Lekce 32 – Rozdíl mezi „A few“, „few“ , „A little“ a „Little“

Úvod do anglických slov „A few“, „few“ , „A little“ a „Little“

V lekcích o much“ a „many nebo A lot of“, „Lots of“ a „A lot jste se naučili vyjadřovat v angličtině množství a v této lekci v tom budeme pokračovat. Tentokrát pomocí slov: A few“, „few“ , „A littleaLittle“. Pro zvládnutí této lekce je nutné znát rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.

Rozdíl mezi „A few“, „few“

Anglické A fewv češtině znamená „pár, několik“. A anglické fewdo češtiny překládáme jako „málo“. „A few“, „few“ se v angličtině používají u počitatelných podstatných jmen v množném čísle.

  • We have a few good footballer. – Máme několik dobrých fotbalistů.
  • I have a few friends who speak English. – Mám pár přátel, kteří mluví anglicky.
  • I made few mistakes last week. – Minulý týden jsem udělal několik chyb.

Rozdíl mezi „A little“ a „Little“

Anglické „A little“ v češtině znamená „trocha“. A „little“ do češtiny překládáme jako „málo“. „A little“, „little“ se v angličtině používají u nepočitatelných podstatných jmen v množném čísle.

  • We have little milk. – Máme málo mléka.
  • We have a little milk in the bottle. – Má málo mléka v lahvi.
  • I have little time. – Mám málo času.
  • They have little money. – Mají málo peněz.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz