Sloveso Have got / Have

Angličtina online – hlavní stránkaSlovesa – časySloveso have got / have – Anglické sloveso have slouží nejčastěji pro vyjádření vlastnictví. Znamená „mít„. Sloveso Have má mnohem více použití a o tom se dočtete v odstavcích pro mírně a středně pokročilé.

  • Úvod do anglického slovesa „have / have got
  • Nejdůležitější fráze: Have a nice day!
  • Kladná věta
  • Záporná věta
  • Tázací věta
  • Příklady použití slovesa Have ve větách
  • Anglické sloveso Have pro mírně a středně pokročilé – nejdůležitější významy slovesa Have (vlastnit, zažít – mít zkušenost), sloveso Have v minulém čase prostém,  v předpřítomném čase prostém, v předpřítomném čase prostém jako pomocné sloveso, v předpřítomném čase průběhovém jako pomocné sloveso, jako modální sloveso.
  • Test 57 – Anglické sloveso Have – rozdíl mezi Have a Has – naučte se používat sloveso Have a dejte si při tom pozor na 3. osobu jednotného čísla.
  • Test 27 – rozdíl mezi modálním slovesem Must a Have to – tento test je určen spíše pro středně pokročilé studenty.

Úvod – Anglické sloveso Have / Have got

Sloveso have je v angličtině jedno z nejpoužívanějších. V angličtině je používanější snad jen sloveso „be“.

Sloveso have má v angličtině hned několik použití. Jako významové sloveso „have“ znamená „mít“, ale krom toho se hned několikrát používá, jako pomocné sloveso a to například v předpřítomném čase. Pro začátek se v tomto článku zaměříme pouze na významové sloveso „have“ v přítomném čase prostém. V části pro mírně a středně pokročilé se naučíte další použití anglického slovesa Have.

Fráze: Have a nice day!

Než se začnete učit podrobně sloveso Have, tak se naučte tuto frázi, kterou můžete lidem popřát pěkný den, což se může vždycky hodit.

Angličtina online a vše zdarma - English verbs - anglické sloveso have / have got
Angličtina online a vše zdarma – Anglické sloveso have / have got

Kladná věta

Při časování slovesa have v kladné větě je potřeba si dát pozor hlavně na třetí osobu jednotného čísla. Právě v třetí osobě jednotného čísla se „have“ mění na „has“. Krom třetí osoby jednotného čísla je potřeba rozhodnout, jestli se učíte britskou nebo americkou angličtinu. V tomto případě je v tom rozdíl. Časování pro britskou i americkou angličtinu je uvedeno v následujících tabulkách.

Nejprve tabulka kladných vět pro britskou angličtinu – „have got“

1. os. j.č. I have got Já mám
2. os. j.č. You have got Ty máš
3. os. j.č. He has got On má
3. os. j.č. She has got Ona má
3. os. j.č. It has got Ono má
1. os. m.č. We have got My máme
2 os. m.č. You have got Vy máte
3. os. m.č. They have got Oni mají

Následně tabulka kladných vět pro americkou angličtinu „have“

1. os. j.č. I have Já mám
2. os. j.č. You have Ty máš
3. os. j.č. He has On má
3. os. j.č. She has Ona má
3. os. j.č. It has Ono má
1. os. m.č. We have My máme
2 os. m.č. You have Vy máte
3. os. m.č. They have Oni mají

Záporná věta

Do záporné věty se přidává „not“, které jak již jistě víte, vyjadřuje v angličtině zápor. Krom záporu si všimněte dalšího rozdílu mezi britskou a americkou angličtinou. Zatímco britské „have got“ si v záporné větě vystačí samo, americké „have“ potřebuje pomocné sloveso „do“ (což je standardní tvorba záporné věty v přítomném čase prostém, jak pro britskou, tak pro americkou angličtinu).

Nejprve tabulka záporných vět pro britskou angličtinu – „have got

1. os. j.č. I have not got Já nemám
2. os. j.č. You have not got Ty nemáš
3. os. j.č. He has not got On nemá
3. os. j.č. She has not got Ona nemá
3. os. j.č. It has not got Ono nemá
1. os. m.č. We have not got My nemáme
2 os. m.č. You have not got Vy nemáte
3. os. m.č. They have not got Oni nemají

Následně tabulka záporných vět pro americkou angličtinu „have“

1. os. j.č. I do not have Já nemám
2. os. j.č. You do not have Ty nemáš
3. os. j.č. He does not have On nemá
3. os. j.č. She does not have Ona nemá
3. os. j.č. It does not have Ono nemá
1. os. m.č. We do not have My nemáme
2 os. m.č. You do not have Vy nemáte
3. os. m.č. They do not have Oni nemají

Krom standardních záporných vět obě angličtiny používají zkrácené tvary.

Záporná věta – zkrácené tvary

Zkrácené tvary jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách

Tabulka zkrácených záporných vět pro britskou angličtinu – „have got

1. os. j.č. I haven’t got Já nemám
2. os. j.č. You haven’t got Ty nemáš
3. os. j.č. He hasn’t got On nemá
3. os. j.č. She hasn’t got Ona nemá
3. os. j.č. It hasn’t got Ono nemá
1. os. m.č. We haven’t got My nemáme
2 os. m.č. You haven’t got Vy nemáte
3. os. m.č. They haven’t got Oni nemají

Tabulka zkrácených záporných vět pro americkou angličtinu – „have“

1. os. j.č. I don’t have Já nemám
2. os. j.č. You don’t have Ty nemáš
3. os. j.č. He doesn’t have On nemá
3. os. j.č. She doesn’t have Ona nemá
3. os. j.č. It doesn’t have Ono nemá
1. os. m.č. We don’t have My nemáme
2 os. m.č. You don’t have Vy nemáte
3. os. m.č. They don’t have Oni nemají

Jak jste si jistě všimli v uvedených tabulkách, tak ve třetí osobě jednotného čísla u americké angličtiny není použito „has“, ale místo pomocného „do“ se použije „does“ a sloveso „have“ je pak v základním tvaru ve všech osobách.

Tázací věta

Jako ve všech anglických větách se i pro sloveso have prohazuje slovosled a začínáme slovesem. V britské angličtině se tedy začíná slovesem „have“ a v americké angličtině se začíná pomocným slovesem „do“.

Tabulka tázacích vět pro britskou angličtinu – „have got

1. os. j.č. Have I got? Mám?
2. os. j.č. Have you got? Máš?
3. os. j.č. Has he got? Má on?
3. os. j.č. Has she got? Má ona?
3. os. j.č. Has it got? Má ono?
1. os. m.č. Have we got? Máme?
2 os. m.č. Have you got? Máte?
3. os. m.č. Have they got? Mají?

Tabulka tázacích vět pro americkou angličtinu – „have“

1. os. j.č. Do I have? Mám?
2. os. j.č. Do you have? Máš?
3. os. j.č. Does he have? Má on?
3. os. j.č. Does she have? Má ona?
3. os. j.č. Does it have? Má ono?
1. os. m.č. Do we have? Máme?
2 os. m.č. Do you have? Máte?
3. os. m.č. Do they have? Mají?

Podobně jako tomu bylo v záporné větě, tak i v otázce se ve třetí osobě jednotného čísla u americké angličtiny nepoužívá „has“, ale místo pomocného „do“ se použije „does“ a sloveso „have“ je pak v základním tvaru.

Než si uvedeme příklady, je důležité zmínit, že rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou při použití slovesa have/have got ve významu mít, vlastnitnalezneme pouze v přítomném čase prostém. V ostatních časech musíme používat have podle americké angličtiny (tedy bez got“).

Příklady použití slovesa „have“ ve větách

  • I have one. – Jeden mám.
  • I have two cats. – Mám dvě kočky.
  • He has a dog. – On má psa.
  • He has wine. – On má víno.
  • I have a new car. – Mám nové auto.
  • She doesn`t have doubs. – Ona nemá pochybnosti.
  • We have very good job. – Máme velmi dobrou práci.
  • Do you have a gun? – Máš pistoli?
  • Does she have any money? – Má nějaké peníze?
  • I don`t have a son. – Nemám syna.
  • I have a twins. – Mám dvojčata.
  • We have fun. – Bavíme se. (Máme zábavu.)
  • We have nice room. – Máme krásný pokoj.
  • She has time but he has not. – Ona máš čas, ale on nemá.

Anglické sloveso Have pro mírně a středně pokročilé – Další významy slovesa have a has

V předchozím textu se píše hlavně o nejčastějším významu slovesa Have – mít, vlastnit, ale sloveso Have má mnohem více významů. V následujícím textu si uvedeme ty nejdůležitější.

Anglické sloveso Have – ve významu mít, vlastnit

  • I have a new car. – Mám nové auto.
  • She has blond hair. – Ona má blond vlasy.
  • You have an old car. – Ty máš staré auto.
  • He has a beautiful sister. – Má krásnou sestru.
  • She has two brothers. – Ona má dva bratry.
  • They have a plenty of money. – Mají mnoho peněz.
  • Tom has no tallent as footballer but he likes it. – Tom nemá žádný talent jako fotbalista, ale má to rád.
  • We have a big flat. – My máme velký byt.
  • They have a large garden. – Oni mají velkou zahradu.
  • I do not have two sons I have only one. – Nemám dva syny, mám pouze jednoho.
  • They have a baby. – Májí dítě.
  • Do you have any money? – Máš nějaké peníze.
  • We do not have any money. – Nemáme žádné peníze.
  • You have only five minutes. – Máš jenom pět minut.

Anglické sloveso Have – ve významu zažít zkušenost, něco prožít

  • It is great party I have a good time. – To je skvělá party, dobře se bavím. (nepřekládá se doslova: mám dobrý čas).
  • Do you have a good time? – Bavíš se dobře?
  • Have a nice day. – Pěkný den přeji.
  • We have fun. – Bavíme se dobře.
  • Have a nice evening. – Pěkný večer přeji.
  • Do you have a nice day? – Máš dobrý den?
  • I have a headache. – Bolí mě hlava.
  • I had a swim. – Plaval jsem.
  • I have a cold. – Nachladil jsem se.
  • Her mother had heart attack five years ago. – Její matka měla infarkt před pěti lety.

Anglické sloveso Have – ve významu pít a jíst

  • I had a good dinner. – Měl jsem dobrý oběd.
  • I have a rice for lunch. – Mám na oběd rýži.
  • Can I have a drink of wine? – Mohu dostat sklenici vína?
  • She has a cup of tea. – Má šálek čaje.
  • Can we have lunch together? – Můžeme si dát oběd spolu?
  • He had three glass of wine. – Měl tři vína.

Anglické sloveso Have (modální sloveso Have to) – ve významu mít povinnost, shledávat něco nutným

Více o tomto významu v jiném článku: rozdíl mezi slovesem Have to a Must. V tomto významu se v angličtině sloveso Have používá ve tvaru: have to + významové sloveso.

  • I have to do english homework. – Musím udělat domácí úkol do angličtiny.
  • You have to accept this situation. – Ty musíš akceptovat tuto situaci.
  • She has to get up at 7 oclock. – Ona musí vstávat v 7 hodin.
  • I have to go home. – Musím jít domů.
  • They have to leave us. – Musí nás opustit.
  • Do you have to wear a tie? – Musíš nosit kravatu?
  • I have to eat I am hungry. – Musím se najíst, mám hlad.
  • I usually have to work on Sunday. – Obvykle musím pracovat v neděli.
  • They have to go to Brno. – Oni musí jet do Brna.
  • How often do you have to travel to Brno? – Jak často musíš cestovat do Brna?

Anglické sloveso Have – v minulém čase prostém (past simple)

Anglické sloveso Have je nepravidelné sloveso, takže nic jako haved neexistuje a minulý čas slovesa have je had.

  • She had blond hair two years ago. – Dva roky zpátky měla blond vlasy.
  • They had a small flat two years ago and now they live in the big one. – Dva roky zpátky měli malý byt a teď žijí ve velkém.
  • He had tallent as footballer but he was lazy. – Měl talent na fotbal, ale byl líný.
  • I had a headache yesterday. – Včera mě bolela hlava.
  • We had really good dinner. – Měli jsme opravdu dobrý oběd.
  • I could not go with you I had to do english homework. – Nemohl jsem jít s Tebou, musel jsem dělat úkol do angličtiny.
  • She had a cold two days ago. – Dva dny zpátky byla nachlazená.

Anglické sloveso Have – v předpřítomném čase prostém (present perfect)

Anglické sloveso Have je nepravidelné sloveso, takže nic jako haved neexistuje a předpřítomný čas prostý slovesa have je had. Vzhledem k tomu, že sloveso have se v tomto čase používá i jako pomocné sloveso, tak se vůbec nebojte dát dvě slovesa have po sobě.

  • I have had the same problem for years. – Mám stejný problém roky.
  • We have had this car since 2010. – Máme toto auto od roku 2010.

Anglické sloveso Have – jako pomocné sloveso pro předpřítomný čas prostý (present perfect)

  • They have lived in Prague since 2000. – Oni žijou v Praze od roku 2000.
  • I have worked here for six years. – Pracuji zde šest let.
  • It has rained a lot this weekend. – Tento víkend prší hodně.
  • Have you seen this film? – Viděl jsi ten film?
  • Have you ever been in Prague? – Byl jsi někdy v Praze?
  • We have lived here for ten years. – Žijeme tady deset let.
  • We have had this car since 2010. – Máme toto auto od roku 2010. (Zde si můžete všimnout, že ve větě je sloveso have dvakrát – jednou jako pomocné sloveso a pak jako významové sloveso – studenti začátečníci se někdy zdráhají říct dvě slova have po sobě, ale angličtina s tím nemá problém)

Více informací o předpřítomném čase prostém.

Anglické sloveso Have – jako pomocné sloveso pro předpřítomný čas průběhový (present perfect continuous)

  • They have been waiting for you two hours. – Oni na Tebe čekají dvě hodiny.
  • It has been raining all day. – Prší celý den.

Anglické sloveso Have – jako statické sloveso (stative verb nebo non-action verb)

V případě se se používá sloveso Have ve významu mít, vlasnit, tak ho nemůžeme použít v přítomném čase průběhovém (present continuous). A to ani v případě, že věta odkazuje na aktuální čas. V těchto případech lze použít pouze přítomný čas prostý (present simple).

  • I have a new car. – Mám nové auto. (NELZE říct I am having a new car.)
  • She has blond hair. – Ona má blond vlasy. (NELZE říct She is having blond hair.)
  • You have an old car. – Ty máš staré auto. (NELZE říct You are having an old car.)
  • We have a big flat. – My máme velký byt. (NELZE říct We are having a big flat.)
  • They have a large garden. – Oni mají velkou zahradu. (NELZE říct They are having a large garden.)

Anglické sloveso Have – jako dynamické sloveso (action verb)

V případě se se používá sloveso Have ve významu zažít, mít zkušenost, tak ho můžeme použít jak v přítomném čase prostém (present simple), tak i v přítomném čase průběhovém (present continuous).

  • We have fun. – Bavíme se dobře.
  • We are having fun at the moment. – Bavíme se dobře právě teď.

Potřebujete vyřešit úkol z matematiky?

Pokud řešíte úkol a matematika není zrovna Váš koníček, tak web: Matematika online na Math.Kvalitne.cz Vám může pomoci.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz