Přivlastňovací zájmena

Angličtina online – hlavní stránkaZájmena – Přivlastňovací zájmena – v angličtině to jsou My – můj, Your – tvůj, Her – její, His – jeho, Its – jeho, Our – naše, Your – vaše, Their – jejich. Krom uvedených se naučíte, že přivlastňovací zájmena jsou samostatná a nesamostatná.

Úvod

Přivlastňovací zájmena jsou trochu speciální skupinou zájmen, která vyjadřují, že něco nebo někdo k něčemu nebo k někomu patří.

Přivlastňovací zájmena nesamostatná

První skupinou přivlastňovacích zájmen jsou zájmena nesamostatná. Nesamostatná jsou proto, že vždy musí být ve spojení se slovem, které přivlastňují. Lépe to bude vidět v uvedených příkladech. V následující tabulce můžete vidět přehled anglických přivlastňovacích zájmen.

1. os. j.č. My Můj, má, mé
2. os. j.č. Your Tvůj, tvá, tvé
3. os. j.č. His Jeho
3. os. j.č. Her Její
3. os. j.č. Its Jeho
1. os. m.č. Our Náš, naše
2 os. m.č. Your Váš, vaše
3. os. m.č. Their Jejich

Další příklady použití ve větách:

  • This is my car. – Toto je mé auto.
  • This is your sister. – Toto je Tvá sestra.
  • This is not her brother. – Toto není její bratr.
  • Karl is talking with his sister. – Karel si povídá se svou sestrou.
  • Our dog loves your cats. – Náš pes má rád Vaši kočku.
  • Their dog dislikes our cat. – Jejich pes nemá rád naši kočku.

Čeho si můžete všimnout v uvedených příkladech? První věc již byla zmíněna – po přivlastňovacím zájmenu následuje vždy podstatné jméno. Dále stojí za pozornost, že před podstatným jménem, které má před sebou přivlastňovací zájmeno, není nikdy člen.

Přivlastňovací zájmena samostatná

Nyní si tabulku přivlastňovacích zájmen rozšíříme o samostatná zájmena. Slovíčka jsou hodně podobná. V první osobě jednotného čísla je větší změna „my“ se mění na „mine“ u většiny ostatních se pouze přidává koncovka „-s“. Krom třetí osoby jednotného čísla, kde „his“ a „its“ zůstávají beze změny. Právě popsané můžete vidět v přehledné tabulce:

nesamostatná samostatná
1. os. j.č. My Mine
2. os. j.č. Your Yours
3. os. j.č. His His
3. os. j.č. Her Hers
3. os. j.č. Its Its
1. os. m.č. Our Ours
2 os. m.č. Your Yours
3. os. m.č. Their Theirs

Další příklady použití přivlastňovacích zájmen samostatných ve větách:

  • This car is mine. – Toto auto je moje.
  • This sister is yours. – Tato sestra je Tvá. 
  • This brother is not hers. – Tento bratr není její. 
  • This pen is his. – Toto pero je jeho.
  • This is hers. – Toto je její.
  • This is ours. – Toto je naše.
  • This dog is theirs. – Tento pes je jejich.

V příkladech je jasně vidět rozdíl mezi nesamostatnými a samostatnými přivlastňovacími zájmeny. První tři příklady vlastně říkají to stejné, jako věty v prvních třech příkladech u nesamostatných přivlastňovacích zájmen. Druhá a třetí věta (na konci věty smajlík) zní trochu podivně, ale věřím, že smysl proč jsem vybral „skoro stejné“ příklady chápete.

Angličtina online a s úsměvem

Angličtina nemusí být jenom nuda – english jokes na www.Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - přivlastňovací zájmena na www.anglina.uNas.cz - english jokes zdarma a online
Angličtina online a zdarma – přivlastňovací zájmena na www.anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Řešíte úkol do Matematiky?


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz