Budoucí čas prostý

Úvod

Tento anglický čas je jeden z nejjednodušších v angličtině. Není potřeba se učit, žádná nepravidelná slovesa (jako je tomu například u minulého prostého času, kde se musíte naučit nepravidelná slovesa). Tento čas je dokonce jednodušší, než přítomný prostý (zde dochází ke změnám ve třetí osobě jednotného čísla: přítomný čas prostý).

Při tvorbě budoucího času prostého se sice chyby nedělají, ale je zaměnitelný se slovním spojením „be going to …“, který naleznete zde: Budoucí čas pomocí vazby „be going to„.

Použití

 • Použití budoucího času prostého
 • Kdy použijeme budoucí čas prostý
 • Vyjádření náhlého rozhodnutí
 • Vyjádření názoru
 • Vyjádření budoucího faktu
 • Vyjádření předpovědi
 • Vyjádření něčeho hodně pravděpodobného – tedy téměř jistoty
 • Pozvání
 • Nabídka
 • Požadavek
 • Slib

Kladná věta

Jak už bylo zmíněno na začátku, tak vytvoření budoucího času prostého není složité. Před infinitiv v základním tvaru přidáme modální sloveso „will“.

1. os. j.č. I will think I will sit I will go I will start
2. os. j.č. You will think You will sit You will go You will start
3. os. j.č. He will think He will sit He will go He will start
3. os. j.č. She will think She will sit She will go She will start
3. os. j.č. It will think It will sit It will go It will start
1. os. m.č. We will think We will sit We will go We will start
2 os. m.č. You will think You will sit You will go You will start
3. os. m.č. They will  think They will sit They will go They will start

Místo modálního slovesa „will“ lze použít zkrácený tvar „`ll“. Pokud použijeme zkrácený tvar, tak tabulka vypadá takto:

1. os. j.č. I `ll think I `ll sit I `ll go I `ll start
2. os. j.č. You `ll think You `ll sit You `ll go You `ll start
3. os. j.č. He `ll think He `ll sit He `ll go He `ll start
3. os. j.č. She `ll think She `ll sit She `ll go She `ll start
3. os. j.č. It `ll think It `ll sit It `ll go It `ll start
1. os. m.č. We `ll think We `ll sit We `ll go We `ll start
2 os. m.č. You `ll think You `ll sit You `ll go You `ll start
3. os. m.č. They `ll  think They `ll sit They `ll go They `ll start

Záporná věta

Ani tvorba záporné věty budoucího času prostého není složitá. Krom modálního slovesa „will“ přidáme zápor „not“. Celkově tedy „will not“.

1. os. j.č. I will not think I will not sit I will not go I will not start
2. os. j.č. You will not think You will not sit You will not go You will not start
3. os. j.č. He will not think He will not sit He will not go He will not start
3. os. j.č. She will not think She will not sit She will not go She will not start
3. os. j.č. It will not think It will not sit It will not go It will not start
1. os. m.č. We will not think We will not sit We will not go We will not start
2 os. m.č. You will not think You will not sit You will not go You will not start
3. os. m.č. They will not  think They will not sit They will not go They will not start

Nebo pak zkráceně „won`t“:

1. os. j.č. I won`t think I won`t sit I won`t go I won`t start
2. os. j.č. You won`t think You won`t sit You won`t go You won`t start
3. os. j.č. He won`t think He won`t sit He won`t go He won`t start
3. os. j.č. She won`t think She won`t sit She won`t go She won`t start
3. os. j.č. It won`t think It won`t sit It won`t go It won`t start
1. os. m.č. We won`t think We won`t sit We won`t go We won`t start
2 os. m.č. You won`t think You won`t sit You won`t go You won`t start
3. os. m.č. They won`t  think They won`t sit They won`t go They won`t start

Tázací věta

Pokud jste se již učili přítomný čas prostý, tak si určitě pamatujete, že v anglické tázací větě ještě prohazujeme slovosled a že věta začíná v případě přítomného času slovesem „do“ nebo „does“ – v případě budoucího času prostého bude věta začínat modálním slovesem „will“. V tabulce opět najdete několik příkladů:

1. os. j.č. Will I think? Will I sit? Will I go? Will I start?
2 os. j.č. Will you think? Will you sit? Will you go? Will you start?
3. os. j.č. Will he think? Will he sit? Will he go? Will he start?
3. os. j.č. Will she think? Will she sit? Will she go? Will she start?
3. os. j.č. Will it think? Will it sit? Will it go? Will it start?
1. os. m.č. Will we think? Will we sit? Will we go? Will we start?
2 os. m.č. Will you think? Will you sit? Will you go? Will you start?
3. os. m.č. Will they think? Will they sit? Will they go? Will they start?

Modální sloveso „shall

Není to moc časté, ale můžete se setkat, že místo modálního slovesa „will“ bude použito sloveso „shall“. Použití vět je naprosto stejné jako je tomu pokud použijeme modální sloveso „will“. Jen modální sloveso „shall“ lze použít pouze v prvních osobách jednotného a množného čísla. Dříve se dalo modální sloveso „shall“ použít ve všech osobách a ve starších učebnicích se s tím ještě můžete setkat, ale v dnešní době se používá hlavně ve zdvořilostních otázkách: „Shall I help you?


What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz