Rozdíl mezi Many a Much

Angličtina online  – Rozdíl mezi Many a Much – v tomto článku se naučíte používat anglická slovíčka much a many. Poznáte jaký je mezi nimi rozdíl a ukážeme si příklady použití ve větách. Pro zvládnutí tohoto článku potřebujete umět rozeznávat, která podstatná jména jsou počítatelná a která nepočítatelná.

Obsah článku:

Odkazy na Testy:

  • Všechny Testy na www.Anglina.uNas.cz
  • Test 18 – How much? How many? How old? How long? How big? How far?
  • Test 46 – Rozdíl mezi Many a Much
  • Test 65 – Rozdíl mezi Much, Many a A lot of

Úvod – rozdíl mezi Many a Much

Tato dvě anglická slůvka se v angličtině používají pro vyjádření množství. Pro tuto lekci budete potřebovat umět rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény, který už znáte z dřívějších lekcí.

Many“ – počítatelná podstatná jména

Slovíčko „many“ se v angličtině pojí s počítatelnými podstatnými jmény a používá se hlavně v otázkách a záporných větách. Ze začátku se studenti soustředí na to, aby „many“ používali jen u počítatelných podstatných jmen a někdy zapomínají na to, že se „many“ většinou nepoužívá v kladných větách. Velmi často“many“ použijete v otázce ve spojení „How many ?“ což znamená „Kolik …?“ a ptáme se tedy na určitý počet.

Pokud Vás právě napadá otázka, jak vyjádřit množství v kladné větě, tak uvažujete naprosto správně – bude to pomocí slůvek: ODKAZ a ukážeme si to v dalších lekcích.

Další použití poznáte z příkladů anglických vět:

  • How many chairs are there? – Kolik je tam židlí? (chairs jsou počítatelné)
  • How many apples are there? – Kolik je tam jablek? (apples jsou počítatelné – pozor jablka jsou sice počítatelné, ale například ovoce už v angličtině počítatelné není)
  • I do not have many friends. – Nemám mnoho přátel.  (friends jsou počítatelné)
  • How many animals did you see at the ZOO? – Kolik zvířat jsi viděl v ZOO?  (animals jsou počítatelné)

Much“ – nepočítatelná podstatná jména

Z minulého odstavce již víte jak používat „many“ a teď se pustíme do „much„. Už podle nadpisu odstavce asi tušíte, že „much“ se bude používat u nepočitatelných podstatných jmen a stejně jako „many“ ho uvidíte v otázkách a záporných větách. Zatímco „many“ se v kladné větě nepoužívá, ale pár výjimek si nakonec ukážeme, tak „much“ v kladné větě dokonce použít nesmíte! (Zatím se tím nemusíte zabývat, protože tyto pravidla jsou daleko nad rámec kurzu pro začátečníky). Znovu je tu vazba: „How much … ?“ – „Jak mnoho … ?“ a tentokrát se neptáme na určitý počet.

!! POZOR!! – Mezi nepočitatelná podstatná jména patří kromě cukru, soli, mléka apod. také peníze – „money„. I když si spousta z Vás řekne, že peníze přeci můžeme spočítat, tak omyl, jedná se opravdu o nepočitatelné podstatné jméno. Představte si např. že máte 100 Kč jako 1 bankovku (kdežto 100 židlí jako 1 mít nemůžete). Třeba Vám toto přirovnání trošku pomůže.

Příklady použití ve větách:

  • How much milk  is in the glass? – Jak moc mléka je ve sklenici? (milk je v angličtině nepočítatelné)
  • I do not need much milk. – Nepotřebuji moc mléka. (milk je v angličtině nepočítatelné)
  • How much fruit do you eat? – Jak moc jíš ovoce? (fruit je v angličtině nepočítatelné)
  • How much money do you have? Kolik máš peněz? (money je v angličtině nepočítatelné – pozor například koruny jsou počítatelné, ale peníze v angličtině počitatelné nejsou a to i když Vám to možná nepřijde zrovna logické)

Nudí Vás angličtina?

Zkuste English Jokes na www.Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - rozdíl mezi Many a Much na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma a vše online na Angličtina online a zdarma
Angličtina online a zdarma – rozdíl mezi Many a Much na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Odkazy na stránky, kde ve studiu nejčastěji pokračujete