Vazba Used to

Angličtina onlineSlovesa-časy – Anglická vazba Used to – Co to je „Used to“? Článek, kde najdete vše o „Used to“. Typická anglická věta s použitím vazby „Used to“: „I used to study English.

Úvod – anglická vazba Used to

 Jedná se o další vazbu, která nemá téměř nic společného se slovíčkem „use“ – „používat“. Vzhledem k tomu, že se v angličtině používá docela hojně, tak jí budeme věnovat celý tento článek.

Anglická vazba Used to - Angličtina online a zdarma - English Jokes - Angličtina online a zdarma
Anglická vazba Used to – English Jokes – Angličtina online a zdarma

Co znamená anglická vazba Used to?

Určitě mi dáte zapravdu, že není jednoduché tuto vazbu přeložit jedním slovíčkem. Pokud použijete vazbu „used to“, tak tím říkáte, že se něco dříve stávalo a už se to nestává. Tedy v minulosti to bylo obvyklé, ale v současnosti se to nestává nebo se to neděje tak často jako v minulosti.

Vazbu „used to“ lze v angličtině také použít pro vyjádření, že něco byla pravda, ale už není.

Některé studenty, kteří vidí spojení„used to“ poprvé, jistě napadne, že to je minulý čas prostý od slovesa „use“, ale není tomu tak. I když to není, jak to na první pohled může vypadat, tak částečně je to trefa. Vazba „used to“ vyjadřuje minulost, která již byla ukončena, což je stejné jako minulý čas prostý.

Kladná oznamovací věta s vazbou „used to“

V anglické kladné oznamovací větě se vazba „used to“ používá podle následujícího vzorce:

Podmět + used to + infinitiv slovesa + zbytek věty.

V tomto případě nemá cenu uvádět tabulku s příklady ve všech osobách, protože vazba „used to“ svůj tvar nemění a infinitiv slovesa se taky nemění.

Pro názornost se podívejte na několik příkladů použití:

  • I used to play footbal a lot, but I don`t play it now. – Hrával jsem fotbal často, ale už ho nehraji.
  • She used to travel a lot. These days she doesn`t have money for it. – Dříve cestovala hodně. Ale dnes na to nemá peníze.
  • Karin used to smoke. – Karin dříve kouřila. (Ale dnes již nekouří.)

Záporná oznamovací věta s vazbou „used to“

Doteď Vám to možná přišlo jednoduché, ale záporná věta z vazbou „used to“ je ještě podobnější slovíčku „use“. Zápornou větu sestavíme podle vzorce:

Podmět + did not + use to + infinitiv slovesa + zbytek věty.

Zápornou anglickou oznamovací větu tedy vytvoříme pomocí pomocného slovesa „do“ a protože jde o minulý čas používáme „did“, pak následuje zápor „not“ a pak následuje „use to“. Zde si dávejte pozor na velmi častou chybu, že se dá do věty „did not used to“ – toto slovní spojení neexistuje.

Pro názornost se podívejte na několik příkladů použití:

  • Karin did not use to smoke but she does now. – Karin dříve nekouřila, ale dnes kouří.
  • Karin did not use to smoke. – Karin dříve nekouřila, ale dnes kouří. (i když je tato věta kratší, tak znamená to stejné)
  • I did not use to like footbal but I like it now. – Neměl jsem rád fotbal, ale teď mě to baví.

Tázací věta – anglická vazba Used to

Při čtení odstavce o anglické záporné větě jste se již dozvěděli o souvislosti s minulým časem prostým a tázací větu s vazbou „used to“ budeme tvořit také podobným způsobem, jako tomu bylo u minulého času prostého. Věta bude začínat pomocným slovesem „did“ následuje podmět a pak vazba „use to“ (stejně jako u záporu nelze ani u anglické tázací věty použít „used to“), infinitiv a nakonec zbytek věty. Vzorec pro anglickou tázací větu s vazbou „used to“:

Did + podmět + use to + infinitiv + zbytek věty.

Příklady použití:

  • Did you use to want to be teacher? – Chtěl jsi dříve být učitelem?
  • Did you use to go to London? – Jezdíval jsi dřív do Londýna?
  • Did you use to like footbal? – Míval jsi dříve rád fotbal?

Proč rovnou nepoužijeme minulý čas prostý (past simple)?

Možná Vás napadlo, že věty, které jsou uvedeny v příkladech, dokážete říct trochu jinak v minulém čase prostém, tak na co tedy potřebujeme ještě další vazbu „used to“? Odpověď je následující. Použití vazby „used to“ se preferuje v kladných větách v případech, že se klade důraz na to, že se něco v minulosti pravidelně opakovalo. V záporných větách a otázkách se většinou zůstane u požití minulého času prostého.

Pokud s angličtinou začínáte, tak Vám pravděpodobně rozdíl bude nějakou dobu unikat, ale pokročilejší studenti již tyto rozdíly vnímají.

Anglická vazba „Used to“ nebo slovo „would“

Podivejte se na následující věty:

  • When I was child I used to visit my grandfather every holiday. – Když jsem byl dítě, tak jsem navštěvoval dědečka každé prázdniny.
  • When I was child I would visit my grandfather every holiday. – Když jsem byl dítě, tak jsem navštěvoval dědečka každé prázdniny.

Jistě Vám neuniklo, že jediný rozdíl mezi první a druhou větou je, že se místo vazby „used to“ použilo v druhé větě slovíčko „would“. V případech, že je ve větě uveden čas, tak je možné tyto dva způsoby zaměnit a budou znamenat to stejné.

Příklady použití – anglická vazba Used to

  • She used to watch TV everyday but now her TV is broken. – Dříve se dívala na televizi každý den, ale teď je její televize rozbitá.
  • Karin used to live alone. – Karin dříve žila samotná (Dnes již sama nežije).
  • Karin did not use to live alone. – Karin dříve nežila samotná (dnes již sama žije).
  • Did you use to exercise every morning? – Cvičil jsi dříve každé ráno?
  • Karin used to be fat, but now she exercise every day. – Karin bývala dříve tlustá, ale dnes cvičí každý den.
  • I used to live in Brno. – Dříve jsem žil v Brně.
  • Did you use to live in Brno? – Žil jsi dříve v Brně?
  • I used to have long hair. – Dříve jsem měl dlouhé vlasy.

Angličtina – Slovesa a časy – budete ve studiu pokračovat?


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz