Předminulý čas prostý

Angličtina online – úvodní stranaSlovesa – časyPředminulý čas prostý – v angličtině nazývaný Past Perfect, patří mezi ty náročnější časy, neboť je potřeba dobře ovládat 3. tvary sloves, především u těch nepravidelných.  Pokud chcete prokázat již vyšší znalost angličtiny, bude se Vám hodit umět předminulý čas správně používat. V češtině bychom mohli říci, že se jedná o minulý dokonavý čas. Jinými slovy, tento čas nám říká, že něco, co se odehrálo v minulosti, také v té minulosti skončilo, bylo dokonáno. V rámci této kapitoly si opět ukážeme, jak se předminulý čas tvoří a v jakých situacích se nejčastěji využívá.

Předminulý čas prostý – Oznamovací věta – kladná

Kladná oznamovací věta se vytváří pomocí pomocného slovesa „have“ v minulém časehad a minulého příčestí plnovýznamového slovesa. Minulé příčestí znamená u pravidelných sloves připojení koncovky –ed, případně použití 3. tvaru u nepravidelných sloves.

Základní „vzorec“ pro vytvoření kladné oznamovací věty vypadá takto:

Podmět + HAD + minulé příčestí

I had cooked
You had played
He/She/It had been
We had buit
You had had
They had slept

Předminulý čas prostý – Oznamovací věta – záporná

Při vytváření záporné oznamovací věty v předminulém čase prostém se využívá pomocné sloveso hadn´t (had not) a plnovýznamové sloveso v příčestí minulém (s koncovkou  – ed/ 3. tvar nepravidelných sloves). Pokud bychom to rozložili do pomocného „vzorce“, tak bude vypadat následovně:

předmět + HADN´T (HAD NOT)  + příčestí minulé

I hadn´t (had not) worked
You hadn´t (had not) cooked
He/She/It hadn´t (had not) played
We hadn´t (had not) been
You hadn´t (had not) broken
They hadn´t (had not) had

Předminulý čas prostý – Otázka – kladná

Otázka v předminulém čase prostém se tvoří poměrně jednoduše, pokud již ovládáme tvorbu věty oznamovací. Tázací větu začínáme pomocným slovesem HAD, poté následuje předmětem a plnovýznamovým slovesem v příčestí minulém.

Opět si ukážeme, jak na to:

HAD  + předmět + příčestí minulé

Had I worked
Had you seen
Had he/she/it played
Had we finished
Had you broken
Had they slept

Předminulý čas prostý – Otázka – záporná

Zde dáme pouze pomocné sloveso mít do minulého tvaru v záporu a opět přidáme předmět a plnovýznamové sloveso v příčestí minulém.

Hadn´t (had not) + předmět + příčestí minulé 

Hadn´t (had not) I worked
Hadn´t (had not) you seen
Hadn´t (had not) he/she/it played
Hadn´t (had not) we been
Hadn´t (had not) you broken
Hadn´t (had not) they slept

Kdy použít předminulý čas prostý?

Předminulý čas je nutné používat v určitém kontextu, neboť izolovaně by to v podstatě nedávalo smysl. Proto pokud Vás bude někdy čekat cvičení, na jeho doplňování, připravte se spíše na určitá souvětí, ze kterých bude jasné, že se předminulý čas může a má použít.

1) Děj, který se odehrál v minulosti ještě před nějakou jinou událostí, která také proběhla v minulosti  

Mum had cooked some food before her children came from school.Maminka uvařila nějaké jídlo před tím, než se její děti vrátily ze školy.

I had been there three times before we met. – Byl/a jsem zde třikrát před tím, než jsme se potkali.

When he arrived, I had left. – Když dorazil, byl/a jsem už pryč.

2) K vyjádření, který z minulých dějů proběhl dříve

We talked about the book with my friends I had read last summer. S přáteli jsme mluvili o knížce, kterou jsem četl/a minulé léto. (Knihu jsem nejprve četl/a, a až poté jsme o ni s přáteli mluvili.)

Tento čas se typicky využívá také při vyprávění příběhů. Často se totiž bavíme o věcech, které se staly v minulosti a pokud chceme vyjádřit, že se něco odehrálo např. před hlavním dějem, využíváme právě předminulý čas.

Slova, která mohou pomoci rozlišit, že se ve větě může vyskytovat předminulý čas

Existuje hned několik typických slov, která když uvidíme v souvětí, které je zaměřeno na minulost, měli bychom uvažovat o tom, že bude pravděpodobně potřeba použít předpřítomný čas. Jedná se zejména o tato příslovce:

before – před                       when – když

which, who – který            after – poté

as soon as – jakmile          because – protože

that že

Ukážeme si teď několik dalších vět, abyste dobře pochopili, kdy tento čas využíváme.

Had he watered the plant before he left? – Zalil kytky předtím, než odjel?

When we switched the TV on, the hockey match had already finished. – Když jsme zapnuli televizi, hokejový zápas už skončil.

I couldn´t invite her to the diner because I had forgotten my wallet at home. – Nemohl jsem ji pozvat na večeři, protože jsem si zapomněl doma peněženku. (Zjistil jsem to až u té večeře.)

We noticed that someone had stolen a ladder from our garden. – Všimli jsme si, že někdo ukradl žebřík z naší zahrady.

My motorbike, which I had bought few months earlier, was crashed during the accident. – Moje motorka, kterou jsem si koupil/a před několika měsíci, byla zničena během nehody.

Had you taken medicine when you were ill? – Užíval/a jsi léky, když jsi byl/a nemocný/á?

Thieves were gone before police had arrived. – Zloději byli pryč dřív, než přijela policie. (Vlastně bylo už téměř zbytečné, aby jezdili.)

The phone rang as soon as I had finished the lunch. – Telefon zazvonil, jakmile jsem dojedl/a. (Tyto 2 děje spolu nijak nesouvisí, proto používám předminulý čas pro děj, který skončil dřív v minulosti. Pokud by děje spolu souvisely a navazovaly na sebe, v obou větách by se vyskytoval čas minulý.)

Angličtina online a s úsměvem

Angličtina online a zdarma - Předminulý čas prostý - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma - předminulý prostý čas
Angličtina online a zdarma – Předminulý čas prostý – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Matematika?

Matematika online a zdarma na www.Math.Kvalitne.cz – Matematika může být jednoduchá i pro Vás :-).


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz