Množné číslo podstatných jmen

Úvodní stránka Angličtina online – Množné číslo podstatných jmen – Pravidla jak vytvořit množné číslo podstatných jmen. Základní pravidlo pro tvorbu množného čísla – přidání koncovky „-s„. Krom tohoto pravidla má angličtina mnoho dalších.

Na úvod je potřeba napsat, že v této lekci bude uvedeno spoustu slovíček v tabulkách s příklady, ale dost často se jedná o nepříliš významná podstatná jména (obzvlášť pro začátečníky), proto se snažte zapamatovat si pravidla, jak tvořit množné číslo podstatných jmen a zatím si nelámejte hlavu tím, že většinu uvedených slov ještě neznáte.

Obrázek jednotné  a množné číslo podstatných jemn

Angličtina online a vše zdarma - Plural nouns - množné číslo podstatných jmen
Angličtina online a vše zdarma – množné číslo podstatných jmen

Základní pravidlo pro tvorbu množného čísla podstatných jmen

Odpověď na to jak vytvořit množné číslo podstatných jmen je na první pohled jednoduchá. K anglickému podstatnému jménu v jednotném čísle přidáme koncovku „-s“. Toto je základní pravidlo, které si určitě zapamatujte, protože platí pro velkou část anglických podstatných jmen. Ale jak už je v angličtině zvykem (případně si zvykejte) nic není jenom tak a i u tvorby množného čísla podstatných jmen se najdou výjimky.

Podstatná jména končící na „-ch“, „-o“, „-sh“, „-ss“, „-x“

V tomto případě se přidává koncovka: „-es“

Příklady změn těchto koncovek naleznete v následující tabulce:

singular plural jednotné číslo množné číslo
arch arches oblouk oblouky
atlas atlases  atlas atlasy
ax axes  sekera sekery
bash bashes  rána rány
bench benches  lavice lavičky
bias biases  předpojatost předpojatosti
botch botches  chyba chyby
box boxes  box krabice
brush brushes  štětec kartáče
buffalo buffaloes buvol buvoli
bunch bunches svazek svazky
bus buses autobus autobusy
bush bushes keř křoví
canvas canvases plátno plátna
cargo cargoes náklad náklady
catch catches úlovek úlovky
class classes třída třídy
compass compasses kompas kompasy
crash crashes havárie havárie (mn.č.)
cross crosses kříž kříže
dais daises stupínek stupínky
dish dishes jídlo/nádobí jídlo/nádobí
dress dresses šaty (jedny) šaty (více)
echo echoes ozvěna ozvěny
embargo embargoes embargo embarga
equinox equinoxes  rovnodennost rovnodennosti
fix fixes  oprava opravy
fox foxes  liška lišky
gas gases  plyn plyny
grass grasses  tráva trávy
grotto grottoes jeskyně jeskyně
hero heroes hrdina hrdinové
church churches  kostel kostely
itch itches  svědění svědění
kiss kisses  polibek polibky
larch larches  modřín modříny
lash lashes  řasa řasy
latch latches  závora závory
mantis mantises  kudlanka kudlanky
march marches  pochod pochody
marsh marshes  močál močály
mash mashes  kaše kaše
mass masses  masa masy
match matches  zápas zápasy
mix mixes  směs směsi
mosquito mosquitoes komár komáři
moss mosses  mech mechy
motto mottoes motto motta
patch patches  náplast náplasti
potato potatoes brambora brambory
pox poxes  neštovice neštovice
radish radishes  ředkev ředkvičky
sash sashes  křídlo křídla
sketch sketches  skica náčrty
starch starches  škrob škroby
stitch stitches  steh stehy
tax taxes  daň daně
tomato tomatoes rajče rajčata
torpedo torpedoes torpédo torpéda
touch touches  dotek doteky
trash trashes  odpadek odpadky
twitch twitches  škubnutí záchvaty
vehicle vehicles  vozidlo vozidla
veto vetoes zákaz zákazy/veta
volcano volcanoes sopka sopky
wish wishes  přání přání
witch witches  čarodějnice čarodějnice
wrench wrenches  hasák hasáky
zero zeroes nula nuly

Podstatná jména končící na „-y“

Pokud anglické podstatné jméno jednotného čísla končí koncovkou „-y“, tak se množné číslo vytvoří změnou „-y“ na „-i“ a přidáním koncovky „-es“. Celkově se tedy mění „-y“ na „-ies“

Tabulka příkladů, kdy se koncovka „-y“ mění na „-ies“:

singular plural jednotné číslo množné číslo
ally allies spojenec spojenci
army armies armáda armády
baby babies dítě děti
beauty beauties krása krásy
berry berries bobule bobule
cherry cherries třešeň třešně
city cities město města
colony colonies kolonie kolonií
country countries země země
dictionary dictionaries slovník slovníky
duty duties povinnost povinnosti
enemy enemies nepřítel nepřátelé
fairy fairies víla víly
family families rodina rodiny
ferry ferries trajekt trajekty
fly flies moucha mouchy
gallery galleries galerie galerie
history histories dějiny historie
injury injuries zranění zranění
jelly jellies želé želé
kitty kitties koťátko koťátka
lady ladies dáma dámy
lily lilies lilie lilie
navy navies námořnictvo námořní pěchoty
party parties oslava/strana oslavy/strany
pony ponies poník poníci
reply replies odpověď odpovědi
secretary secretaries sekretářka sekretářky
sky skies nebe nebe
spy spies špión špióni
story stories příběh příběhy
study studies studie studie
symphony symphonies symfonie symfonie
theory theories teorie teorie
trophy trophies trofej trofeje
try tries pokus pokusy
university universities univerzita univerzity
variety varieties odrůda odrůdy
victory victories vítězství vítězství

 

Ale je zde i možnost, že se pouze přidá koncovka „-s“ a množné číslo se tedy tvoří podle základního pravidla.

Tabulka příkladů

singular plural jednotné číslo množné číslo
alley alleys alej aleje
attorney attorneys advokát advokáti
essay essays esej eseje
boy boys chlapec chlapci
delay delays zpoždění zpoždění
guy guys chlap chlapi
jay jays sojka sojky
key keys klíč klíče
osprey ospreys mořský orel mořští orli
play plays hra hry
ray rays paprsek paprsky
stray strays strašidlo strašidla
toy toys hračka hračky
tray trays podnos podnosy
turkey turkeys krocan krocani
valley valleys údolí údolí
way ways cesta cesty

 

Podstatná jména končící na „-f“ nebo „fe“

V těchto případech se koncovky „-f“ a „fe“ v množném čísle mění na koncovku „-ves“.

Jako vždy v tabulce najdete příklady

singular plural jednotné číslo množné číslo
calf calves tele telata
elf elves Elf elfové
half halves polovina poloviny
hoof hooves kopyto kopyta
knife knives nůž nože
leaf leaves list listy
life lives život životy
loaf loaves bochník bochníky chleba
knife knives nůž nože
scarf scarves šátek šátky
self selves sám sami
shelf shelves police police
wife wives manželka manželky
wolf wolves vlk vlci

 

V angličtině existují i podstatná jména, která končí na „-f“ a množné číslo se vytvoří pravidelně přidáním „-s“

Příklady najdete v tabulce

singular plural jednotné číslo množné číslo
belief beliefs víra víry
chef chefs šéfkuchař šéfkuchaři
chief chiefs šéf šéfové
dwarf dwarfs trpaslík trpaslíci
grief griefs smutek smutky
gulf gulfs záliv zálivy
handkerchief handkerchiefs kapesník kapesníky
kerchief kerchiefs šátek šátky
mischief mischiefs zlo zla
muff muffs rukávník rukávníky
oaf oafs spratek spratci
proof proofs důkaz důkazy
roof roofs střecha střechy
safe safes trezor trezory
turf turfs trávník trávníky

 

Množné číslo podstatných jmen – Podstatná jména, kde se v množném čísle nic nezmění

Tabulka příkladů:

singular plural jednotné číslo množné číslo
sheep sheep ovce ovce
fish fish Ryba Ryby
deer deer jelen jeleni
moose moose los losi
swine swine svině svině
buffalo buffalo buvol buvoli
shrimp shrimp kreveta krevety
trout trout pstruh pstruzi

 

množné číslo podstatných jmen – Nepravidelná podstatná jména

Aby to nebylo tak jednoduché, tak angličtině nestačí pouze uvedená pravidla pro tvorbu množného čísla podstatných jmen. Máme zde ještě seznam nepravidelných podstatných jmen, která se vymykají pravidlům, uvedených v minulých odstavcích. Nezbude vám, než se tyto podstatná jména naučit.

V následující tabulce můžete najít dlouhý seznam nepravidelných podstatných jmen. V této fázi určitě není žádoucí se naučit všechny zde uvedené, ale pokud se setkáte s něčím, co Vám nezapadá do naučených pravidel, určitě se Vám může tato přehledná tabulka hodit.

 

singular plural jednotné číslo množné číslo
alumnus alumni absolvent absolventi
analysis analyses analýza analýzy
antenna antennas anténa antény
appendix appendices příloha přílohy
axis axes osa osy
bacterium bacteria bakterie bakterie
basis bases základ základy
beau beaux nápadník nápadníci
bureau bureaus kancelář kanceláře
cactus cacti kaktus kaktusy
corpus corpora korpus korpusy
crisis crises krize krize
criterion criteria kritérium kritéria
curriculum curricula učební osnova učební osnovy
datum data datum data
deer deer Jelen Jeleni
diagnosis diagnoses diagnóza diagnózy
ellipsis ellipses elipsa elipsy
fish fish Ryba Ryby
focus foci/focuses soustředit se zaostření
foot feet noha nohy
formula formulae vzorec vzorce
fungus fungi houba houby
genus genera rod rody
goose geese husa husy
hypothesis hypotheses hypotéza hypotézy
child children dítě děti
index indeces/indexes index indexy / indexy
louse lice veš vši
man men muž muži
matrix matrices matice matice
means means prostředek prostředky
medium media střední média
memorandum memoranda memorandum memoranda
mouse mice myš myši
nebula nebulae mlhovina mlhoviny
nucleus nuclei jádro jádra
oasis oases oáza oázy
offspring offspring potomek potomci
ox oxen vůl voli
paralysis paralyses ochrnutí ochrnutí
parenthesis parentheses závorka závorky
phenomenon phenomena jev jevy
radius radii poloměr poloměry
series series série série
sheep sheep ovce ovce
species species druh druh
stimulus stimuli podnět podněty
stratum strata vrstva vrstvy
synopsis synopses synopse synopse
synthesis syntheses syntéza syntézy
tableau tableaus živý obraz živé obrazy
thesis theses teze teze
tooth teeth zub zuby
vertebra vertebrae obratel obratle
vita vitae životopis životopisy
woman women žena ženy

Množné číslo podstatných jmen – Kde se často studenti dělají chyby

Možná je to ještě předčasné, ale v budoucnu se Vám tato informace bude hodit. Podstatná jména v množném čísle před sebou nikdy nemají člen „a“ nebo „an“, ale více o tom v jiné lekci.

Potřebujete vyřešit úkol z matematiky?

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz – na této stránce najdete hlavně matematiku pro základní a střední školy, ale také složitější matematické problémy, které se učí až na vysokých školách. Hlavně oceníte spoustu řešených příkladů a to včetně vysvětlení postupu.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz