Anglická slovíčka Math

Angličtina onlineAnglická tématická slovíčkaAnglická slovíčka Math (matematika). Na této stránce najdete všechna slovíčka na téma matematika- „Math“. Slovíčka jsou seřazeny abecedně.

Anglická slovíčka Math

Anglická slovíčka Math (písmena A-N)

anglina.uNas.cz - angličtina online a zdarma anglická slovíčka math
anglina.uNas.cz – angličtina online a zdarma anglická tematická slovíčka math
  • arithmetic – aritmetický
  • trillion – bilion
  • binary – binární
  • point – bod
  • integer – celé číslo
  • whole number – celé číslo
  • line – čára
  • number line – číselná řada
  • numeral – číslice
  • number – číslo
  • numerator – čitatel
  • fourteen – čtrnáct
  • quarter – čtvrťák
  • four – čtyři
  • forty – čtyřicet
  • quadrilateral – čtyřúhelník
  • divisor – dělitel
  • tenth – desátý
  • ten – deset
  • decimal – desetinný
  • ninety – devadesát
  • nineteen – devatenáct
  • nine – devět
  • even – dokonce
  • proof – důkaz
  • two – dva
  • twenty – dvacet
  • twelve – dvanáct
  • ellipse – elipsa
  • exponent – exponent
  • factor – faktor
  • factorial – faktoriální
  • geometry – geometrie
  • graph – graf
  • hyperbola – hyperbola
  • imaginary – imaginární
  • inverse – inverzní
  • irrational number – iracionální číslo
  • one – jeden
  • eleven – jedenáct
  • unit – jednotka
  • denominator – jmenovatel
  • kilo- – kilo-
  • perpendicular – kolmý
  • compass – kompas
  • cosine – kosinus
  • rhombus – kosočtverec
  • orb – koule
  • sphere – koule
  • circle – kruh
  • cube – krychle
  • curve – křivka
  • cone – kužel
  • quadratic – kvadratický
  • quotient – kvocient
  • plane – letadlo
  • trapezoid – lichoběžník
  • linear – lineární
  • mathematician – matematik
  • math – matematika
  • mathematics – matematika
  • median – medián
  • less – méně
  • less than – méně než
  • billion – miliarda
  • million – milión
  • minus – minus
  • nano- – nano-
  • multiply – násobit
  • negative – negativní
  • inequality – nerovnost
  • null – nula
  • zero – nula
  • numerical – numerické
 • Anglická slovíčka Math (písmena M-Z)

  • rectangle – obdélník
  • circumference – obvod
  • perimeter – obvod
  • subtract – odčítat
  • square root – odmocnina
  • axis – osa
  • x-axis – osa x
  • y-axis – osa y
  • eight – osm
  • eighty – osmdesát
  • octagon – osmiúhelník
  • eighteen – osmnáct
  • oval – ovál
  • fifty – padesáti
  • parabola – parabola
  • parallel – paralelní
  • fifteen – patnáct
  • five – pět
  • pi – pi
  • area – plocha
  • plus – plus
  • counting – počítací
  • radius – poloměr
  • half – polovina
  • polygon – polygon
  • polynomial – polynom
  • right angle – pravý úhel
  • percent – procento
  • variable – proměnná
  • diameter – průměr
  • average – průměrný
  • intersection – průsečík
  • prime number – prvočíslo
  • hypotenuse – přepona
  • addition – přidání
  • add – přidat
  • addend – přidat
  • pyramid – pyramida
  • rational number – racionální číslo
  • radian – radian
  • real number – reálné číslo
  • equal – rovnat se
  • equation – rovnice
  • parallelogram – rovnoběžník
  • equilateral – rovnostranný
  • divide – rozdělit
  • difference – rozdíl
  • solve – řešit
  • seven – sedm
  • seventy – sedmdesát
  • seventeen – sedmnáct
  • hundredth – setina
  • sine – sinus
  • slope – sklon
  • set – soubor
  • sum – součet
  • coordinates – souřadnice
  • focus – soustředit se
  • hundred – sto
  • degree – stupeň
  • symbol – symbol
  • symmetry – symetrie
  • sixty – šedesát
  • six – šest
  • sixteen – šestnáct
  • tangent – tečna
  • thousand – tisíc
  • thousandth – tisící
  • triangle – trojúhelník
  • three – tři
  • thirty – třicet
  • thirteen – třínáct
  • dozen – tucet
  • obtuse – tupý
  • angle – úhel
  • protractor – úhloměr
  • operation – úkon
  • cylinder – válec
  • greater – větší
  • greater than – větší než
  • vertex – vrchol
  • calculate – vypočítat
  • expression – výraz
  • formula – vzorec
  • x-coordinate – x-souřadnice
  • y-coordinate – y-souřadnice
  • rounded – zaoblený
  • remainder – zbytek
  • fraction – zlomek

Anglická slovíčka Math – Nebo hledáte jiný tématický seznam anglických slovíček?

JobTimeSchoolHouseGeographyFruitFoodFamilyColorsClothesSportWeatherRestaurantShapesMammalFurnitureMoneyBirdAnimalHealthVegetableScienceToolsTreeBathroomKitchenFlowerFarmFishMathPlantHolidayCarCelebrationAmphibianArtSeaCookingCharacterFeelingsBuildingsPostBoxCampingSpaceKingdomElementsCountryTransport99 most common english words

Všechna témata anglických slovíček – česky:

Lidské těloPráce, zaměstnáníČas, datumŠkola, vzděláníDům a všechno kolemZeměpisOvoceJídloRodinaBarvyOblečeníSportPočasíRestaurace, hospodaTvarySavciNábytekPenízePtáciZvířataZdravíZeleninaVědaNástrojeStromyKoupelnaKuchyňKvětinyFarmaRybyMatematikaRostlinyPrázdninyAutoOslava, narozeninyObojživelníciUměníMořeVařeníCharakter lidíPocityNázvy budovPošta a KancelářNádobyKempováníVesmírHrady a KrálovstvíPrvkyStáty světaDoprava99 anglických nejpoužívanějších slovíček,

Testy na procvičení slovíček – A nejen anglická slovíčka Math, ale i další

Potřebujete vyřešit úkol z matematiky?

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz – na této stránce najdete hlavně matematiku pro základní a střední školy, ale také složitější matematické problémy, které se učí až na vysokých školách. Hlavně oceníte spoustu řešených příkladů.