Lekce 47 – Rozdíl mezi „this“, „these“, „that“ a „those“

Úvod

V angličtině mohou slovíčka this“, „these“, „that“, „thosepředstavovat buď přídavná jméná neba zájmena. Jako anglická přídavná jména slouží k určení relativní vzdálenosti podstatného jména, které po nich následuje „demonstrative adjective“. Pokud je použijete jako zájmeno „demonstrative pronouns“, tak nahrazují podstatné jméno.

Anglická zájmena „this“, „these“, „that“ a „those

Jak už je uvedeno v úvodu, tyto anglická slovíčka mohou ve větě nahradit podstatné jméno. This“ a „thatslouží pro nahrazení anglických podstatných jmen v jednotném čísle a these,those pro nahrazení anglických podstatných jmen v množném čísle.

This“ a „these“ nahrazují anglická podstatná jména, která jsou v blízkosti a slovíčka znamenají „This  toto“ a „these“ – „tyto“. A „that“ a „those“ nahrazují anglická podstatná jména, která jsou vzdálené a slovíčka znamenají: „that“ – „tamto“ a „those“ – „tamti, tamty“.

Příklady použití ve větách:

  • This is crazy! – Toto je bláznivé.
  • This is very funny. – Toto je velmi zábavné.
  • These are better. – Tyto jsou lepší.
  • That is not your. – Tamto není Tvoje.
  • Bring me that, please. – Přines mi to prosím.
  • Those belong to your brother. – Tamty patří Tvému bratrovi.
  • Can I have those, please? – Můžu dostat tyto, prosím?

Anglická přídavná jména „this“, „these“ „that“ a „those

Význam slov je podobný ať už v angličtině představují zájmeno nebo přídavné jméno.

This“ a „thatslouží pro modifikaci anglických podstatných jmen v jednotném čísle a these,those pro modifikaci anglických podstatných jmen v množném čísle.

Příklady použití ve větách:

  • Do you like this cace? – Máš rád tento dort?
  • This t-shirt is too long. – Toto tričko je příliš dlouhé.
  • Can you buy me these tickets, please? – Můžeš mi koupit tyto vstupenky prosím?
  • Those apples are green. – Tamty jablka jsou zelené.
  • Can you help me with these bags? – Můžeš mi pomoci s těmito taškami?
  • I did not those books. – Nečetl jsem tamty knihy.
  • That chair is not very comfortable. – Tamta židle není moc pohodlná.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz