Předbudoucí čas

Předbudoucí čas, v angličtině zvaný jako Future Perfect, patří také mezi ty náročnější a ne tolik používané časy. V případě, že chcete rozvíjet angličtinu a prokázat, že ji ovládáte už opravdu dobře, bude se Vám hodit i tento čas. V mluvené angličtině jej pravděpodobně využívat nebudete, ale můžete se s ním setkat třeba v psaném projevu. Ukážeme si, jak se tento čas tvoří a také, kdy se využívá a kde se s ním můžete setkat.

Oznamovací věta – kladná

Kladná oznamovací věta se vytváří pomocí pomocného slovesa WILL (budoucí tvar slovesa být) a dokonavého infinitivu, který se tvoří pomocí slovesa HAVE a příčestí minulého (koncovka –ed nebo 3. tvar nepravidelných sloves).

Základní „vzorec“ pro vytvoření kladné oznamovací věty vypadá takto:

Předmět + WILL HAVE + minulé příčestí

I will have cooked
You will have played
He/She/It will have arrived
We will have buit
You will have run
They will have slept

 Oznamovací věta – záporná

Při vytváření záporné oznamovací věty v předbudoucím čase se využívá pomocné sloveso WON´T (WILL NOT), a dále skladba zůstává stejná, čili přidáváme HAVE plnovýznamové sloveso v příčestí minulém (s koncovkou – ed/ 3. tvar nepravidelných sloves). Pokud bychom to rozložili do pomocného „vzorce“, tak bude vypadat následovně:

předmět + WON´T HAVE (WILL NOT HAVE)  + příčestí minulé

I won´t have (will not have) arrived
You won´t have (will not have) cooked
He/She/It won´t have (will not have) played
We won´t have (will not have) finished
You won´t have (will not have) broken
They won´t have (will not have) slept

Otázka – kladná

Otázka v předbudoucím čase se tvoří poměrně jednoduše, pokud již umíme vytvořit věty oznamovací. Tázací větu začínáme pomocným slovesem WILL, poté následuje předmět a  HAVE+ plnovýznamové sloveso v příčestí minulém.

Opět si ukážeme, jak na to:

WILL + předmět + HAVE + příčestí minulé

Will I have worked
Will you have cooked
Will he/she/it have played
Will we have finished
Will you have broken
Have they have slept

Otázka – záporná

Zde dáme pouze pomocné sloveso být do budoucího tvaru v záporu a opět přidáme předmět a have + plnovýznamové sloveso v příčestí minulém.

 WON´T (WILL NOT) + předmět + HAVE + příčestí minulé 

Won´t (Will not) I have worked
Won´t (Will not) you have cooked
Won´t (Will not) he/she/it have played
Won´t (Will not) we have finished
Won´t (Will not) you have broken
Won´t (Will not) they have slept

Kdy použít předbudoucí čas?

Nejprve se hodí, abychom si řekli, jaký je rozdíl, mezi budoucím časem prostým a předbudoucím časem. Budoucí čas nám říká, co se v budoucnu stane, kdežto předbudoucí sděluje, co bude v určitém okamžiku v budoucnu hotové, dokončené.

Popisujeme situaci, která bude v určitém okamžiku v budoucnosti dokončená.  

By this time next year I will have lived in my new house.Příští rok touto dobou už budu bydlet ve svém novém domě. (Teď tam ještě nebydlím, protože se např. dokončuje.)

Will you have eaten when I pick you up? – Budeš jíst, až tě vyzvednu? (To se může zeptat např. maminka dítěte, aby věděla, jestli má připravit svačinu.)

Won´t they have arrived by 5:00 p.m.? – Neměli by přijet do 5 hodin odpoledne?

She will have finished this report by 4 p.m. – Dokončí report do čtvrté hodiny odpolední.

Rozdíl mezi budoucím a předbudoucím časem.

Ukážeme si na příkladové větě, jaký je rozdíl mezi časem budoucím a předbudoucím.

The concert will start when we get there. – Koncert začne, až tam přijedeme. (Koncert začne až poté, co přijedeme. Tyto děje proběhnou po sobě.)

The concert will have started when we get there. – Koncert začne ještě dřív, než tam přijedeme. (Prostě je to naše chyba, že jsme např. vyjeli pozdě.)


What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz