Lekce 41 – Rozdíl mezi „Each“ a „Every“

Úvod

Jedná se o další gramatický problém angličtiny. Na první pohled jistě vidíte, že se jedná o hodně podobná slovíčka: „every“ – „každý, všechen“, „each“ – „každý“ a proto není divu, že může dojít lehce k záměně. Navíc v angličtině jsou situace, kdy můžeme použít obě slovíčka a není to chyba, a i když dojde k záměně, tak posluchač většinou větu pochopí, takže to studenty asi moc nemotivuje.

Anglické slovíčko „Each

Odkazuje na jednotlivé objekty nebo osoby. Tedy případ, že mluvíme o skupině objektů a můžeme uvažovat jeden po druhém … celkově, ale všechny. „Each“ se častěji používá pro menší skupiny objektů – menší skupina jsou ještě 4, ale není to přesně dané.

Anglické slovíčko „Every

Odkazuje na na skupinu objektů nebo osob, které jsou sloučeny v jedné skupině a lze je považovat za jeden celek. Význam je podobný slovíčku „all“, ale o rozdílu mezi „every“ a „all píšeme jinde. „Every“ se častěji používá pro větší skupiny.

Situace, kdy mluvíme o dvou objektech

V tomto případě lze použít pouze „each

 • In a volleyball mach, each team has six players. – Ve volejbale má každý tým šest hráčů. (nelze použítevery)

Situace, kdy mluvíme o více, než dvou objektech

Pokud mluvíme o více, než dvou objektech, tak lze v naprosté většině případů použít jak „every“, tak i „each“:

 • In a volleyball tournament were only five teams, each team had six players. – Na volejbalovém turnaji bylo jen pět týmů, každý tým měl šest hráčů.
 • In a volleyball tournament were only five teams, every team had six players. – Na volejbalovém turnaji bylo jen pět týmů, každý tým měl šest hráčů.

Situace, kdy mluvíme o tom, jak často se něco děje

V tomto případě lze použít pouze „every

 • I use my computer every day. – Používám můj počítač každý den. (Nelze použít „each“)

Anglická vazba „Each of

Anglickou vazbu „each of“ používáme ve spojení „you, us, them

 • She gave each of us five dolars. – Dala nám každému pět dolarů.

Příklady použití ve větách:

 • We know each other. – Známe se všichni navzájem.
 • We need each other. – Potřebujeme se všichni navzájem.
 • Do you know each other? – Znáš všechny?
 • Each of them play footbal. – Všichni z nich hrají fotbal.
 • She bought each of us a gift. – Koupila každému z nás dárek.
 • We help each other. – Pomáháme si navzájem.
 • We dislike each other. – Nemáme se rádi navzájem.
 • I play footbal every day. – Hraji fotbal každý den.
 • I see Karin every week. – Vídím Karin každý týden.
 • Karin wins every time. – Karin vyhraje pokaždé.
 • I use mobile phone every day. – Používám mobil každý den.
 • This meeting is every year. – Toto setkání je každý rok.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz