Anglická Příslovce

Angličtina online (úvodní strana) – Anglická příslovce – „adverbs“ modifikují jiná slova, případně nám o nich říkají podrobnější informaci. Z velké části příslovce upravují slovesa, ale nemusí to být jen slovesa.

Anglická příslovce

Anglická příslovce přidávají ke slovesu další informace (podle toho si můžete lehce zapamatovat jak se příslovce překládají do angličtiny ad-verbspříslovce a verbs slovesa). Anglická příslovce nám tedy říkají jak často, kdy nebo kde se něco děje. Tedy obecně příslovce popisují nebo upravují informace o slovesech ve větách.

Jak může upravit příslovce anglickou větu?

Jednoduchý příklad Vám vše objasní ….

  • Musím se učit angličtinu.
  • Musím se rychle učit angličtinu. (přidáním příslovce „rychle“ naznačujete třeba, že máte zítra písemku a ani o písemce nemusíte mluvit)

Anglická příslovce nejsou přídavná jména!

Na toto si dávejte pozor. Slovíčka jsou sice často podobná a vlastně některá příslovce se přímo odvozují od přídavných jmen, ale příslovce nejsou přídavná jména. Zatímco příslovce upravují slovesa, tak přídavná jména upravují podstatná jména a zájmena.

Pro názornost uvedu příklad ve větě:

  • Musím se rychlý učit angličtinu. (asi není třeba dvakrát popisovat, že takto se nemluví)
  • Náš učitel angličtiny je rychlý. (toto už je správný příklad.)

Anglická příslovce nemusí upravovat pouze slovesa

Příslovce mohou upravovat i jiná příslovce a nebo přídavná jména

Nejpoužívanější Anglická příslovce – Adverbs of place – příklady použití ve větách

  • He looked around but he could not see you. – Díval se kolem, ale nemohl Tě vidět.
  • Come in! We are waiting. – Pojď dovnitř. My čekáme.
  • Come here! You must see this photo. – Pojď sem! Musíš vidět tuto fotku.
  • I am going back to livingroom. – Jdu zpátky do obýváku.
  • She has nowhere to go. – Ona nemá kam jít.
  • I would like to go somewhere else. – Chtěl bych jít někam jinam.
  • Karin did not want to walk backwards. – Karin nechtěla jít zpátky.
  • Karin lives abroad. – Karin žije v zahraničí.
 • Nejpoužívanější Anglická příslovce – Adverbs of time– příklady použití ve větách

  • She will call you later. – Zavolá Ti později.
  • He has to leave us now. – Musí nás opustit teď.
  • I saw Karin last year. – Viděl jsem Karin minulý rok.
  • I did not see her for a year. – Neviděl jsem ji rok.
  • She stayed there all day. – Zůstala tam celý den.
  • She stayed in London for five years. – Zůstala v Londýně 5 let.
  • I have not seen Karin since 2016. – Neviděl jsem Karin od roku 2016.
  • My mother rarely lies. – Moje matka zřídka kdy lže.
  • Tom never drinks alcohol. – Tom nikdy nepije alkohol.
  • Tom often drinks alcohol. – Tom pije často alkohol.
  • I occasionally go to the theatre. – Příležitostně chodím do divadla.
  • Karin sometimes wake up at 4 oclock. – Karin někdy vstává v 4 hodiny.
  • He is crazy. He work seven days a week. – On je blázen. Pracuje sedm dní v týdnu.
  • I saw you three times. – Viděl jsem Tě třikrát.
  • I am still hungry. – Jsem stále hladový.
  • I am still here. – Jsem stále tady.
 • Nejpoužívanější Anglická příslovce – Adverbs of manner – příklady použití ve větách

  • Karin runs quickly. – Karin běhá rychle.
  • She sings softly. – Spívá jemně.
  • They swim well. – Plavou dobře.
  • You have to wait patiently. – Musíš čekat trpělivě.
  • He kick you hardly. Kopl Tě silně?
  • She went there slowly. – Šla tam pomalu.
  • Karin has almost finished. – Karin téměř končí.
  • I was just leaving. – Právě jsem odcházel.
  • They are coming too slowly. – Přicházejí příliš pomalu. (Too – upřesňuje jiné příslovce slowly)
  • They are coming very fast. – Přicházejí velmi rychle. (Very – upřesňuje jiné příslovce fast)
  • They are coming fast enough. – Přicházejí dostatečně rychle. (Enough – upřesňuje jiné příslovce fast)
  • Is your lunch hot enough. – Je Tvé jídlo dostatečně horké? (Enough – upřesňuje jiné příslovce hot)
  • Is this flat big enough. – Je tento byt dostatečně velký? (Enough – upřesňuje jiné příslovce big)
  • She is not old enough to get driving licence. – Není dostatečně stará pro získání řidičáku. (Enough – upřesňuje jiné příslovce old)
  • Karin did not work hard enough yesterday. – Karin nepracovala dostatečně těžce včera. (Enough – upřesňuje jiné příslovce hard)
  • This flat is not big enough for you. – Tento byt není dostatečně velký pro Tebe. (Enough – upřesňuje jiné příslovce big)
  • He is not good enough for this job. – Není dost dobrý pro tuto práci. (Enough – upřesňuje jiné příslovce good)
  • Your t-shirt is big enough for me. – Tvé tričko je pro mě moc velké. (Enough – upřesňuje jiné příslovce big)
  • Can I go to the cinema too? – Mohu jít také do kina?
  • This tea is too hot. – Ten čaj je příliš horký. (Too – upřesňuje jiné příslovce hot)
  • This tea is too hot for me. – Ten čaj je příliš horký pro mě. (Too – upřesňuje jiné příslovce hot)
  • You are too young. – Ty jsi moc mladý. (Too – upřesňuje jiné příslovce young)
  • You are too good for this job. – Jsi moc dobrý pro tuto práci. (Too – upřesňuje jiné příslovce good)
  • Karin runs very fast. – Karin běhá velmi rychle. (Very – upřesňuje jiné příslovce fast)
 • Nejpoužívanější Anglická příslovce – Adverbs of frequency – příklady použití ve větách

  • She never sings in the shower. – Nikdy si nezpívá ve sprše.
  • She often sings in the kitchen. – Často si zpívá v kuchyni.
  • She sometimes sings in the shower. – Někdy si zpívá ve sprše.
  • She always sings in the shower. – Vždy si zpívá ve sprše.
 • Nejpoužívanější Anglická příslovce – Adverbs of certainity – příklady použití ve větách

  • She is probably in the garden. – Pravděpodobně je na zahradě.
  • He definitely left us today. – Definitivně nás opustil dnes.
  • She is surely in the office. – Jistě je v kanceláři.
  • Obviouslly, you are more clever. – Očividně jsi chytřejší.
  • Seriously, I can not go there. – Vážně, nemohu tam jít.
  • Personally, I prefere your solution. – Osobně, preferuji Tvoje řešení.
  • Technically, your car is dead. – Technicky je Tvé auto na odpis.
  • Luckilly, I got there on the time. – Naštěstí jsem se tam dostal na čas.
  • Fortunately, he found right way. – Naštěstí našel správnou cestu.
  • Theoretically, we can live without car. – Teoreticky můžeme žít bez aut.
  • Simply, I did not want to go with you. – Jednoduše jsem nechtěl jít s Tebou.
 • Nejpoužívanější Anglická příslovce – Interrogative Adverbs – příklady použití ve větách

  • This is place where we will met next week. – Toto je místo, kde se potkáme příští týden.
  • Do you know when she called you? – Víš, kdy Ti volala?
  • Tell me why she called you? – Řekni mi, proč Ti volala?
  • Where is toilet? – Kde je záchod?
  • How are you? – Jak se máš?
  • When will you go home? – Kdy půjdeš domů?
  • Why are you so stupid? – Proč jsi tak hloupý?
  • How can I help you? – Jak Ti mohu pomoci?
  • How old is your father? – Jak starý je Tvůj otec?
  • How many people will be there? – Jak moc lidí tam bude?
  • How much time do you have? – Jak moc času máš?
  • How often are you here? – Jak často jsi na tomto místě?
  • How long is your way? – Jak dlouhá je Tvoje cesta?

Angličtina online a s úsměvem

Angličtina online a s úsměvem – to jsou krátké anglické texty, které Vám mají učení se angličtiny zpříjemnit – English Jokes na www.Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - Anglická příslovce - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma - anglická příslovce - příslovce v angličtině
Angličtina online a zdarma – Anglická příslovce – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Matematika online – řešené příklady

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz – na této stránce najdete hlavně matematiku pro základní a střední školy, ale také složitější matematické problémy, které se učí až na vysokých školách. Hlavně oceníte spoustu řešených příkladů.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz