Přídavná jména – s koncovkou „–ing“ a „–ed“

Úvod

Jistě jste si již všimli, že přídavná jména mohou končit koncovkou „-ing“ nebo „-ed“. Tento malý rozdíl může znamenat velký rozdíl ve významu. Například „I am boring.“ znamená „Jsem nudný.“ a „I am bored.“ znamená „Jsem znuděný.“.

Anglická přídavná jména s koncovkou „-ed

Anglická přídavná jména s koncovkou „-ed“ popisují emoce. Tedy říkají nám, jak se lidé cítí.

Příklady použití ve větách:

  • I was very bored in the english lesson. – Byl jsem znuděný v hoidně angličtiny.
  • I was surprised to see you. – Byl jsem překvapený, že Tě vidím.
  • I am bored with my job. – Jsem znuděný mou prací.
  • Her job makes her depressed. – Její práce ji dělá depresivní.
  • He was quite shocked by her news. – Byl docela šokovaný její novinkou.
  • I was frightened by the noise. – Byl jsem vystrašený zvukem.
  • She was amused by your story. – Byla pobavená Tvým příběhem.
  • I am really bored by this hockey match. – Tento hokejový zápas mě opravdu nudí.
  • Why is she never satisfyed? – Proč není nikdy spokojená?
  • I was surprised that she said it. – Byl jsem překvapený, že to řekla.

Anglická přídavná jména s koncovkou „-ing

Anglická přídavná jména s koncovkou „-ing“ popisují příčiny emocí.

Příklady použití ve větách:

  • She talks only about her job. She is boring. – Ona mluví jenom o její práci. Ona je nudná.
  • I will tell you very exciting news. – Řeknu Ti velmi vzrušujíci novinku.
  • My job is interesting. – Moje práce je zajímavá.
  • The news was shocking. – Zprávy byly šokující.
  • It was really a tiring day. – To byl opravdu nudný den.
  • I think that this hockey match will be boring. – Myslím, že tento hokejový zápas bude nudný.
  • His news was quite shocking. – Jeho novinky byly docela šokující.
  • I need a relaxing day. – Potřebuji relaxační den.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz