Počítatelná, nepočítatelná podstatná jména a jejich členy

Angličtina online – hlavní stránkaPodstatná jménaPočítatelná a nepočítatelná podstatná jména – V angličtině se podstatná jména dělí na počítatelná a nepočítatelná. Toto rozdělení je vhodné se naučit, protože se Vám bude hodit v dalším studiu. Příkladem může být problematiky používání slov Many, Much a rozdíl mezi nimi.

Úvod do anglických podstatných jmen

Rozdělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná (anglicky: „countable and uncountable nouns) není jen tak, ale má vliv na to, jaký má podstatné jméno člen, zda má množné číslo a zda používá číslovky pro vyjádření počtu.

Anglická počitatelná podstatná jména (Countable nouns)

Počitatelná podstatná jména mají množné číslo, používají se s nimi číslovky (můžeme určit počet kusů), a dává se před ně neurčitý člen „a / an“ (tedy lze před ně dát neurčitý člen), pokud mluvíme o něčem konkrétním, tak před počitatelná podstatná dáváme určitý člen „the“.

Příklady anglických počitatelných podstatných jmen:

  • A book – kniha
  • An apple – jablko
  • A song – píseň
  • A student – student
  • A cat – kočka
  • A dog – pes
  • A banana – banán
  • A carrot – mrkev
  • A guitar – kytara
  • An orange – pomeranč

Anglická nepočitatelná podstatná jména (Uncountable nouns)

Nepočitatelná podstatná jména mají opačné vlastnosti než počitatelná. Nepočitatelné podstatné jméno nelze použít s číslovkou („pět vod“ – je prostě hloupost) a z logiky věci nemají ani množné číslo. A nepoužívá se s nimi neurčitý člen. Nepočitatelná podstatná jména jsou nejčastěji kapaliny, materiály, sporty, abstraktní podstatná jména, některé druhy jídel a samozřejmě se najdou i další, která v tomto seznamu nejsou uvedena a nelze je popsat hromadně, jako již uvedená.

Příklady anglických nepočitatelných podstatných jmen:

  • Water – voda
  • Milk – mléko
  • Beer – pivo
  • Wine – víno
  • Tea – čaj
  • Coffee – káva
  • Iron – železo
  • Glass – sklo
  • Wood – dřevo
  • Football – fotbal
  • Hockey – hokej
  • Tennis – tenis
  • Work – práce
  • Information – informace
  • Light – světlo
  • Air – vzduch
  • Suggar – cukr
  • Beef – hovězí
  • Salt – sůl

Neurčitý člen podstatných jmen „a / an

Jak bylo vidět v příkladech v minulém odstavci, tak před podstatným jménem, které je počitatelné může být neurčitý člen „a“ nebo „an“. Rozhodnutí, zda se použije „a“ nebo „an“ je jednoduché:

Člen „a“ – použijeme v případech, že podstatné jméno začíná souhláskou, ale pozor není to zase tak úplně jednoduché – jde o souhlásku vyslovovanou.

Člen „an“ – používáme v případech, že podstatné jméno začíná samohláskou, ale zase si dejte pozor na to, že jde o samohlásku vyslovovanou.

Příklady použití členů, kde je rozdíl mezi psanou a vyslovovanou první hláskou:

  • A universe – vesmír
  • An hour – hodina

Použití neurčitého členu podstatných jmen „a / an

  • Neurčitý člen používáme v případech, že mluvíme o něčem poprvé. V případě, že o tom mluvíme dále, tak již použijeme člen určitý „the“.
  • Neurčitý člen „a / an“ může znamenat číslovku „jedna“.
  • Neurčitý člen se používá, také v případě, že pomocí přídavného jména upřesníme o jakou věc nebo o jakou osobu se jedná.
  • Neurčitý člen se používá také v případě, že mluvíme o věcech nebo lidech obecně, tedy nemluvíme o ničem nebo o nikom konkrétním.
  • Neurčitý člen se v angličtině používá u povolání.
  • Nikdy se nepoužívá neurčitý člen pro podstatná jména v množném čísle. Možná vyplynulo z toho, že „a / an“ může znamenat číslovku jedna, ale pro jistotu připomínám („an apples“ – zní asi jako české „jedno jablka“)

Určitý člen podstatných jmen „the“

Anglický určitý člen podstatných jmen má na rozdíl od toho neurčitého pouze jeden tvar, ale zase dvě možnosti, jak se „the“ vyslovuje. Výslovnost znovu záleží na vyslovované první hlásce podstatného jména. O výslovnosti chystáme celou velkou kapitolu, takže tu si necháme na jindy, ale pro zatím se pustíme do použití.

Použití určitého členu podstatných jmen „the

Určitý člen se použije v případech, že mluvíme o něčem konkrétním nebo je z rozhovoru jasné, o čem přesně se mluví.

Určitý člen se také používá u přídavných jmen a to v případech, že se jedná o skupinu lidí („the young“ – „mladí“) nebo v třetím stupni přídavných jmen o tom více v článku stupňování přídavných jmen.

Jak od sebe poznám podstatná jména počítatelná nebo nepočítatelná?

Vzhledem k tomu, že mezi počitatelností a nepočitatelnosti v češtině a angličtině je rozdíl, tak ne vždy lze jednoduše rozhodnout, zda se jedná o počitatelné nebo nepočitatelné podstatné jméno. Celkem přehledně lze zjistit počitatelnost a nepočitatelnost ve většině slovníků. U podstatných jmen počitatelných jsou značky „C“ („countable“ – „počítatelná„) a u nepočitatelných jsou značky „U“ („uncountable“ – „nepočítatelná„).

Jak se učí angličtina online a s úsměvem?

Čtěte English jokes na www.Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - Podstatná jména - počítatelná a nepočítatelná - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma Počítatelná podstatná jména a nepočítatelná podstatná jména
Angličtina online a zdarma – Podstatná jména – počítatelná a nepočítatelná – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Matematika? – žádný problém

Matematika online na Math.Kvalitne.cz Vám může pomoci.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz