Lekce 29 – Rozdíl mezi „many“ a „much“

Úvod – rozdíl mezi anglickými slovíčky „many“ a „much

Tato dvě anglická slůvka se v angličtině používají pro vyjádření množství. Pro tuto lekci budete potřebovat umět rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény, který už znáte z dřívějších lekcí.

Many“ – počítatelná podstatná jména

Slovíčko „many“ se v angličtině pojí s počítatelnými podstatnými jmény a používá se hlavně v otázkách a záporných větách. Ze začátku se studenti soustředí na to, aby „many“ používali jen u počítatelných podstatných jmen a někdy zapomínají na to, že se „many“ většinou nepoužívá v kladných větách. Velmi často“many“ použijete v otázce ve spojení „How many ?“ což znamená „Kolik …?“ a ptáme se tedy na určitý počet.

Pokud Vás právě napadá otázka, jak vyjádřit množství v kladné větě, tak uvažujete naprosto správně – bude to pomocí slůvek: ODKAZ a ukážeme si to v dalších lekcích.

Další použití anglického slovíčka „many“ poznáte z příkladů:

  • How many chairs are there? – Kolik je tam židlí?
  • How many apples are there? – Kolik je tam jablek?
  • I do not have many friends. – Nemám mnoho přátel.
  • How many animals did you see at the ZOO? – Kolik zvířat jsi viděl v ZOO?

Much“ – nepočítatelná podstatná jména

Z minulého odstavce již víte jak používat „many“ a teď se pustíme do „much„. Už podle nadpisu odstavce asi tušíte, že „much“ se bude používat u nepočitatelných podstatných jmen a stejně jako „many“ ho uvidíte v otázkách a záporných větách. Zatímco „many“ se v kladné větě nepoužívá, ale pár výjimek si nakonec ukážeme, tak „much“ v kladné větě dokonce použít nesmíte! (Zatím se tím nemusíte zabývat, protože tyto pravidla jsou daleko nad rámec kurzu pro začátečníky). Znovu je tu vazba: „How much … ?“ – „Jak mnoho … ?“ a tentokrát se neptáme na určitý počet.

Příklady použití anglického „much„:

  • How much milk  is in the glass? – Jak moc mléka je ve sklenici?
  • How much money have you got? – Jak moc peněz jsi dostal?
  • I do not need much milk. – Nepotřebuji moc mléka.
  • How much fruit do you eat? – Jak moc jíš ovoce?

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz