Frekvenční příslovce

Úvodní stránka Angličtina onlineFrekvenční příslovce – Pod pojmem frekvenční příslovce (v angličtině „Adverbs of Frequency“) ve větě vyjadřují: „jak často se něco děje“. Z toho, co již víme o přítomném čase prostém lze vyvodit, že se budou tyto příslovce často pojit právě s přítomným časem prostým. Frekvenční příslovce se dají rozdělit na určitá a neurčitá.

Obrázek „Adverbs of Frequenccy“

Angličtina online a vše zdarma - Anglické frekvenční příslovce (Adverbs of frequency)
Angličtina online a vše zdarma – Anglické frekvenční příslovce (vyjádření četnosti)

Určitá frekvenční příslovce

Určitá frekvenční příslovce říkají naprosto přesně, jak často se něco děje a jsou to například:

  • Once – jednou
  • Twice – dvakrát
  • Three times – třikrát
  • Four times – čtyřikrát
  • Daily – denně
  • Weekly – týdně
  • Monthly – měsíčně
  • Yearly – ročně

Příklady:

  • I usually go to swimming pool twice a week. – Obvykle chodím na bazén dvakrát týdně.
  • I practice the guitar three times a day. – Cvičím na kytaru třikrát denně.

Neurčitá frekvenční příslovce

Neurčitá frekvenční příslovce, již neříkají přesně, jak často se něco děje, ale snaží se frekvenci zachytit neurčitou formou. Následující výčet je seřazen od nejčetnějších:

  • Always – vždycky
  • Usually – většinou, obvykle
  • Normally – normálně
  • Often – často
  • Frequently – často
  • Regularly – pravidelně
  • Sometimes – někdy
  • Occasionally – příležitostně
  • Seldom – zřídka, málokdy
  • Rarely – zřídka
  • Hardly ever – skoro nikdy
  • Never – nikdy

Pro začátek je výčet frekvenčních příslovcí trochu dlouhý a pro první lekce bude stačit, když se naučíte základních pět: „always, usually, often, sometimes, never

Než si uvedeme příklady použití, tak se hodí zmínit něco o slovosledu a kam vlastně zařadit příslovce do věty. Pokud chceme příslovce zařadit do anglické věty, tak se musíme naučit několik jednoduchých pravidel. Pro začátek Vám možná přijde, že těch pravidel je až moc, ale brzy budete vkládat příslovce do vět správně a dokonce bezmyšlenkovitě a možná i zapomenete, že tato pravidla existují.

Příslovce se do vět vkládají podle následujících pravidel:

  • Předmět + příslovce + hlavní sloveso (toto neplatí pro sloveso „be“)
  • Předmět + to be + příslovce (platí pouze pro sloveso „be“)
  • Předmět + pomocné sloveso + příslovce + hlavní sloveso (platí pro složitější věty, které budeme probírat později, ale pomocné sloveso je i „do/does“ pro přítomný čas prostý, který již znáte), (příklady dalších pomocných sloves: „have, will, must, could, would, can„)
  • Výjimku z uvedených pravidel mají „sometimes“, „occasionally“ a „usually“, které mohou (ale nemusí) stát na začátku nebo na konci věty

Příklady použití ve větách

  • We always spend time together. – Vždycky trávíme čas společně.
  • I always go to bed before 9 p.m. – Já vždycky chodím spát před 9 hodinou večerní.
  • I usually have milk for breakfast. – Obvykle mám k snídani mléko.
  • I normally go home early. – Za normálních okolností chodím domů brzy.
  • She normally go to school at 8 a.m. – Obvykle chodí do školy v 8 hodin.
  • It is often cloudy. – Často je zamračeno.
  • He sometimes forgets his wife’s birthday. – Někdy zapomíná na narozeniny své ženy.
  • I often surf the internet. – Často surfuji po internetu.
  • I often read in bed. – Často čtu v posteli.
  • Occasionally I meet woman with a dog. – Příležitostně potkávám ženu se psem.
  • I occasionally eat healthy food. – Příležitostně jím zdravé jídlo.
  • I seldom read the newspaper because I prefer Internet news. – Zřídka čtu noviny, protože dávám přednost internetovým zprávám.
  • I hardly ever drive her car. – Sotva někdy řídím její auto.
  • She never swims because she is afraid of water. – Nikdy neplave, protože se bojí vody.
  • Sometimes I am happy. – Někdy jsem šťastný.
  • They never let me down again. – Nikdy mě znovu nezklamou.
  • She hardly ever comes to visit me. – Skoro nikdy mě nepřijde navštívit.
  • He never says ‚thank you‘. – Nikdy neřekne „děkuji“.

Potřebujete vyřešit úkol z matematiky?

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz – na této stránce najdete hlavně matematiku pro základní a střední školy, ale také složitější matematické problémy, které se učí až na vysokých školách. Hlavně oceníte spoustu řešených příkladů a to včetně vysvětlení postupu.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz