Podmínkové věty

Angličtina onlineTvorba větPodmínkové věty – pokud se řekne podmínkové věty v angličtině to znamená nultý kondicionál, první kondicionál, druhý kondicionál a třetí kondicionál. Někdy se také můžete setkat s pojmy: první podmínková věta, druhá podmínková věta a třetí podmínková věta.

Úvod – anglické podmínkové věty

V angličtině rozeznáváme celkem 4 druhy podmínkových vět: nultý kondicionál, první kondicionál, druhý kondicionál a třetí kondicionál. Postupně si projdeme všechny, ale než začnete, tak se hodí, pokud umíte používat následující časy. Pro nultý kondicionál si vystačíte s přítomným časem prostým. Pro pochopení prvního kondicionálu musíte krom přítomného času prostého, umět také budoucí čas prostý (pomocné sloveso „will“). U druhého kondicionálu budete potřebovat minulý čas prostý a pro třetí kondicionál předminulý čas prostý. Už víme, co jsou požadované vstupní znalosti, tak směle do toho.

Nultý kondicionál (Zero conditional)

Nultá podmínková věta je jednoduchá a vyjadřuje všeobecně známá pravidla. Prostě říkám, že se něco stává, když… . Hlavní i vedlejší věta je v přítomném čase prostém. V tomto případě překládáme „if“ jako „když“.

Struktura věty pak vypadá, takto:

If + věta v přítomném čase prostém, věta v přítomném čase prostém.

Nultý kondicionál – Příklady použití ve větách:

  • If you heat icecream, it melts. – Když zahřeješ zmrzlinu, tak se rozteče.
  • Icecream melts if you heat it.  – Zmrzlina se rozteče, pokud ji zahřeješ.
  • If water heats to 100 degrees, it boils.– Když zahřeješ vodu na 100 stupňů, tak vaří.
  • If people eat too much chocolate, they get fat. – Když ji lidé příliš mnoho čokolády, tak tloustnou.
  • People get fat if they eat too much chocolate. – Lidé tloustnou, pokud jedí příliš mnoho čokolády.
  • If babies are thirsty, they cry. – Když mají děti žízeň, tak pláčou.
  • Plants die if they don’t get water. – Rostliny umírají pokud nedostanou vodu.
  • If you want to come, let me know before 6 pm. – Jestli chceš přijít, tak mi dej vědět před šestou hodinou odpoledne.
  • If Jane phones, tell me about it. – Jestli Jana zavolá, řekni mi o tom.

Můžete si zde všimnout, že pokud 1. věta v souvětí začíná spojkou If, tak před následující větou musíme napsat čárku. Kdežto pokud souvětí začíná větou, která if neobsahuje, čárku mezi jednotlivými větami v souvětí nepíšeme. Tato poučka platí i pro další kondicionály, které budou následovat.

První kondicionál (First conditional)

První podmínková věta je o trochu složitější. Používá se pro reálné podmínky a vyjadřuje, co se stane, jestliže … . Ve vedlejší větě se většinou používá slovíčko „If“ = „jestliže“  a vedlejší podmínková věta je v přítomném čase prostém. Hlavní věta je v budoucím čase prostém.

Struktura anglické první podmínkové věty:

If + věta v přítomném čase prostém, věta v budoucím čase prostém.

První podmínkové věty – Příklady použití ve větách:

  • If it rains, you will get wet.  – Jestli bude pršet, tak budeš mokrý.
  • If I have time, I’ll learn English. – Jestli budu mít čas, tak se budu učit angličtinu.
  • If he calls me, I will go there. – Jestli mi zavolá, půjdu tam.
  • If you don’t leave my house, I’ll call the police.  – Jestliže neopustíš můj dům, tak zavolám policii.
  • I’ll be late if the tram is delayed. – Přijdu pozdě, pokud bude mít tramvaj zpoždění.

Druhý kondicionál (Second conditional)

Zatímco první podmínkové věty se v angličtině používají pro reálné podmínky, tak druhý kondicionál se používá pro nereálné podmínky. Pokud použijeme tuto formu, tak říkáme: co by bylo, kdyby. Ve vedlejší větě je jako v předchozích slovíčko „If“, které znamená „kdyby“ a věta v minulém čase prostém. Hlavní věta je pak tvořena pomocí slovíčka „would“, které v angličtině vyjadřuje podmiňovací způsob

Struktura druhé podmínkové věty:

If + věta v minulém čase prostém, věta s would + sloveso v infinitivu.

Druhé podmínkové věty – Příklady použití ve větách:

  • If it rained, you would get wet.– Kdyby pršelo, tak budeš mokrý.
  • If I won a million, I would travel around the world. – Kdybych vyhrál milion, cestoval bych po celém světě.
  • If I knew her phone number, I would call her. – Kdybych znal její telefonní číslo, zavolal bych jí.
  • If I didn’t have a headache, I would go out with you. – Kdyby mě nebolela hlava, tak bych s Tebou vyrazil ven.
  • I would tell you her number if I knew it. – Řekl bych Ti její číslo, kdybych ho znal.
  • If I wereyou, I would not go – Kdybych byl Tebou, tak bych tam nechodil.
  • I wouldn’t be so tired if I went to bed earlier. – Nebyl bych tak unavený, kdybych šel včera do postele dříve.

Třetí kondicionál (Third conditional)

Jak vidíte, tak každý další kondicionál je méně reálný. U třetí podmínkové věty se dostaneme do ještě více imaginární oblasti a navíc do minulosti. Stejně jako u předchozích se i zde používá slovíčko „if“ a v tomto případě znamená „kdyby býval“. Vedlejší věta pak pokračuje v předminulém čase a hlavní věta je minulý podmiňovací způsob (would have + příčestí minulé – příčestí minulé pro nepravidelná slovesa najdete na stránce nepravidelná slovesa).

Struktura třetí podmínkové věty:

If + věta v předminulém čase, věta s would + have + příčestí minulé.

Třetí podmínkové věty – Příklady použití ve větách:

  • If you had been more clever, you wouldn’t have had bad grades. – Kdybys byl býval chytřejší, neměl bys špatné známky.
  • If I had seen her, I would have ask for a phone number. – Kdybych ji býval viděl, požádal bych o telefonní číslo.
  • If Jane had asked me, I would have helped her. – Kdyby se mě Jane bývala zeptala, pomohl bych jí.
  • He would have become a doctor if he had gone to university. – Byl by se býval stal doktorem, kdyby býval šel na vysokou školu.

Angličtina online a s úsměvem

Angličtina online a s úsměvem – to jsou krátké úsměvné texty v angličtině (English Jokes) pro oddech od náročného studia.

Angličtina online a zdarma - Podmínkové věty - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma - Podmínkové věty - pokud se řekne podmínkové věty v angličtině to znamená nultý kondicionál, první kondicionál, druhý kondicionál a třetí kondicionál. Někdy se také můžete setkat s pojmy: první podmínková věta, druhá podmínková věta a třetí podmínková věta
Angličtina online a zdarma – Podmínkové věty – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Matematika online

Vše o matematice na www.Math.Kvalitne.cz


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz