Silná přídavná jména a absolutní přídavná jména

Angličtina online (hlavní stránka)Přídavná jménaSilná přídavná jména a absolutní přídavná jména – Silná a absolutní přídavná jména nemá smysl stupňovat. Pro absolutní přídavná jména platí, že o nich má smysl říct pouze zda platí nebo neplatí. V článku najdete tabulky těchto přídavných jmen a také příklady použití ve větách.

Úvod do anglických silných přídavných jmen

Přídavná jména obecně popisují vlastnosti něčeho a to to jak v češtině, tak v angličtině. V angličtině jsou přídavná jména, která nelze nebo nemá smysl stupňovat (článek o stupňování přídavných jmen) a těm se říká silná přídavná jména „extreme adjectives“ nebo „non-gradable adjectives“. Silná přídavná jména jsou například: „giant“ – „obří“ nebo „terrible“ – „hrozný“. V případě, že hledáte pouze seznam silných přídavných jmen nebo seznam absolutních přídavných jmen.

Anglická silná přídavná jména

Anglická silná přídavná jména mají několik vlastností, které si v tomto odstavci shrneme.

První už byla zmíněna v úvodu a to, že anglická silná přídavná jména nelze stupňovat. Jedná se tedy rovnou o nejvyšší stupeň. Pokud si vezmeme přídavné jméno „big“ – „velký“, tak máme druhý stupeň „bigger“ – „větší“ a třetí stupeň „the biggest“ – „největší“, ale pokud máme přídavné jméno „huge“ – „obrovský“, tak už neexistuje žádný vyšší stupeň.

Rozdíl mezi přídavnými jmény a silnými přídavnými jmény není pouze ve stupňování, ale také v příslovcích, které se s těmito přídavnými jmény pojí. Příslovce, která se pojí s pravidelnými přídavnými jmény jsou například: „a little, a bit, slightly, fairly, rather, very, extremely, immensely, intensely, hugely“. Uvedené příslovce nelze se silnými přídavnými jmény použít. Uznejte sami, že například „very giant“ by znělo divně – asi jako v češtině „velmi obří“. Pro silná přídavná jména máme příslovce: „absolutely, pretty, really, totally, simply, quite, completely, utterly“.

Tabulka anglických silných přídavných jmen (Extreme adjectives)

V následující tabulce se můžete podívat jak na klasické přídavné jméno, tak pak také na silné přídavné jméno, které s tím klasickým souvisí.

Regular Adjective Česky Extreme Adjective Česky
angry rozzlobený furious rozzuřený
bad špatný awful hrozný
bad špatný terrible strašný
bad špatný horrible strašný
big velký huge obrovský
big velký gigantic gigantický
big velký giant obří
clean čistý spotless neposkvrněný
cold studený freezing mrznoucí
crowded přeplněný packed narvaný
dirty špinavý filthy oplzlý
funny legrační hilarious bujarý
good dobrý wonderful nádherný
good dobrý fantastic fantastický
good dobrý excellent vynikající
hot horký boiling vařící
hungry hladový starving hladovějící
interesting zajímavý fascinating fascinující
old starý ancient starověký
pretty pěkný gorgeous nádherný
scary strašidelný terrifying děsivý
small malý tiny drobný
surprising překvapující astounding ohromující
tired unavený exhausted vyčerpaný
ugly škaredý hideous odporný

Anglická silná přídavná jména ve větách – příklady použití

  • I want a complete list of my tasks. – Chci kompletní seznam mých úkolů.
  • Three plus two equel five. – Tři plus dva se rovná pět.
  • Patience is essential for your job. – Trpělivost je nezbytná pro Tvou práci.
  • Our dog is dead. – Náš pes je mrtvý.
  • She was the first. – Byla první.
  • The box is full of papers. – Krabice je plná papírů.
  • She is an ideal wife for you. – Ona je pro Tebe ideální manželka.
  • Sorry, that is impossible for you. – Promiň, je to pro Tebe nemožné.
  • He used to be married. – Býval ženatý.
  • I think she is perfect. – Myslím, že ona je perfektní.
  • I think she is pregnant. – Myslím, že je těhotná.
  • This is an unique idea. – To je unikátní myšlenka.
  • Do you think that english is a universal language. – Myslíš, že angličtina je univerzální jazyk?
  • There was somebody unknown. – Byl tam někdo neznámý.
  • She told you a true story. – Řekla Ti pravdivý příběh.

Anglická absolutní přídavná jména

Jsou podmnožinou silných přídavných jmen. Krom toho, že je nemá smysl stupňovat (od „married“ – „ženatý“ neřeknete nic jako třeba „ženatější“), tak mají ještě vlastnost, že o nich lze říci pouze, jestli platí nebo neplatí (ano nebo ne). Docela zřejmý příklad je anglické přídavné jméno „dead“ – „mrtvý“. Pokud řeknete „very dead“, tak věřím, že Vám to zní divně, i když s angličtinou teprve začínáte a pokud ne v angličtině, tak v češtině Vám to bude znít divně určitě „velmi mrtvý“.

Tabulka anglických absolutních přídavných jmen (Absolute adjecitves)

V následující tabulce se můžete podívat na některá absolutní přídavná jména a také na jejich opaky.

Absolute Adjective Česky Opposite Česky
complete kompletní incomplete neúplný
equal stejný, rovný unequal nerovný
essential nezbytný non-essential nepodstatný
essential podstatný extraneous irelevantní
dead mrtvý alive živý
fatal fatální not fatal ne fatální
first první last poslední
first první final finální
full plný empty prázdný
ideal ideální not ideal ne ideální
impossible nemožný possible možný
infinite nekonečný finite konečný
married ženatý single singl
married ženatý divorced rozvedený
married ženatý separated oddělený
married ženatý widowed ovdovělý
perfect perfektní imperfect nedokonalý
pregnant těhotná not pregnant není těhotná
unique unikátní not unique ne jedinečný
universal univerzální not universal není univerzální
unknown neznámý known známý
true pravdivý false falešný

Anglická absolutní přídavná jména ve větách – příklady použití

  • She looks furious. – Vypadá rozzuřená.
  • I have an awful time. – Mám hrozné období.
  • We had a huge dog. – Měli jsme obrovského psa.
  • They own gigantic castle. – Oni vlastní gigantický zámek.
  • Your bag is packed can I help you. – Tvůj batoh je narvaný, mohu Ti pomoci?
  • They had a wonderful time. – Měli nádherné období.
  • This house is fantastic. – Tento dům je fantastický.
  • Her English teacher is excellent. – Její učitelka angličtiny je excelentní.
  • She is fascinating. – Je fascinující.
  • Do you like ancient history? – Máš rád starověkou historii?
  • She was at work more then twenty hours. She must be exhousted. – Byla v práci více než dvacet hodin. Musí být vyčerpaná.
  • I can not believe who could do this hideous crime? – Nemohu uvěřit. Kdo mohl udělat tento odporný zločin?

Angličtina online a s úsměvem 🙂

English Jokes na www.Anglina.uNas.cz – to jsou krátké a úsměvné texty pro oddech u studia angličtiny.

Angličtina online a zdarma - Anglická silná přídavná jména a Anglická absolutní přídavná jména - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma - silná a absolutní přídavná jména - absolutní a silná přídavná jména
Angličtina online a zdarma – Anglická silná přídavná jména a Anglická absolutní přídavná jména – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Matematika online

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz