Sloveso To be – časování

Angličtina online (hlavní strana)Anglická slovesa a časySloveso To be – časování – Časování základního anglického slovesa „to be“ – tabulky všech tvarů v kladné, záporné i tázací větě včetně překladů a použití v anglických větách. Pokud se začínáte učit anglicky, tak čím jiným začít, než základním slovesem „to be“ – být.

Sloveso To be – Úvod

Čím jiným začít, než nejpoužívanějším slovesem vůbec. Zatímco časování sloves v angličtině není vůbec složité, tak zrovna časování slovesa „to be“ je téměř nejsložitější. Na druhou stranu začneme se složitějším a pak už to půjde jako po másle.

Sloveso To be je naprosto základním slovesem, které se studenti začátečníci učí jako první. V tomto článku najdete přehledné tabulky s časováním slovesa To be v kladné, záporné i tázací větě. Krom tabulek zde najdete spoustu příkladů použití v anglických větách.

Kladná věta se slovesem „to be“

V této tabulce najdete časování anglického slovesa „to be“. „To be“ je infinitiv a v žádném dalším čase se tento tvar již neobjeví. Časování je uvedeno pro přítomný čas prostý.

1. os. j.č. I am Já jsem
2. os. j.č. You are Ty jsi
3. os. j.č. He is On je
3. os. j.č. She is Ona je
3. os. j.č. It is To je
1. os. m.č. We are My jsme
2 os. m.č. You are Vy jste
3. os. m.č. They are Oni jsou

V následující tabulce najdete zkrácené tvary, které znamenají to stejné jako v tabulce nahoře, ale používají se pro jednoduchost. Pro vás to je sice složitější, ale rychle si na to zvyknete a brzy vám to přijde samozřejmé.

1. os. j.č. I´m Já jsem
2. os. j.č. You´re Ty jsi
3. os. j.č. He´s On je
3. os. j.č. She´s Ona je
3. os. j.č. It´s To je
1. os. m.č. We´re My jsme
2 os. m.č. You´re Vy jste
3. os. m.č. They´re Oni jsou

Sloveso To be – Kladná věta – příklady použití ve větách

  • I am a doctor. – Jsem doktor.
  • I am taller then my brother. – Jsem vyšší než můj bratr.
  • I am happy. – Jsem šťastný.
  • I am ok. Thank you. – Jsem v pořádku. Děkuji.
  • I am at home. – Jsem doma.
  • I am a student. – Jsem student.
  • I am twenty years old. – Je mi dvacet let.
  • You are a rich. – Ty jsi bohatý.
  • You are late. – Ty máš zpoždění.
  • The tea is too hot. – Čaj je příliš horký.
  • He is a teacher. – On je učitel.
  • She is a rebel. – Ona je rebel.
  • She is an English lector. – Ona je lektorka angličtiny.
  • Jack is his brother. – Jack je jeho bratr.
  • Tom is an ingineer. – Tom je inženýr.
  • My mother is a teacher too. – Moje matka je také učitelka.
  • My name is Karin. – Moje jméno je Karin.
  • Karin is a nice blond. – Karin je milá blondýnka.
  • It is cold today. – Dnes je chladno.
  • That is right. – To je správně.
  • This book is yours. – Tato kniha je Tvoje.
  • English is my hobby. – Angličtina je můj koníček. J
  • Our dog is hungry. – Náš pes je hladový.
  • We are better then your team. – My jsme lepší než Tvůj tým.
  • We are from England. – Jsme z Anglie.
  • We are English teachers. – Jsme učitelé angličtiny.
  • They are in US. – Oni jsou v USA.
  • They are mechanics. – Oni jsou mechanici.
  • Karin and Tom are merried. – Karin a Tom jsou ženatí.

Záporná věta se slovesem „to be“

V záporných větách se k slovesu „be“ přidává zápor „not

1. os. j.č. I am not Já nejsem
2. os. j.č. You are not Ty nejsi
3. os. j.č. He is not On není
3. os. j.č. She is not Ona není
3. os. j.č. It is not To není
1. os. m.č. We are not My nejsme
2 os. m.č. You are not Vy nejste
3. os. m.č. They are not Oni nejsou

A stejně jako kladné tvary slovesa „be“ mají zkrácené tvary, tak i ty záporné:

1. os. j.č. I´m not Já nejsem
2. os. j.č. You aren´t Ty nejsi
3. os. j.č. He isn´t On není
3. os. j.č. She isn´t Ona není
3. os. j.č. It isn´t To není
1. os. m.č. We aren´t My nejsme
2 os. m.č. You aren´t Vy nejste
3. os. m.č. They aren´t Oni nejsou

Sloveso To be – Záporná věta – příklady použití ve větách

  • I am not a doctor. – Nejsem doktor.
  • I am not taller then my brother. – Nejsem vyšší než můj bratr.
  • I am not happy. – Nejsem šťastný.
  • I am not twenty years old it was years ago. – Není mi dvacet let, to bylo před rokem.
  • You are not a rich. – Nejsi bohatý.
  • You are not a late. – Nemáš zpoždění.
  • The tea is not too hot. – Čaj není moc horký.
  • Jack is not his brother. – Jack není jeho bratr.
  • My mother is not a teacher. – Moje matka není učitelka.
  • Our dog is not hungry. – Náš pes není hladový.
  • We are not better then your team. – My nejsme lepší než Tvůj tým.
  • They are not in US. – Oni nejsou v USA.

Tázací věta se slovesem „to be“

V tázacích větách v angličtině se mění slovosled. Příklady můžete vidět v následující tabulce:

1. os. j.č. Am I? Jsem já?
2. os. j.č. Are you? Jsi Ty?
3. os. j.č. Is he? Je on?
3. os. j.č. Is she? Je ona?
3. os. j.č. Is it? Je ono?
1. os. m.č. Are we? Jsme my?
2 os. m.č. Are you? Jste vy?
3. os. m.č. Are they? Jsou oni?

Pokud již víte něco o přítomném čase prostém, tak se možná ptáte, proč se zde nepoužije pomocné sloveso „do/does“. Což je naprosto správná otázka a napadne to většinu studentů. Sloveso „to be“, na rozdíl od všech ostatních, pomocné sloveso „do/does“ nepotřebuje. Berte to jako výjimku. Ostatně na výjimky si zvykejte, protože angličtina je jich plná :-).

Sloveso To be – Tázací věta – příklady použití ve větách

  • Am I late? – Mám zpoždění?
  • Am I taller? – Jsem vyšší?
  • Am I in your list? – Jsem v Tvém seznamu?
  • Am I a good actor? – Jsem dobrý herec?
  • Where I am? I am lost. – Kde jsem? Jsem ztracen.
  • Are you a doctor? – Jsi doktor?
  • Are you an English teacher too? – Jsi také učitel angličtiny.
  • Are you from Ukraine? – Jsi z Ukrajiny?
  • Why are you happy? – Proč se raduješ?
  • How are you? – Jak se máš?
  • Who are you? – Kdo jsi?
  • Are you a teacher? – Jsi učitel?
  • Are you from England? – Jsi z Anglie?
  • Is the tea too hot? – Je ten čaj příliš horký?
  • Is your mother a teacher too? – Je Tvoje matka taky učitelka?
  • Jack is your brother? – Jack je Tvůj bratr?
  • Who is she? – Kdo je ona?
  • Why is she late? – Proč má zpoždění?
  • What is it? – Co je to?
  • Where is Karin? – Kde je Karin?
  • Where is an airport? – Kde je letiště?
  • Where is Karin from? – Odkud je Karin?
  • How old is your mother? – Kolik má let Tvoje matka?
  • Are we better then your team? – Jsme lepší než Tvůj tým?
  • Are they in US? – Jsou v USA?
  • Are they live in London? – Žijí v Londýně?
  • Are they merried? – Jsou ženatí?
  • Where are they? In London? – Kde jsou? V Londýně?
  • Why are they in England? – Proč jsou v Anglii?
  • Why are they hungry? – Proč mají hlad?
  • Why are they in the garden? It is raining. – Proč jsou na zahradě? Prší.

Angličtina online a s úsměvem 🙂

Angličtina online a zdarma - Angličtina pro začátečníky - english jokes - sloveso "to be" učte se angličtinu s úsměvem
Angličtina online a zdarma – Angličtina pro začátečníky – english jokes – sloveso „to be“

Matematika online – řešené příklady

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz