Anglické Fráze Dates a Anglické Fráze Time“ – „datum a čas“

Angličtina online  – Anglické fráze – Anglické fráze Dates a Anglické fráze Time – Najdete zde ty nepoužívanější anglické fráze na témata datum a čas.

Krom tohoto článku „nejpoužívanější anglické fráze – datum a čas“ („Most common english phrases – dates and time“), máme článek pro začátečníky, kde najdete, jak anglicky říct kolik je hodin a jak říct v angličtině správně datum a rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou. Navíc v sekci Slovíčka pro Vás máme přehledný seznam slov k tématu Time.

Most common english phrases – Anglické fráze Dates a Anglické fráze Time

Anglické fráze dates a Anglické fráze Time (A-M)

  • 2 days ago – Dva dny zpátky (před dvěma dny)
  • 4 hours – Čtyři hodiny
  • All day – Celý den
  • A long time ago – Dlouho zpátky
  • Are you coming this evening? – Přijdeš dnes večer?
  • As soon as possible – Tak brzy jak to bude možné.
  • At 4 o`clock in the afternoon. – Ve čtyři hodiny odpoledne.
  • At 8 o`clock in the morning. – V osm hodin ráno.
  • At what time? – V kolik hodin?
  • At what time is it happen? – V kolik hodin se to stalo?
  • Everyday I get up at 9 a.m. – Každý den vstávám v 9 ráno.
  • Every day. – Každý den.
  • Every week. – Každý týden.
  • Expiration date. – Datum expirace.
  • Have you been waiting for a long time? – Čekáš dlouho?
  • I will be back in ten minutes. – Budu zpátky do deseti minut.
  • I am coming tommorow. – Přijdu zítra.
  • How about Monday? – A co v pondělí?
  • How long are you going to stay in Prague? – Jak dlouho máš v plánu zůstat v Praze?
  • How long will it take? – Jak dlouho to zabere?
  • It is quater to seven. – Je třičtvrtě na sedm.
 • Anglické fráze dates a Anglické fráze Time (N-Z)

  • Now or later? – Teď nebo později?
  • I want to know when are you coming? – Chci vědět, kdy přijdeš?
  • There is plenty of time. – Na to je spoustu času.
  • The whole day. – Celý den.
  • Sorry, I am late. – Omlouvám se, mám zpoždění.
  • What day of week is it? – Který den v týdnu je?
  • What is today`s date? – Jaké je dnes datum?
  • What time are you arriving? – V kolik hodin přijedeš?
  • What time do you think you will arrive? – V kolik hodin si myslíš, že přijedeš?
  • What time did you get up? – V kolik hodin jsi vstal?
  • What time does it start? – V kolik hodin to začíná?
  • What time is it? – Kolik je hodin?
  • When are you coming? – V kolik hodin přijdeš?
  • When are you coming back? – Kdy přijdeš zpátky?
  • When are you leaving? – Kdy odjíždíš?
  • When is the next bus to Brno leaving? – Kdy odjíždí další autobus do Brna?
  • When is your birthday? – Kdy máš narozeniny?
  • When will it be ready? – Kdy to budu připravené?

Přehledný obrázek pro vyjádření času v angličtině

Angličtina online a vše zdarma - vyjádření času v angličtině, anglické hodiny - Angličtina online - Anglické fráze - Anglické fráze Dates a Anglické fráze Time - Najdete zde ty nepoužívanější anglické fráze na témata datum a čas.
Angličtina online a vše zdarma – vyjádření času v angličtině, anglické hodiny

Odkazy na stránky, kde ve studiu nejčastěji pokračujete