osoby jednotného čísla je potřeba rozhodnout, jestli se učíte britskou nebo americkou angličtinu. V tomto případě je v tom rozdíl. Časování pro britskou i americkou angličtinu je uvedeno v následujících tabulkách.

Nejprve tabulka kladných vět pro britskou angličtinu – „have got“

1. os. j.č. I have got Já mám
2. os. j.č. You have got Ty máš
3. os. j.č. He has got On má
3. os. j.č. She has got Ona má
3. os. j.č. It has got Ono má
1. os. m.č. We have got My máme
2 os. m.č. You have got Vy máte
3. os. m.č. They have got Oni mají

Následně tabulka kladných vět pro americkou angličtinu „have“

1. os. j.č. I have Já mám
2. os. j.č. You have Ty máš
3. os. j.č. He has On má
3. os. j.č. She has Ona má
3. os. j.č. It has Ono má
1. os. m.č. We have My máme
2 os. m.č. You have Vy máte
3. os. m.č. They have Oni mají

Záporná věta

Do záporné věty se přidává „not“, které jak již jistě víte, vyjadřuje v angličtině zápor. Krom záporu si všimněte dalšího rozdílu mezi britskou a americkou angličtinou. Zatímco britské „have got“ si v záporné větě vystačí samo, americké „have“ potřebuje pomocné sloveso „do“ (což je standardní tvorba záporné věty v přítomném čase prostém, jak pro britskou, tak pro americkou angličtinu).

Nejprve tabulka záporných vět pro britskou angličtinu – „have got

1. os. j.č. I have not got Já nemám
2. os. j.č. You have not got Ty nemáš
3. os. j.č. He has not got On nemá
3. os. j.č. She has not got Ona nemá
3. os. j.č. It has not got Ono nemá
1. os. m.č. We have not got My nemáme
2 os. m.č. You have not got Vy nemáte
3. os. m.č. They have not got Oni nemají

Následně tabulka záporných vět pro americkou angličtinu „have“

1. os. j.č. I do not have Já nemám
2. os. j.č. You do not have Ty nemáš
3. os. j.č. He does not have On nemá
3. os. j.č. She does not have Ona nemá
3. os. j.č. It does not have Ono nemá
1. os. m.č. We do not have My nemáme
2 os. m.č. You do not have Vy nemáte
3. os. m.č. They do not have Oni nemají

Krom standardních záporných vět obě angličtiny používají zkrácené tvary.

Záporná věta – zkrácené tvary

Zkrácené tvary jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách

Tabulka zkrácených záporných vět pro britskou angličtinu – „have got

1. os. j.č. I haven’t got Já nemám
2. os. j.č. You haven’t got Ty nemáš
3. os. j.č. He hasn’t got On nemá
3. os. j.č. She hasn’t got Ona nemá
3. os. j.č. It hasn’t got Ono nemá
1. os. m.č. We haven’t got My nemáme
2 os. m.č. You haven’t got Vy nemáte
3. os. m.č. They haven’t got Oni nemají

Tabulka zkrácených záporných vět pro americkou angličtinu – „have“

1. os. j.č. I don’t have Já nemám
2. os. j.č. You don’t have Ty nemáš
3. os. j.č. He doesn’t have On nemá
3. os. j.č. She doesn’t have Ona nemá
3. os. j.č. It doesn’t have Ono nemá
1. os. m.č. We don’t have My nemáme
2 os. m.č. You don’t have Vy nemáte
3. os. m.č. They don’t have Oni nemají

Jak jste si jistě všimli v uvedených tabulkách, tak ve třetí osobě jednotného čísla u americké angličtiny není použito „has“, ale místo pomocného „do“ se použije „does“ a sloveso „have“ je pak v základním tvaru ve všech osobách.

Tázací věta

Jako ve všech anglických větách se i pro sloveso have prohazuje slovosled a začínáme slovesem. V britské angličtině se tedy začíná slovesem „have“ a v americké angličtině se začíná pomocným slovesem „do“.

Tabulka tázacích vět pro britskou angličtinu – „have got

1. os. j.č. Have I got? Mám?
2. os. j.č. Have you got? Máš?
3. os. j.č. Has he got? Má on?
3. os. j.č. Has she got? Má ona?
3. os. j.č. Has it got? Má ono?
1. os. m.č. Have we got? Máme?
2 os. m.č. Have you got? Máte?
3. os. m.č. Have they got? Mají?

Tabulka tázacích vět pro americkou angličtinu – „have“

1. os. j.č. Do I have? Mám?
2. os. j.č. Do you have? Máš?
3. os. j.č. Does he have? Má on?
3. os. j.č. Does she have? Má ona?
3. os. j.č. Does it have? Má ono?
1. os. m.č. Do we have? Máme?
2 os. m.č. Do you have? Máte?
3. os. m.č. Do they have? Mají?

Podobně jako tomu bylo v záporné větě, tak i v otázce se ve třetí osobě jednotného čísla u americké angličtiny nepoužívá „has“, ale místo pomocného „do“ se použije „does“ a sloveso „have“ je pak v základním tvaru.

Než si uvedeme příklady, je důležité zmínit, že rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou při použití slovesa have/have got ve významu mít, vlastnitnalezneme pouze v přítomném čase prostém. V ostatních časech musíme používat have podle americké angličtiny (tedy bez got“).

Příklady použití slovesa „have“ ve větách

  • I have one. – Jeden mám.
  • I have two cats. – Mám dvě kočky.
  • He has a dog. – On má psa.
  • He has wine. – On má víno.
  • I have a new car. – Mám nové auto.
  • She doesn`t have doubs. – Ona nemá pochybnosti.
  • We have very good job. – Máme velmi dobrou práci.
  • Do you have a gun? – Máš pistoli?
  • Does she have any money? – Má nějaké peníze?
  • I don`t have a son. – Nemám syna.
  • I have a twins. – Mám dvojčata.
  • We have fun. – Bavíme se. (Máme zábavu.)
  • We have nice room. – Máme krásný pokoj.
  • She has time but he has not. – Ona máš čas, ale on nemá.

What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz