Lekce 40 – Modální sloveso „should“

Úvod

Z minulých lekcí již znáte modální slovesa “can, must, need“ a v této lekci se naučíte další „should“ – „měl by“, ale významů a použití je více.

Anglické modální sloveso „should

Anglické modální „should“ má více významů, takže jeho překlad není tak jednoduchý. Více v následujících odstavcích. Poslední dva odstavce rozhodně nejsou pro začátečníky, ale jsou tu pro úplnost.

Co se týče věty se slovesem „should“, tak ji tvoříme podobně, jako tomu bylo u modálního slovesa „can“ a to podle vzoru:

Podmět + should + infinitiv slovesa + zbytek věty.

Should“ – rada, doporučení, návrh

V tomto významu říkáme, že by bylo dobré něco udělat nebo že je to správné. V tomto významu se modálním slovesem „should“ setkáte nejčastěji. Příklady použití:

  • You should study for your exam. – Měl by ses učit na zkoušku.
  • You should go to the new restaurant. – Měl bys jít do té nové restaurace. (pravděpodobně tam moc dobře vaří).
  • He should play better if he want to win this match. – Měl by hrát lépe, pokud chce vyhrát tento zápas.

Should“ – něco by se mělo v současnosti stát

  • He is late. He should be here now. – On má zpoždění. Měl tu být teď.

Should“ – něco by se mělo stát v budoucnosti (předpověď)

  • He should be here in five minutes. – Měl by tu být do pěti minut.

Should“ – vyjádření povinnosti

Jistě si pamatujete, že pro vyjádření povinnosti máme také slovíčko „must“. V případech, kdy pro vyjádření povinnosti používáme „should“, tak to není tak silný požadavek na plnění povinnosti, jako bychom řekli „must“.

  • You should never lie to your teacher. – Neměl bys lhát Tvému učiteli.
  • You should be there in five minutes. – Měl bys tam být do pěti minut.

Should not“ – rada nebo doporučení něco nedělat.

Should not“ – „Neměl by“ – záporný tvar lze zkrátit na: „shouldn`t

  • You should not lay to your mother. – Neměl bys lhát Tvé matce.
  • You should not spent all your money. – Neměl bys utratit všechny peníze.

Should“ – vyjádření povinnosti, která není plněna

V tomto případě je věta o něco složitější, než tomu bylo ve všech předchozích případech a vzor pro tvorbu anglické věty, která vyjadřuje nenaplněnou povinnost je následující:

Podmět + should + be + sloveso-ing + zbytek věty.

  • She should be studing for exam. – Měla bych se učit na zkoušku (ale zatím se neučila).

Should“ – vyjádření, že povinnost měla již být provedena

V tomto případě je věta zase ještě o něco složitější, než tomu bylo v předchozím případu. Vzor pro tvorbu anglické věty, která vyjadřuje v minulosti neprovedenou povinnost je následující:

Podmět + should + have + příčestí minulé + zbytek věty.

V případě, že zatím nevíte, co je to příčestí minulé, tak podrobnější informace najdete v článku předpřítomný čas prostý a nepravidelná slovesa.

  • She should hove done it two hour ago. – Měla to mít hotové před hodinou.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz