Neurčitá zájmena

Úvod

Neurčitá zájmena nebo anglicky „indefinite pronouns“ jsou slova: „one, anyone, no one, everyone, someone, anybody, everybody, nobody, somebody, anything, everything, nothing, something“.

Všechny uvedená zájmena se pojí se slovesem ve třetí osobě jednotného čísla. I když Vám to v češtině možná přijde nelogické, jak se může „everybody“ – „všichni“ pojit se slovesem v jednotném čísle, ale v angličtině to tak prostě je.

Zájmeno „one

Zájmeno „one“ může nahrazovat osobu nebo věc. Daleko častěji se setkáte s případem, kdy nahrazuje osobu. Někdy se může stát, že nahrazuje člověka obecně. Příkladem mohou být věty:

  • One of the man will go with you. – Jeden z mužů půjde s Vámi.

Zájmena končící „-one“ a „-body

Všechna zájmena končící „-one“ a „-body“ obecně nahrazují osoby.

Zájmena končící „-thing

Všechna zájmena končící „-thing“ obecně nahrazují věci.

Přivlastňovací forma neurčitých zájmen

Nepoužívá se to často a v případě zájmen, která končí na „-thing“ téměř nikdy, ale i neurčitá zájmena mohou být v přivlastňovacím tvaru. Přivlastňovací tvar se tvoří stejně jako přivlastňovací tvar podstatných jmen a to přidáním apostrofu a „s“:

  • OneOne `s
  • AnyoneAnyone `s
  • EveryoneEveryone `s
  • SomeoneSomeone `s
  • No oneNo one `s
  • AnybodyAnybody `s
  • EverybodyEverybody `s
  • NobodyNobody `s
  • Somebody Somebody `s

Příklady použití neurčitých zájmen ve větách:

  • Somebody is calling you. – Někdo Ti volá.
  • I did not know right way to your office but somebody helped me. – Neznal jsem cestu do Tvé kancelář, ale někdo mi pomohl.
  • Can somebody help me? – Může mi někdo pomoci?
  • Everybody knows where we are going? – Všichni vědí, kam jedeme?
  • I am sure everybody saw you. – Jsem si jistý, že Tě všichni viděli.
  • Come on everybody. – Pojďme všichni! (povzbuzení)
  • Everybody likes Karin. – Všichni mají rádi Karin.
  • We have to do something. – Musíme něco dělat.
  • I have something for you. – Něco pro Tebe mám.
  • Something is wrong. – Něco je špatně.
  • I heard something bad about you. – Slyšel jsem o Tobě něco špatného.
  • I am home. Anybody here? – Jsem doma. Je tu někdo?
  • Do you see anybody? – Vidíš někoho?
  • Do not tell anybody about me. – Nikomu o mě neříkej.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz