Porovnávání pomocí přídavných jmen

Úvod do anglických přídavných jmen

V jiném článku o stupňování anglických přídavných jmen se můžete dozvědět, že v angličtině používají 3 stupně přídavných jmen (základní tvar, porovnávací tvar, superlativ). V tomto článku se zaměříme na porovnávání, které se v angličtině hojně využívá, takže se naučíte několik způsobů, jak pomocí přídavných jmen porovnávat.

As + přídavné jméno + as

Slovní spojení „As + přídavné jméno + as“, se v angličtině používá pro vyjádření, že je něco stejné nebo rovnocenné, jako něco dalšího. Příklady vět, kde toto slovní spojení najdete:

  • She is as hungry as you are. – Ona je tak hladová jako jsi ty.
  • I am as tall as you. – Jsem tak vysoký, jako jsi ty.
  • He is as strong as you. – On je tak silný, jako jsi ty.
  • I am as busy as you. – Jsem zaneprázdněný, jako jsi ty.

Not as + přídavné jméno + as

Další anglické slovní spojení, které se používá pro porovnávání: „Not as + přídavné jméno + as“ se využívá v případech, kdy něco není jako něco jiného. Pro názornost si můžeme ukázat podobné příklady použití ve větách:

  • She is not as hungry as you are. – Ona není tak hladová jako jsi ty.
  • I am not as tall as you. – Nejsem tak vysoký, jako jsi ty.
  • He is not as strong as you. – On není tak silný, jako jsi ty.
  • I am not as busy as you. – Nejsem zaneprázdněný, jako jsi ty.

Less + přídavné jméno + than

Toto anglické slovní spojeníLess + přídavné jméno + thanmá stejný význam jako to minulé, takže můžeme přejít rovnou k příkladům použití ve větách:

  • She is less hungry than you are. – Ona není tak hladová jako jsi ty. (nebo: Ona je méně hladová, než jsi ty.)
  • I am less tall than you. – Nejsem tak vysoký, jako jsi ty. (nebo: Já jsem méně vysoký, než jsi ty.)
  • He is less strong than you. – On není tak silný, jako jsi ty. (nebo: On je méně silný, než jsi ty.)
  • I am less busy than you. – Nejsem zaneprázdněný, jako jsi ty. (nebo: Já jsem méně zaneprázdněný, než jsi ty.)

Porovnávací přídavné jméno + than

I toto anglické slovní spojení Porovnávací přídavné jméno + thanznamená to stejné jako dvě předchozí. V příkladech najdete znovu podobné věty:

  • She is more hungry than you are. – Ona je hladovější, než jsi ty.
  • I am taller than you. – Jsem vyšší, než jsi ty.
  • He is stronger than you. – On je silnější, než jsi ty.
  • I am busier than you. – Jsem více zaneprázdněný, než jsi ty.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz