Silná a absolutní přídavná jména

Úvod do anglických silných přídavných jmen

Přídavná jména obecně popisují vlastnosti něčeho a to to jak v češtině, tak v angličtině. V angličtině jsou přídavná jména, která nelze nebo nemá smysl stupňovat (článek o stupňování přídavných jmen) a těm se říká silná přídavná jména „extreme adjectives“ nebo „non-gradable adjectives“. Silná přídavná jména jsou například: „giant“ – „obří“ nebo „terrible“ – „hrozný“. V případě, že hledáte pouze seznam silných přídavných jmen nebo seznam absolutních přídavných jmen.

Anglická silná přídavná jména

Anglická silná přídavná jména mají několik vlastností, které si v tomto odstavci shrneme.

První už byla zmíněna v úvodu a to, že anglická silná přídavná jména nelze stupňovat. Jedná se tedy rovnou o nejvyšší stupeň. Pokud si vezmeme přídavné jméno „big“ – „velký“, tak máme druhý stupeň „bigger“ – „větší“ a třetí stupeň „the biggest“ – „největší“, ale pokud máme přídavné jméno „huge“ – „obrovský“, tak už neexistuje žádný vyšší stupeň.

Rozdíl mezi přídavnými jmény a silnými přídavnými jmény není pouze ve stupňování, ale také v příslovcích, které se s těmito přídavnými jmény pojí. Příslovce, která se pojí s pravidelnými přídavnými jmény jsou například: „a little, a bit, slightly, fairly, rather,  very, extremely, immensely, intensely, hugely“. Uvedené příslovce nelze se silnými přídavnými jmény použít. Uznejte sami, že například „very giant“ by znělo divně – asi jako v češtině „velmi obří“. Pro silná přídavná jména máme příslovce: „absolutely, pretty, really, totally, simply, quite, completely, utterly“.

Tabulka anglických silných přídavných jmen (Extreme adjectives)

 

Regular Adjective Česky Extreme Adjective Česky
angry rozzlobený furious zuřivý
bad špatný awful hrozný
bad špatný terrible strašný
bad špatný horrible strašný
big velký huge obrovský
big velký gigantic gigantický
big velký giant obří
clean čistý spotless neposkvrněný
cold Studený freezing zmrazení
crowded přeplněný packed balené
dirty špinavý filthy špinavý
funny legrační hilarious povedený
good dobrý wonderful nádherný
good dobrý fantastic fantastický
good dobrý excellent vynikající
hot horký boiling vařící
hungry hladový starving hladoví
interesting zajímavý fascinating fascinující
old starý ancient starověký
pretty dosti gorgeous nádherný
scary děsivé terrifying děsivé
small malý tiny drobný
surprising překvapující astounding ohromující
tired unavený exhausted vyčerpaný
ugly škaredý hideous skryté

Anglická absolutní přídavná jména

Jsou podmnožinou silných přídavných jmen. Krom toho, že je nemá smysl stupňovat (od „married“ – „ženatý“ neřeknete nic jako třeba „ženatější“), tak mají ještě vlastnost, že o nich lze říci pouze, jestli platí nebo neplatí (ano nebo ne). Docela zřejmý příklad je anglické přídavné jméno „dead“ – „mrtvý“. Pokud řeknete „very dead“, tak věřím, že Vám to zní divně, i když s angličtinou teprve začínáte a pokud ne v angličtině, tak v češtině Vám to bude znít divně určitě „velmi mrtvý“.

Tabulka anglických absolutních přídavných jmen (Absolute adjecitves)

Absolute Adjective Česky Opposite Česky
complete kompletní incomplete neúplný
equal rovnat se unequal nerovné
essential nezbytný non-essential nepodstatné
essential nezbytný extraneous cizí
dead mrtví alive naživu
fatal fatální not fatal ne fatální
first První last poslední
first První final finále
full plný empty prázdný
ideal ideál not ideal ne ideální
impossible nemožné possible možný
infinite nekonečný finite konečný
married ženatý single singl
married ženatý divorced rozvedený
married ženatý separated oddělené
married ženatý widowed ovdovělý
perfect perfektní imperfect nedokonalý
pregnant těhotná not pregnant není těhotná
unique unikátní not unique ne jediný
universal univerzální not universal není univerzální
unknown neznámý known známý
true skutečný false nepravdivé

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz