Anglická Příslovce, která nejsou odvozena z přídavných jmen

Angličtina online (hlavní stránka)Příslovce Anglická Příslovce, která nejsou odvozena z přídavných jmen – to jsou hlavně příslovce místa, příslovce času, příslovce způsobu, příslovce intenzity a příslovce jistoty. U všech najdete nejčastější příklady a příklady použití ve větách.

Úvod – Příslovce, která nejsou odvozena z přídavných jmen

V jiném článku se můžete dočíst o tom, jako se odvozují příslovce z přídavných jmen. Pro úplnost v tomto článku najdete ostatní příslovce, která nejsou odvozena z přídavných jmen – anglický název je stejný „adverbs“.

Příslovce místa

V angličtině se můžete setkat s pojmem „adverbs of place“.

Příklady:

  • Here – tady, zde
  • There – tam

Příklady ve větách:

  • There he is. – On je tam.
  • Here you are. – Tady jsi.
  • Is she here again? – Ona je zde znovu?
  • Karin should be here in two minutes. – Karin by tu měla být do dvou minut.
  • She is still here. – Ona je stále tady.
  • Here comes the train. – Sem přijíždí vlak.
  • There is nothing to see. – Tam není nic k vidění.

Příslovce místa, která mohou být předložkou

Podmnožinou příslovcí místa jsou příslovce místa, která mohou být i předložkou:

  • Around – dokola, v blízkosti
  • Behind – pozadu, v zadu
  • Down – dolů, dole, na zemi
  • In – uvnitř
  • Off – pryč, úplně, odtud
  • On – na
  • Over – nad, příliš

Příklady použití ve větách:

  • Do not stay behind! – Nezůstavej pozadu!
  • She is falling down. – Ona padá dolů.

 Možná se Vám může hodit článek: předložky místa „preposition of place, kde najdete podobnou skupinu slovíček a příklady použití jako předložky.

Příslovce místa s koncovkou „-where

Další podmnožinou anglických příslovcí místa jsou příslovce s koncovkou „-where“:

  • Somewhere – někde
  • Anywhere – kdekoliv
  • Nowhere – nikde
  • Everywhere – všude

Příklady použití anglických příslovcí s koncovkou „-where“ ve větách:

  • I am going somewhere else. – Jdu někam jinam.
  • He must be here somewhere, I thing. – Myslím, že musí být někde zde.
  • Karin is somewhere in vilage. – Karin je někde ve vesnici.
  • She was somewhere in city. – Byla někde ve městě.
  • Somewhere in mountain is her small cotage. – Někde v horách je její malá chata.
  • I can move nowhere else. – Nikam jinam se přemístit nemohu.
  • I have nowhere else to go. – Nemám kam jít.
  • My dog was nowhere in sight. – Můj pes nebyl nikde na dohled.
  • You go nowhere without me. – Nepujdeš nikam beze mě.
  • I have nowhere to turn my car. – Nemám kde otočit auto.

Příslovce místa s koncovkou „-wards

Další koncovkou, která vytváří další podmnožinou anglických příslovcí místa, jsou příslovce s koncovkou „wards“, které nám vyjadřují pohyb určitým směrem.

Příklady:

  • Backwards – zpět, dozadu, pozpátku
  • Westwards – k západu
  • Northwards – k severu
  • Homewards – domů
  • Upwards – nahoru, vzhůru, více, nahoře
  • Downwards – dolů

Příklady příslovcí s koncovkou „-wards„ve větách:

  • Do not go backwards. – Nechoď zpátky.
  • It was step backwards. – To byl krok zpátky.
  • She goes westwards to the German border. – Jede k západu k Německé hranici.
  • They go upwards the top. – Oni jdou vzhůru k vrcholu.

Pozor na anglické slovíčkoafterwards– „později“, které nevyjadřuje pohyb a „towards“ – „k“, které není příslovce, ale předložka po které musí následovat podstatné jméno nebo zájmeno.

Příslovce času

V angličtině „adverbs of time“ nám říkají, kdy se něco stalo, ale také jak dlouho to trvá a také jak často se to stává. Podmnožinou jsou tedy i frekvenční příslovce (říkají, jak často se něco stává), která najdete v dalším odstavci (pouze seznam) ODKAZ nebo v podrobném článku adverbs of frequency“ – „frekvenční příslovce, kde najdete i jejich použití.

Příslovce času odpovídající na otázku „When?

Příslovce času, která nám odpovídají na otázky „When?“ – „Kdy?“ jsou většinou na konci vět, ale mohou být umístěny i na začátku věty nebo některá i před hlavním slovesem.

Anglická příslovce času odpovídající na otázku „Kdy?“:

  • Yesterday – včera
  • Tommorow – zítra
  • Today – dnes
  • Later – později
  • Now – nyní
  • Last week – minulý týden
  • Last year – minulý rok

Příslovce času odpovídající na otázku „How long?

Příslovce času, která nám odpovídají na otázku „How long? – „Jak dlouho?“ jsou nejčastěji na konci věty. Příslovce „for“ – „po, po dobu“ je většinou doplněno informací o délce průběhu a příslovce „since“ – „od“ informací o začátku průběhu.

Příslovce času odpovídající na otázku „Jak dlouho?“:

  • All day – celý den (možná se vám může hodit podrobný článek o rozdílech mezi „all day“ a „every day)
  • For three days – po dobu tří dnů
  • For a year – po dobu roku
  • From Monday until Friday – od pondělí do pátku
  • Since Monday – od pondělí
  • Since 1984 – od roku 1984
  • Since last century – od minulého století

Příslovce času odpovídající na otázku „How often?

V našem kurzu pro začátečníky je podrobnější článek frekvenční příslovce „adverbs of frequency, kde se můžete dočíst i o jejich použití, zde jen seznam nejpoužívanějších.

Anglická příslovce času odpovídající na otázku „Jak často?“:

  • Once – jednou
  • Twice – dvakrát
  • Three times – třikrát
  • Four times – čtyřikrát
  • Daily – denně
  • Weekly – týdně
  • Monthly – měsíčně
  • Yearly – ročně
  • Always – vždycky
  • Usually – většinou, obvykle
  • Normally – normálně
  • Often – často
  • Frequently – často
  • Regularly – pravidelně
  • Sometimes – někdy
  • Occasionally – příležitostně
  • Seldom – zřídka, málokdy
  • Rarely – zřídka
  • Hardlyever – skoro nikdy
  • Never– nikdy

Příslovce času a jejich pořadí

Anglicky „order of adverbs of time“ stejně jako přídavná jména mají pravidla pro jejich pořadí ve větě, tak i příslovce času mají dané pořadí. Pořadí příslovcí času, pokud jich potřebujete použít více je následující: Ve větě jsou příslovce v pořadí, tak ať odpovídají na následující otázky: „How long? + How often? + When?“ – „Jak dlouho? + Jak často? + Kdy?“.

Příklady anglických vět a příslovci času ve správném pořadí:

  • She works for ten hours every day. – Ona pracuje deset hodin denně.
  • I warked there for three days every week last month. – Pracoval jsem tam tři dny v týdnu minulý měsíc.
  • He was in England for three weeks last year. – Byl v Anglii tři týdny minulý rok.

Příslovce způsobu

V angličtině „adverbs of manner“ nám říkají, jakým způsobem se něco stalo.

Příklady příslovcí způsobu:

  • Well – dobře
  • Quickly – rychle
  • Loudly – hlasitě
  • Badly – špatně, zle
  • Gently – jemně
  • Suddenly – najednou
  • Hardly – těžce
  • Lately – nedávno
  • Recently – nedávno
  • Beautifully – krásně
  • Greedily – chamtivě
  • Generously – štědře
  • Softly – měkce

Příslovce stupně (intenzity)

V angličtině se můžete setkat s pojmem „adverbs of degree“ a tato příslovce nám říkají o intenzitě něčeho. Mohou modifikovat přídavná jména, slovesa i jiné příslovce a ve větě je najdete většinou před objektem, který modifikují.

Příklady příslovcí intenzity:

  • Extremely – extrémně
  • Quite – docela
  • Just – prostě
  • Almost – téměř
  • Very – velmi
  • Too – příliš
  • Enough – dost

Možná by se Vám mohl hodit článek o rozdílech mezi „too“ a „enough“. ODKAZ

Příslovce jistoty

V angličtině se můžete setkat s pojmem „adverbs of certainty“ a tato příslovce nám dávají informaci, jak moc jsme si jistí. V anglické větě patří příslovce jistoty za hlavní sloveso. Toto pravidlo má dvě výjimky. První výjimkou je sloveso „to be“ v tomto případě patří v anglické větě příslovce jistoty za sloveso „to be“. Druhou výjimkou jsou případy, kdy příslovce jistoty dáme na začátek anglické věty.

V případě, že v anglické větě máme krom významového slovesa ještě pomocné sloveso, tak příslovce jistoty patří za pomocné sloveso a před významové sloveso.

Příklady příslovcí jistoty:

  • Extremely – extrémně
  • Definitely – určitě
  • Surely – jasně
  • Probably – pravděpodobně
  • Certainly – rozhodně

Příslovce, která nejsou odvozena z přídavných jmen – závěrem

Určitě to není kompletní seznam, ale minimálně do úrovně středně pokročilí Vám náš výčet „Příslovce, která nejsou odvozena z přídavných jmen“ vystačí.

Angličtina online a s úsměvem

To jsou krátké úsměvné anglické texty na www.Anglina.uNas.cz – doufáme, že Vám náročné studium angličtiny zpříjemní.

 

 

Matematika online

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz – To je matematika od základů až po vysokou školu.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz