Lekce 43 – Rozdíl mezi „all“ a „whole“

Úvod

„All“ a „whole“ jsou další slovíčka, která se studentům často pletou. Jejich význam je v češtině podobný a obě se používají před podstatnými jmény jen trochu jinak. Po přečtení této lekce si je jistě již nespletete.

Anglické slovíčko „whole“

Anglické „whole“ je přídavné jméno a znamená „celý“. Pokud ho dáme do slovního spojení, může to vypadat třeba takto:

 • The whole city – Celé město
 • My whole body – Moje celé tělo
 • The whole story – Celý příběh

Během čtení příkladů Vám jistě neuniklo, že slovíčko „whole“ se nachází mezi členem případně přivlastňovacím zájmenem a podstatným jménem.

Anglické slovíčko „all“

Anglické „all“ je deteminátor a znamená „celý“ (Co je to deteminátor? – jedná se o slovní druh, který v češtině nepoužíváme … anglicky „determiner“ znamená „určit“ a naše „all“ určuje množství) Použití slovíčka „all“:

 • All the facts – Všechna fakta
 • All the staff – Všechny věci
 • All humans – Všichni lidé
 • All the money – Všechny peníze

Určitě na první pohled vidíte rozdíl. Zatímco „whole“ bylo v příkladech až po členu, tak „all“ patří ještě před člen.

Možná by Vám již tato informace stačila, ale pro úplnost se hodí dopsat, že člen „the“ je taky determinant a slovíčko „all“ je před determinant.

Příklady použití ve větách:

 • He was busy the whole day. – Byl zaneprázdněný celý den.
 • Tell me your the whole story. – Řekni mi celý Tvůj příběh.
 • The whole city is in the dark. – Celé město je v temnotě.
 • You know about it your whole life. – Víš o tom celý Tvůj život.
 • She spent the whole week in Prague. – Stravila celý týden v Praze.
 • I know all the facts. – Vím všechna fakta.
 • I spent all the money. – Utratil jsem všechny peníze.
 • I want all the money in the world. – Chci všechny peníze světa.
 • I wish you all the best. – Přeji Ti vše nejlepší.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz