Minulý čas prostý

Angličtina – Slovesa – časy – Minulý čas prostý nebo v angličtině „Past Simple. Jedna ze základních anglických vět v minulém čase prostém je „I did it yeasterday.

Minulý čas prostý – úvod

Minulý čas prostý využíváme především v případě, že popisujeme či vyprávíme o:

  • událostech,
  • faktech,
  • zvycích,
  • dějích či jiných věcech,

které se staly v minulosti, v minulosti také skončily a do přítomnosti nezasahují.

Tento čas využíváme zejména v případě, kdy někomu vyprávíme, co se nám přihodilo např. o minulých prázdninách, o minulém víkendu nebo během školního či pracovního dne. Vždy se jedná o již proběhlé a ukončené události.

Abychom mohli minulý čas správně používat, musíme se naučit, jak se vytváří.

Minulý čas prostý – Oznamovací věta – kladná

Vytvoření kladné oznamovací věty je poměrně jednoduché (pokud se nejedná o nepravidelná slovesa). K základnímu tvaru slovesa pouze přidáme koncovku „– ed.

Pokud se jedná o nepravidelná slovesa (viz. nepravidelná slovesa), využíváme jejich 2. tvar.

Čili základní „vzorec“ pro vytvoření kladné oznamovací věty vypadá takto:

Podmět + základní tvar slovesa + koncovka -ed / 2. tvar nepravidelného slovesa 

I asked
You worked
He/She/It cooked
We listened
You knocked
They filled

I u pravidelných sloves ovšem existuje několik drobných výjimek. Ke slovesům, jejichž základní tvar končí na písmeno -e už přidáváme v podstatě jen koncovku -d, což nám dá nakonec koncovku -ed. Např.:

bake -> baked                                     agree -> agreed

care -> cared                                       arrive -> arrived

invite -> invited                                  hate -> hated

like -> liked                                         dance -> danced

prepare -> prepared                         finish -> finished

Další drobná změna se vyskytuje u pravidelných sloves, která končí na -y, před kterým stojí souhláska. V tomto případě dochází ke změkčení a místo y se ve slovesu objeví i + ed, čili koncovka -ied.

worry -> worried                             carry -> carried         

identify -> identified                       bury -> buried 

cry -> cried                                        verify ->verified

Pokud se před koncovkou -y vyskytuje samohláska, k minulému času takového slovesa klasicky připojíme koncovku -ed.

play -> played                                   stay -> stayed 

Příklady kladných oznamovacích vět:

He arrived yesterday. (Přijel včera.)

I prepared a lunch last week. (Minulý týden jsem připravila oběd.)

They invited us to their party. (Pozvali nás na jejich párty.)

Minulý čas prostý – Oznamovací věta – záporná

Při vytváření záporné oznamovací věty se využívá pomocné sloveso didn´t (did not) a plnovýznamové slovesozákladním tvaru.          Pokud bychom to opět rozložili do pomocného „vzorce“, tak bude vypadat následovně:

podmět + didn´t (did not) + plnovýznamové sloveso v základním tvaru             

I didn´t (did not) like
You didn´t (did not) work
He/She/It didn´t (did not) cook
We didn´t (did not) listen
You didn´t (did not) play
They didn´t (did not) cry

Příklady záporných oznamovacích vět:V záporné oznamovací větě se nemusíme ohlížet na to, zda se jedná o pravidelné či nepravidelné sloveso, neboť plnovýznamové sloveso máme vždy v základním tvaru. Pomocné sloveso má ve všech osobách STEJNÝ tvar (didn´t = did not).

She didn´t write me. (Nenapsala mi.)

I didn´t go to the shop. (Nešel/Nešla jsem do obchodu.)

We didn´t buy an ice-cream. (Nekoupili jsme si zmrzlinu.)

Minulý čas prostý – Tázací věta

Pro vytvoření tázací věty v minulém prostém čase opět platí poměrně jednoduché pravidlo. Opět budeme potřebovat pomocné sloveso DID a pak už jen přidáme podmět a plnovýznamové sloveso v základním tvaru.

Jednoduchý vzorec tedy vypadá takto:

did + podmět + plnovýznamové sloveso v základním tvaru

Did I like
Did You work
Did He/She/It cook
Did We listen
Did You play
Did They cry

Pokud chceme ve větě využít ještě příslovce (when, where, what, how,…), vkládáme je v otázce ještě před pomocné sloveso did. Příklady tázacích vět v minulém prostém čase:

  • Did you see him yesterday? – Viděl jsi ho včera?
  • Where did you go? – Kam jsi šel?
  • What did she do? – Co udělala?
  • Did we know them? – Znali jsme je?

Pokud chceme na otázku odpovědět co nejjednodušeji a můžeme odpovědět ANO/NE, využíváme odpověď:

Yes, I did.         nebo    No, I didn´t.

Samozřejmě místo I () používáme podmět, který do věty patří. Zde uvádíme pár příkladů:

  • Did he go to the theatre yesterday? No, he didn´t. – Šel včera do divadla? Ne, nešel.
  • Did you see Emily last month? Yes, I did. – Viděl/a jsi Emily minulý měsíc? Ano, viděl/a.
  • Did they buy new car? Yes, they did. – Koupili si nové auto? Ano, koupili.

Abychom bezpečně poznali, že se jedná o minulý čas (a ne předpřítomný, se kterým se mnohdy zaměňuje), často nám pomáhají slovní spojení, která jsou pro minulý čas typická. Uvedeme si zde ty nejčastější.

  • yesterday
  • last day/Monday/week/weekend/month/year
  • in 1991
  • ago -> an hour ago, few months ago, 40 minutes ago, …

Příklady použití v anglických větách:

  • She told me about her holiday. – Řekla mi o jejich prázdninách.
  • She drank three glasses of wine last night. – Minulou noc vypila tři sklenice vína.
  • I saw your sister at work two hours ago. – Dvě hodiny zpátky jsem viděl Tvou sestru v práci.
  • She studied German yesterday. – Včera se učila němčinu.
  • Our footbal team played very well. – Náš fotbalový tým hrál hodně dobře.
  • Footbal match started at six. – Fotbalový zápas začal v šest.
  • I visited her mother yesterday. – Včera jsem navštívil její matku.
  • She spent a lot of money last week. – Minulý týden utratila moc peněz.
  • She sold her old car. – Prodala její staré auto.
  • She was late. – Měla zpoždění.
  • You were late. – Ty jsi měl zpoždění.
  • I flew to Prague last week. – Minulý týden jsem letěl do Prahy.
  • She travelled a lot when she had money. – Cestovala hodně, když měla peníze.
  • He cried when he heard about it. – Plakal, když o tom slyšel.
  • She cried when she lost all her money. – Plakala, když ztratila všechny peníze.
  • I sent her some money. – Poslal jsem jí nějaké peníze.
  • He wasn’t clever. – Nebyl chytrý.
  • She didn’t have time. – Neměla čas.
  • She didn’t have money. – Neměla peníze.
  • I didn’t have enough money. – Neměl jsem dost peněz.
  • I didn’t have a watch. ­– Neměl jsem hodinky.
  • She didn’t hear you. ­– Neslyšela Tě.
  • She didn’t sleep last night. – Minulou noc nespala.
  • It didn’t matter. – Nezáleželo na tom.

Jak se učí angličtina s úsměvem?

Učte se angličtinu na Anglina.uNas.cz s English Jokes

Minulý čas prostý - Nejlepší anglické vtipy na English Jokes - Angličtina online a zdarma
Minulý čas prostý – English Jokes – Angličtina online a zdarma na Anglina.uNas.cz

Angličtina – Slovesa a časy – budete ve studiu pokračovat?


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz