Anglické fráze – 30 nejdůležitějších anglických frází

Angličtina online  – Anglické fráze – 30 nejdůležitějších anglických frází. V této kapitole se naučíme 30 nejdůležitějších anglických frází, které by se mohly hodit každému z Vás. Ať už v práci, běžném životě či při seznamování.

30 nejdůležitějších anglických frází – Fráze pro představení, seznámení se a spřátelení se

Hi! I’m [Name]. (And you?) – Ahoj! Já jsem… (A Ty?/ A vy?)

Toto je takový neformální pozdrav, který můžete použít, pokud potkáte nové kamarády. A pokud dotyčný/á neřekne své jméno, můžete se dál doptat: “And you?” (a Ty?) or “And what’s your name?” (A jaké je Tvé jméno?)

Hi! I’m Silvie. And you?– Ahoj, já jsem Silvie. A Ty?

Nice to meet you. – Těší mě, že Tě poznávám.

Poté, co se naučíte svá jména, je zdvořilé říci tuto frázi.

A: Hi Silvie, I’m Dan. – Ahoj Silvie, já jsem Dan.
B: Nice to meet you, Dan. – Těší mě, že Tě poznávám Dane.
A: Nice to meet you too. – I mě těší.

Where are you from? – Odkud jsi?

Pokud chcete zjistit, z jaké země váš nový známý pochází, zeptejte se ho touto frází. Pokud se vás také zeptá, odpovězte pomocí fráze “I’m from ~.” Jsem z …

A: Nice to meet you, Tom. Sowhere are you from? – Těší mě, že Tě poznávám Tome. Odkud jsi?
B: I’m from Italy. – Jsem z Itálie.

What do you do? – Co děláš (za práci)?

Tato fráze je typická pro dospělé, u kterých se předpokládá, že již někde pracují. Ptáme se tedy na to, co druhého živí, jaká je jeho práce. Jiný způsob, jak se zeptat, je např. „What do you do for a living?“ nebo „What is your job?

A: What do you do, Bety? – Co děláš za práci, Bety?
B: I work at the university as a teacher. – Pracuji na univerzitě jako učitelka.

What do you like to do (in your free time)? – Co rád/a děláš (ve svém volném čase)?

Touto frází se zajímáme o to, co člověka baví dělat, když má volno. Většinou je tato konverzace mnohem zajímavější, než konverzace o práci, o které se mnozí lidé dokonce neradi baví.

A: So Kate, what do you like to do in your free time? – Kate, co ráda děláš ve svém volném čase?
B: I love to read and to bike. I rode 70 km last week! – Miluji čtení a jízdu na kole. Minulý týden jsem ujela 70 km.

What’s your phone number? – Jaké je tvé telefonní číslo?

Pokud máte v úmyslu zůstat se člověkem, kterého jste právě potkali, v kontaktu, můžete se ho touto frází zeptat na telefonní číslo. Místo telefonní čísla se dá použít i email: “email address

Stejně tak můžete použít mnohem neformálnější dotaz:  “Can I get your ~?,” Mohu dostat tvou … ?,

“Can I get your phone number?” – Můžu dostat tvé telefonní číslo?

It would be great to see you again sometime. What’s your phone number? – Bylo by super Tě ještě někdy znovu vidět. Jaké je tvoje telefonní číslo?

Do you have Facebook? – Máš Facebook?

Vzhledem k tomu, že v současné době je Facebook jednou z nejnavštěvovanějších sociálních sítí, tak se pomocí ní i mnoho lidí kontaktuje. Čili tuto otázku můžete použít, pokud Vás zajímá, zda má dotyčný taky Facebookový účet. Stejně tak se můžete zeptat ještě pomocí otázky: “Are you on Facebook?” – Jsi na Facebooku?

Let’s keep in touch! Do you have Facebook? Zůstaňme v kontaktu! Máš Facebook?

30 nejdůležitějších anglických frází – Fráze důležité pro začátečníky s AJ

Jakožto člověk, který se anglicky teprve učí, je občas potřeba sdělit tuto informaci jiným lidem. Například říci, že angličtina není Váš mateřský jazyk, občas potřebujete, aby někdo něco zopakoval, či mluvil pomaleji. Proto by mohly být následující fráze také užitečné.

I’m learning English. – Učím se anglicky.

Pomocí této jednoduché fráze sdělíte ostatním, že angličtina není váš rodný jazyk. A pokud s angličtinou teprve začínáte, můžete dodat spojení „just started“.

I just started learning English. – Právě jsem se začal/a učit anglicky.

My name is Judy and I’m learning English. – Jmenuji se Judy a učím se anglicky.

I don’t understand. – Nerozumím.

Tuto frázi využijete, pokud nerozumíte, co druhý řekl, nebo co tím sdělením přesně myslel.

Sorry, I don’t understand. This seems very confusing! – Promiň/te, nerozumím. Připadá mi to velice matoucí.

Could you repeat that please? – Mohl/a byste to zopakovat?

Tuto frázi využijete, pokud potřebujete, aby někdo zopakoval určitou větu či alespoň slovo. Můžete také použít frázi:“Could you say that again please?

Prosím – please – můžeme vložit buď úplně nakonec věty, nebo hned za „you“.

Could you please repeat that? – Mohl/a byste to prosím zopakovat?

Could you repeat that please? – Mohl/a byste to zopakovat, prosím?

Could you please talk slower? – Mohl/a byste prosím mluvit pomaleji?

Rodilí mluvčí mohou mluvit poměrně rychle, což je pak náročné na pochopení. Tohle je jednoduchá fráze, kterou dotyčného požádáte, aby trochu zpomalil.

(Pozn: Tato fráze se sice často užívá v hovorové řeči, ale není gramaticky v pořádku. Správné znění by mělo vypadat takto:“Could you please talk more slowly?”)

A: You can give us a call any weekday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. at five five five, two five zero eight, extension three three – Můžete nám zavolat kdykoli v pracovní dny mezi 8. hodinou dopolední a 4. hodinou odpolední na číslo 5552508, klapka 33

B: I’m sorry, could you please talk slower? – Promiňte, mohl/a byste prosím mluvit pomaleji?

Thank you. That helps a lot. – Děkuji. Hodně (mi) to pomáhá.

Pokud pak někdo začne mluvit pomaleji, je zdvořilé mu za to poděkovat. K tomu se dá využít právě výše zmíněná fráze. Dá se samozřejmě využít v mnoha dalších situacích

A: Ben, could you please make the font bigger? It’s hard for me to read the words. – Bene, mohl bys prosím zvětšit ten font? Těžko se mi ta slova čtou.
B: Sure! I’ll change it from size 12 to 18. How’s this? – 
Jistě! Změním to z velikosti 12 na 18. Jaké to je?
A: Thank you. That helps a lot. – 
Děkuji, hodně mi to pomohlo.

What does ~ mean? – Co ~ znamená?

Tato fráze se dá použít, pokud uslyšíte nebo uvidíte něco nového, např. nové slovíčko.

A: What does “font” mean? – Co znamená font?
B: It’s the style of letters, numbers and punctuation marks when you type. A common font in the USA is Times New Roman. – 
Je to styl písma, čísel a interpunkčních znamének, kterým píšeš. Běžný font v USA je Times New Roman.

How do you spell that? – Jak se to hláskuje? Jak to hláskujete?

Anglická gramatika je někdy hodně obtížná. Pokud se tedy chcete ujistit, že si něco zpisujete správně, využijte tuto frázi. Nebo také můžete někoho požádat, aby Vám určité slovo vyhláskoval pomocí této věty: “Could you spell that for me?

A: My name is Robbertah Handkerchief. – Jmenuji se Robbertah Handkerchief.
B: How do you spell that? Jak se to hláskuje?

What do you mean? – Co (tím) myslíš? Co tím chceš říct?

When you understand the words one by one, but not what they mean together, use this question. You can ask it whenever you’re confused about what someone is telling you.

A: The Smiths do have a really nice house, but the grass is always greener on the other side. – Smiithsovi mají opravdu pěkný dům, ale tráva je vždycky zelenější na druhé straně.
B: What do you mean? 
– Co tím myslíš?
A: I mean that if we had the Smith’s house, we probably wouldn’t be happier. We always think other people have better lives than us, but other people have problems too. – Chci tím říct, že pokud bychom měli dům Smithsových, nebyli bychom pravděpodobně šťastnější. Vždycky přemýšlíme nad tím, že jiní mají lepší život než my, ale i ostatní mají problémy.

30 nejdůležitějších anglických frází – Fráze běžně využitelné

Thanks so much. – Děkuji mnohokrát

Je to jednoduchá fráze, kterou použijete, pokud chcete někomu poděkovat. Pokud chcete přidat i důvod, za který děkujete, tak tu frázi rozšíříte o:

Thanks so much + for + [noun] / [-ing verb].

Například:

Thanks so much for the birthday money. – Moc děkuji za peníze, co jste mi dali na narozeniny

Thanks so much for driving me home. – Děkuji mnohokrát za odvezení domů.

I really appreciate… – Opravdu oceňuji….

I tato fráze se dá použít, pokud chcete někomu poděkovat. Například můžete říci:

I really appreciate your help. – Opravdu oceňuji tvou pomoc.

Případně můžete zkombinovat tuto frázi s předchozí:

Thanks so much for cooking dinner. I really appreciate it. – Moc děkuji za uvaření večeře. Opravdu si toho cením.

Thanks so much. I really appreciate you cooking dinner. – Díky mnohokrát. Opravdu oceňuji, že jsi uvařil/a večeři.

Excuse me. – Promiňte. / Omluvte mě.

Tuto frázi můžete použít, pokud potřebujete například projít, ale nemůžete se přes někoho dostat, protože Vám blokuje cestu. Proto mu řeknete “Excuse me.”

Anebo se dá tato fráze použít, pokud potřebujete zdvořilým způsobem upoutat něčí pozornost. Například:

Excuse me sir, you dropped your wallet. – Promiňte pane, upustil jste svou peněženku.

Excuse me, do you know what time it is? – Promiňte, nevíte, kolik je hodin?

I’m sorry. – Omlouvám se. / Je mi líto.

Tato fráze se využívá pro omluvu za něco velkého i malého, co jste provedli, nestihli apod. I tato fráze se dá rozvinout pomocí spojky „for“ a sdělit tak, za co konkrétně se omlouváme. Např. :

I’m sorry for being so late. – Omlouvám se, že jdu tak pozdě.

I’m sorry for the mess. I wasn’t expecting anyone today. – Omlouvám se za nepořádek, nikoho jsem dnes nečekal/a.

Pokud k této frázi přidáte „really“, vyjádříte tím, že vás něco velmi mrzí.

I’m really sorry I didn’t invite you to the party. – Opravdu mě mrzí, že jsem tě nepozval/a na párty.

What do you think? – Co si myslíš?

Tuto frázi využijete, pokud chcete slyšet něčí názor na určité téma. Např.

I’m not sure if we should paint the room yellow or blue. What do you think? – Nejsem si jistá/ý, jestli bychom měli tento pokoj vymalovat žlutě nebo modře. Co myslíš?

How does that sound? – Jak se ti to zdá/pozdává? Co myslíš?

Pokud navrhujete nějaký plán, máte nějaký nápad, můžete použít tuto frázi, abyste zjistili, co si o tom myslí ostatní.

We could have dinner at 6, and then go to a movie. How does that sound? – Mohli bychom si dát v 6 večeři a pak jít na film. Jak se Ti to zdá?

Let’s hire a band to play music, and Dan can photograph the event. How does that sound? – Najměme si kapelu, která nám bude hrát a Dan může tu událost fotit. Co myslíš?

That sounds great. – To zní skvěle.

Pokud se Vám líbí určitý nápad, který někdo navrhl, můžete reagovat právě touto frází. Místo great se dá samozřejmě použít i jiné slovo, které vyjadřuje souhlas či nadšení. Např. „fantastic“, „excellent“, „awesome“ nebo „perfect“.

A: My mom is baking biscuits this afternoon. We could go to our house and eat some. How does that sound?– Moje máma bude odpoledne péct sušenky. Mohli bychom zajít k nám a nějaké si dát. Co myslíš?
B: That sounds perfect! – To zní perfektně.

 (Oh) never mind. – Nevadí.

Tato fráze se dá využít například, pokud někdo nepochopil správně, co jste se mu snažili sdělit Pokud už jste to zkoušeli několikrát a už to nechcete znovu opakovat, stačí říci „(Oh) never mind.“ A můžete začít mluvit o něčem jiném.

Dále můžete použít tuto frázi ve smyslu „na tom nezáleží“ nebo „zapomeň na to“. Je dobré to říci s mírným úsměvem a pozitivním tónem hlasu. Pokud to sdělíte s klesající intonací a bez úsměvu, znamená to pak, že jste z toho celí rozmrzelí, nešťastní či otrávení.

A: Are you going to the butchers today? – Plánuješ jít dneska do řeznictví?
B: No, I’m not. But why-do you need something? – Ne, nechystám. Proč – potřebuješ tam něco?
A: Oh, never mind. It’s okay, I’ll go tomorrow. – Nevadí. To je v pohodě, půjdu zítra.

30 nejdůležitějších anglických frází – Fráze užitečné např. v práci

How can I help you? – Jak Vám/Ti mohu pomoci?

Tuto frázi byste využili především, pokud pracujete se zákazníky, nebo na nějaké zákaznické lince.

[On the phone]: Hello, this is Sandra speaking. How can I help you?

[Po telefonu]: Dobrý den, tady Sandra. Jak Vám mohu pomoci?

I’ll be with you in a moment. – Za moment budu u Vás/ Tebe.

Pokud Vás někdo potřebuje vidět a Vy máte ještě nějakou práci, kterou potřebujete neodkladně dokončit, použijte tuto frázi, kterou vyjádříte, že víte, že na Vás někdo čeká a dorazíte ihned, jak to bude možné. Typicky se to dá využít v obchodě, kdy si klient žádá pozornost prodavače, který je právě zaměstnán něčím či někým jiným.

Stejně tak můžete nahradit slovo moment slovem minuta. Nebo můžete říci, že budete hned u někoho. Věty pak budou vypadat takto:

I’ll be with you in (just) a minute.” – Budu u Vás za minutku.

I’ll be right with you.” – Hned jsem u Vás.

Good morning! I’ll be with you in a moment. – Dobré ráno! Budu u Vás za moment.

What time is our meeting? – V kolik hodin začíná náš meeting?

Tuto větnou strukturu můžete použít kdykoli se potřebujete zeptat na začátek jakékoli akce:  “What time is [event]?” – V kolik hodin začíná [akce]?

Pokud byste se chtěli zeptat například na začátek meeting v konkrétním dni, použijte ještě „on [day].” Např.:

What time is our meeting on Thursday? – V kolik hodin máme čtvrteční meeting?

What time is our meeting on Wednesday? – V kolik hodin máme středeční meeting?

Please call me (back) at… – Prosím, zavolej mi (zpátky) v …

Pokud potřebujete, aby Vám někdo zavolal, případně zavolal zpět, je dobré použít tuto frázi. Samozřejmě je dobré mu případně zanechat své telefonní číslo, nebo číslo, na které má ten dotyčný volat.

Hi, this is Cathleen from the financial office. – Ahoj, tady Cathleen z finanční kanceláře.
I’m wondering if you found those missing receipts. – Zajímá mě, jestli jste našli ty chybějící účtenky.
Please call me back at 555-5555. Thanks! – Prosím, zavolejte mi zpět na číslo 555-555. Díky!

(Oh really?) Actually, I thought… – (Ach, opravdu?) Vlastně jsem si myslel/a…

Pokud s někým nesouhlasíte, tak věta začínající: “Actually, I thought…” bude znít mnohem mileji a zdvořileji, než jen stručné “No” – Ne nebo “You’re wrong.”- Mýlíš se. Tato fráze se hodí, pokud máte rozdílný názor, než někdo jiný.

A: So Tom’s coming in tonight at 8, right? – Takže Tom přijde dneska v 8 večer, že?
B: Actually, I thought he wasn’t working at all this week. – Vlastně jsem si myslela, že tento týden nepracuje vůbec.
A: Oh, ok. I’ll have to look at the schedule again. – Ach, ok. Musím se podívat ještě jednou na rozvrh.

Actually, I [verb]… Vlastně, já [sloveso]…

Stejně jako v předchozím případě, actually, I… se dá použít se spoustou různých sloves. Např: “heard (slyšel/a jsem)” “learned (naučil/a jsem se)” “am (jsem)” “can (můžu)” “can’t (nemůžu)” apod. Tuto větu můžete opět použít v případě, že máte odlišný názor, než někdo jiný.

A: Did you finish the reports? – Dokončil/a jsi ty reporty?
B: Actually, I am running a bit behind, but they’ll be done by noon! – Vlastně mám trochu skluz, ale budou hotové do poledne.

C: When you type, always put two spaces between sentences. – Když píšeš, vždycky dělel dvě mezery mezi větami.
D: Actually, I learned to put a single space between sentences. – Vlastně jsem se učila dávat jen jednu mezeru mezi věty.

I’m (just) about to [verb]… Právě jsem chtěl/a [sloveso]…

Když hodláte v brzké době něco začít, je možné využít tuto frázi.

I’m just about to send those letters. – Právě jsem chtěl/a poslat tyto dopisy.

I’m about to go and pick up some tea. Do you want anything? – Právě se chystám jít si na čaj. Chceš něco?

Nejen 30 nejdůležitějších anglických frází – Máme i další:

Učte se angličtinu s úsměvem!

anglina.uNas.cz - angličtina zdarma anglické fráze 1-30 nejdůležitějších anglických frází
anglina.uNas.cz – angličtina online a zdarma anglické fráze 1-30 nejdůležitějších anglických frází

30 nejdůležitějších anglických frází….

30 nejdůležitějších anglických frází….

30 nejdůležitějších anglických frází….