Předpřítomný čas prostý

Angličtina online (úvodní strana)Slovesa – časy Předpřítomný čas prostý, neboli „Present perfect simple, patří mezi ty náročnější časy, avšak je dobré ho ovládat, zejména pokud chcete ukázat, že Vaše angličtina je již na vyšší úrovni. V češtině se tento čas překládá někdy minulým, jindy zase přítomným časem. Vždy záleží na kontextu věty. Na začátku si ukážeme, jak se předpřítomný čas prostý tvoří a následně se zaměříme, ve kterých situacích se používá, a ukážeme si několik příkladů.

Předpřítomný čas prostý – Oznamovací věta – kladná

Kladná oznamovací věta se v předpřítomném čase vytváří pomocí pomocného slovesa HAVE ve správné osobě a minulého příčestí plnovýznamového slovesa. Minulé příčestí znamená u pravidelných sloves připojení koncovky –ed, případně použití 3. tvaru u nepravidelných sloves.

Základní „vzorec“ pro vytvoření kladné oznamovací věty vypadá takto:

Podmět + HAVE/HAS + minulé příčestí

I have cooked
You have played
He/She/It has worked
We have buit
You have run
They have slept

Předpřítomný čas prostý – Oznamovací věta – záporná

Při vytváření záporné oznamovací věty v předpřítomném čase se v angličtině využívá pomocné sloveso haven´t/hasn´t (have not/has not) a plnovýznamové sloveso v příčestí minulém (s koncovkou – ed/ 3. tvar nepravidelných sloves). Pokud bychom to rozložili do pomocného „vzorce“, tak bude vypadat následovně:

předmět + HAVEN´T/HASN´T (HAVE NOT/HAS NOT)  + příčestí minulé

I haven´t/have not worked
You haven´t/have not cooked
He/She/It hasn´t/has not played
We haven´t/have not finished
You haven´t/have not broken
They haven´t/have not slept

Předpřítomný čas prostý – Otázka – kladná

Otázka v předpřítomném prostém čase se tvoří poměrně jednoduše, pokud již umíme vytvořit věty oznamovací.

Tázací větu začínáme pomocným slovesem HAVE/HAS, poté následuje předmětem a plnovýznamovým slovesem v příčestí minulém.

Opět si ukážeme, jak na to:

HAVE/HAS  + předmět + příčestí minulé

Have I worked
Have you cooked
Has he/she/it played
Have we finished
Have you broken
Have they slept

Předpřítomný čas prostý – Otázka – záporná

Zde dáme pouze pomocné sloveso mít do přítomného tvaru v záporu a opět přidáme předmět a plnovýznamové sloveso v příčestí minulém.

 Havn´t/hasn´t (have not/has not) + předmět + příčestí minulé 

Haven´t (have not) I worked
Haven´t (have not) you cooked
Hasn´t (has not) he/she/it played
Haven´t (have not) we finished
Haven´t (have not) you broken
Haven´t (have not) they slept

Kdy použít předpřítomný čas prostý?

Nejprve se hodí, abychom si ukázali, jaký je rozdíl mezi předpřítomným čase a časem minulým. Zatímco minulý čas se odkazuje na minulost, na něco co už se v minulosti ukončilo, co se v minulosti stalo, tak předpřítomný čas odkazuje spíše na přítomnost. Předpřítomný čas v podstatě odkazuje na něco, co má vliv na přítomnost, na tady a teď.

1) Popisujeme situaci, která začala v minulosti a pokračuje i do přítomnosti.  

I have lived in Brno since 2000. Bydlím v Brně od roku 2000.(Bydlím v Brně stále, i teď).

She has worked as a teacher for 20 years. – Pracuje jako učitelka už 20 let. (A ještě s tou prací neskončila, stále pracuje.)

2) Popisujeme akci, která se děje v období, které ještě není ukončené.

We have been to the theatre four times this year. Byli jsme tento rok 4 krát v divadle. (Ale rok ještě neskončil, tudíž ještě se může letošní počet návštěv divadla zvýšit.)

Have you ever been to Paris? – Byl jsi někdy v Paříži? (Kdykoli během života, který stále trvá, tudíž stále je i možnost tam když tak jet.)

3) Mluvíme o opakované akci, která se odehrávala během nespecifikovaného období mezi minulostí a současností.

They have visited Spain several times. – Několikrát navštívili Španělsko. (Není zde konkrétně určeno, kdy to bylo, proto využijeme předpřítomný čas.)

I have seen this film five times. – Viděl/a jsem ten film pětkrát. (Ale stále mám možnost jej ještě vidět, stále žiji a stále se ten film vysílá.)

4) Mluvíme o situacích/akcích, které byly ukončeny v nedávné minulosti

Většinou se ve větě objevuje příslovce just – právě – just.

We have just eaten. – Právě jsme dojedli. (Stalo se to před malou chvilkou, než se nás na to někdo zeptal, nebo než někdo přišel a my mu to sdělujeme.)

I have just finished my homework. – Právě jsem dokončil/a svůj domácí úkol.

5) Když není důležité, kdy daná akce skončila, nebo se neví, kdy skončila

Someone has eaten my toast! Někdo snědl můj toast. (Není podstatné, kdy se to stalo, ale je podstatné, že toast je snězený.)

Have you read „Pride and Prejudice“? – Četl/a jsi Pýchu a předsudek? (Opět není podstatné kdy, ale ta daná kniha.)

Slova, která mohou pomoci rozlišit, že se jedná o předpřítomný čas

Existuje hned několik typických slov, která když uvidíme, měli bychom uvažovat o tom, že bude pravděpodobně potřeba použít předpřítomný čas. Jedná se zejména o tato příslovce:

  • ever – někdy            
  • since – od (určité doby)
  • never – nikdy           
  • for – po (určitou dobu)
  • already – již, už     
  • yet – již, ještě ne

Chcete si ověřit znalosti nebo procvičit předpřítomný čas prostý v našich testech:

  • Test 60 – Doplňte do vět správný tvar slova v předpřítomném čase prostém.
  • Test 33 – Doplňte do věty sloveso ve správném tvaru předpřítomného času prostého.
  • Test 25 – Rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a minulým časem prostým

Angličtina online a s úsměvem

Angličtina online a s úsměvem – to jsou krátké úsměvné texty v angličtině na www. Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - Anglická Předpřítomný čas prostý - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma - předpřítomný prostý čas (Present perfect simple)
Angličtina online a zdarma – Anglická Předpřítomný čas prostý – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Matematika online – řešené příklady

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz – na této


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz