Porovnávání – přídavná jména

Angličtina – Přídavná jména – Porovnání pomocí přídavných jmen – k porovnávání používá angličtina přídavná jména a slovní spojení typu: „As + přídavné jméno + as„, „Not as + přídavné jméno + as„, „Less + přídavné jméno + than„, „přídavné jméno + than“. Před studiem je vhodné umět stupňovat přídavná jména.

Úvod do anglických přídavných jmen

V jiném článku o stupňování anglických přídavných jmen se můžete dozvědět, že v angličtině používají 3 stupně přídavných jmen (základní tvar, porovnávací tvar, superlativ). V tomto článku se zaměříme na porovnávání, které se v angličtině hojně využívá, takže se naučíte několik způsobů, jak pomocí přídavných jmen porovnávat.

Porovnávání pomocí přídavných jmen v angličtině
Porovnávání v angličtině pomocí přídavných jmen

Porovnávání pomocí: „As + přídavné jméno + as

Slovní spojení „As + přídavné jméno + as“, se v angličtině používá pro vyjádření, že je něco stejné nebo rovnocenné, jako něco dalšího. Příklady vět, kde toto slovní spojení najdete:

  • She is as hungry as you are. – Ona je tak hladová jako jsi ty.
  • I am as tall as you. – Jsem tak vysoký, jako jsi ty.
  • He is as strong as you. – On je tak silný, jako jsi ty.
  • I am as busy as you. – Jsem zaneprázdněný, jako jsi ty.

Porovnávání pomocí: Not as + přídavné jméno + as

Další anglické slovní spojení, které se používá pro porovnávání: „Not as + přídavné jméno + as“ se využívá v případech, kdy něco není jako něco jiného. Pro názornost si můžeme ukázat podobné příklady použití ve větách:

  • She is not as hungry as you are. – Ona není tak hladová jako jsi ty.
  • I am not as tall as you. – Nejsem tak vysoký, jako jsi ty.
  • He is not as strong as you. – On není tak silný, jako jsi ty.
  • I am not as busy as you. – Nejsem zaneprázdněný, jako jsi ty.

Porovnávání pomocí:Less + přídavné jméno + than

Toto anglické slovní spojeníLess + přídavné jméno + thanmá stejný význam jako to minulé, takže můžeme přejít rovnou k příkladům použití ve větách:

  • She is less hungry than you are. – Ona není tak hladová jako jsi ty. (nebo: Ona je méně hladová, než jsi ty.)
  • I am less tall than you. – Nejsem tak vysoký, jako jsi ty. (nebo: Já jsem méně vysoký, než jsi ty.)
  • He is less strong than you. – On není tak silný, jako jsi ty. (nebo: On je méně silný, než jsi ty.)
  • I am less busy than you. – Nejsem zaneprázdněný, jako jsi ty. (nebo: Já jsem méně zaneprázdněný, než jsi ty.)

Porovnávání pomocí: Porovnávací přídavné jméno + than

I toto anglické slovní spojení Porovnávací přídavné jméno + thanznamená to stejné jako dvě předchozí. V příkladech najdete znovu podobné věty:

  • She is more hungry than you are. – Ona je hladovější, než jsi ty.
  • I am taller than you. – Jsem vyšší, než jsi ty.
  • He is stronger than you. – On je silnější, než jsi ty.
  • I am busier than you. – Jsem více zaneprázdněný, než jsi ty.

Učíte se angličtinu s úsměvem?

English jokes na Nejlepší Anglina.uNas.cz

English Jokes na nejlepší Anglina.uNas.cz - Porovnávání pomocí přídavných jmen
English Jokes – Anglina.uNas.cz

Budete pokračovat ve studiu?


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz