Sloveso To be – minulý čas prostý (Was a Were)

Angličtina onlineSlovesa – časySloveso „to be“ a minulý čas prostý (Was a Were) – Sloveso To be má jiný tvar ve všech osobách i v přítomném čase prostém a není tomu jinak i minulém čase prostém. V minulém čase prostém jsou to slova Was a Were. Více uvidíte v přehledných tabulkách a v příkladech použití ve větách.

Úvod – anglický minulý čas prostý (sloveso To bewas a were)

Již dříve byl napsán samostatný článek o minulém čase prostém (anglicky „past simple“). V tomto článku, který je určen hlavně pro začátečníky si ještě předtím, než přejdete na odkaz, můžete přečíst o tom, jak časovat sloveso „to be“ v minulém čase prostém (jistě již z jiného článku znáte časování slovesa „to be“ v přítomném čase prostém).

Kladná věta v minulém čase prostém -Sloveso To be (Was a Were)

Jak už jste si jistě všimli sloveso „to be“ má v angličtině zvláštní postavení. Nejen, že nepotřebuje k tvoření záporu a otázek pomocné sloveso, ale také se v jednotlivých osobách mění jeho podoba. Tvary v přítomném čase prostém jsme si uvedli v lekci o časování slovesa „to be. A ani tvary slovesa „to be“ v minulém čase prostém nejsou bez výjimek.

Už víte, že u většiny sloves je změna ve třetí osobě jednotného čísla – u slovesa „to be“ je navíc změna i v první osobě jednotného čísla, kde se používá „was“. V ostatních osobách má sloveso „to be“ tvar „were“.

Přehledná tabulka skloňování „to be“ v minulém čase prostém:

1. os. j.č. I was Byl jsem
2. os. j.č. You were Ty jsi byl
3. os. j.č. He was On byl
3. os. j.č. She was Ona byla
3. os. j.č. It was Ono bylo
1. os. m.č. We were My jsme byli
2. os. m.č. You were Vy jste byli
3. os. m.č. They were Oni byli/Ony byly

Kladná věta v minulém čase prostém se slovesem „to be“ nemá zkrácený tvar.

Sloveso To be (was a were) – kladné věty – příklady použití ve větách

  • I was an artor and now I am a doctor. – Byl jsem herec a teď jsem doktor.
  • I was taller then my brother but it was five years ago. – Byl jsem vyšší než můj bratr, ale to je pět let zpátky.
  • I was happy when holidays strats. – Byl jsem štěstný, když začínaly prázdniny.
  • You were a rich before world crises. – Byl jsi bohatý před světovou krizí.
  • You were late two times last week. – Měl jsi zpoždění dvakrát za minulý týden.
  • The tea was too hot but now it is ok. – Čaj byl příliš horký, ale teď je to v pořádku.
  • He was a teacher last year. – Byl učitel minulý rok.
  • Karin was that girl with blond hair. – Karin byla ta dívka s blond vlasy.
  • Our dog was hungry. – Náš pes byl hladový.
  • We were better then your team. – My jsme byli lepší než Tvůj tým.
  • They were in US two years ago. – Byli v USA dva roky zpátky.

Záporná věta v minulém čase prostém -Sloveso To be (Was a Were)

Zápornou větu vytvoříme přidáním záporu „not“. Jednotlivé tvary v tabulce:

1. os. j.č. I was not Nebyl jsem
2. os. j.č. You were not Ty jsi nebyl
3. os. j.č. He was not On nebyl
3. os. j.č. She was not Ona nebyla
3. os. j.č. It was not Ono nebylo
1. os. m.č. We were not My jsme nebyli
2. os. m.č. You were not Vy jste nebyli
3. os. m.č. They were not Oni nebyli/ Ony nebyly

Kladné věty v minulém čase prostém sice nemají zkrácený tvar, ale záporné ano. Sloveso „was not / were not“ ve zkráceném tvaru „wasn`t / weren`t“ a všechny tvary v tabulce:

1. os. j.č. I wasn`t Nebyl jsem
2. os. j.č. You weren`t Ty jsi nebyl
3. os. j.č. He wasn`t On nebyl
3. os. j.č. She wasn`t Ona nebyla
3. os. j.č. It wasn`t Ono nebylo
1. os. m.č. We weren`t My jsme nebyli
2. os. m.č. You weren`t Vy jste nebyli
3. os. m.č. They weren`t Oni nebyli/ Ony nebyly

Sloveso To be (was a were) – záporné věty – příklady použití ve větách

  • I was not an artor. – Nebyl jsem herec
  • I was not taller then my brother. – Nebyl jsem vyšší než můj bratr.
  • I was not happy when holidays strats. – Nebyl jsem štěstný, když začínaly prázdniny.
  • You were not a rich before world crises. – Nebyl jsi bohatý před světovou krizí.
  • You were not late only two times last week. – Neměl jsi zpoždění jen dvakrát za minulý týden.
  • The tea was not too hot. – Čaj nebyl příliš horký.
  • He was not a teacher last year. – Nebyl učitel minulý rok.
  • Karin was not that girl with blond hair. She is dark. – Karin nebyla ta dívka s blond vlasy. Ona je tmavovlasá.
  • Our dog was not hungry. – Náš pes nebyl hladový.
  • We were not better then your team. – My jsme nebyli lepší než Tvůj tým.
  • They were not in US two years ago. – Nebyli v USA dva roky zpátky.

Tázací věta v minulém čase prostém – Sloveso To be (Was a Were)

Tázací věta se slovesem „to be“ v minulém čase prostém stejně jako v přítomném čase prostém nepotřebuje pomocné sloveso.

Tabulka otázek v minulém čase prostém se slovesem „to be“:

1. os. j.č. Was I? Byl jsem?
2. os. j.č. Were you? Byl jsi?
3. os. j.č. Was he? Byl?
3. os. j.č. Was she? Byla?
3. os. j.č. Was it? Bylo?
1. os. m.č. Were we? Byli jsme?
2. os. m.č. Were you? Byli jste?
3. os. m.č. Were they? Byli (oni)?

Sloveso To be (was a were) – otázky – příklady použití ve větách

  • Was I late last week? – Měl jsem zpoždění minulý týden?
  • Were you a rich before world crises? – Byl jsi bohatý před světovou krizí?
  • Were you late two times last week? – Měl jsi zpoždění dvakrát za minulý týden?
  • What was the name of your cat? – Jaké bylo jméno Tvé kočky?
  • Who was there with you? – Kdo tam byl s Tebou?
  • Which was your the most favourite movie last year? – Který byl Tvůj nejoblíbenější film minulý rok?
  • Was the tea too hot? – Byl ten čaj příliš horký?
  • Was he a teacher last year. – Byl učitel minulý rok?
  • Were they in US two years ago. – Byli v USA dva roky zpátky?

Angličtina online a s úsměvem 🙂

To jsou krátké a úsměvné anglické texty na www.Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - Sloveso To be - minulý čas prostý (was a were) - (were a was)
Angličtina online a zdarma – Sloveso To be – minulý čas prostý (was a were)

Matematika online

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz