Rozdíl mezi It a There

Angličtina online – Anglická Zájmena – Rozdíl mezi It a There – hlavně studenti začátečníci si tyto dvě slovíčka často pletou. Po přečtení tohoto, kde najdete spoustu příkladů v anglických větách si tato slova již určitě nespletete a budete bezpečně vědět, jaký je rozdíl mezi It a There.

Úvod – Rozdíl mezi It a There

Tyto anglická slova jsou podobná a často zaměňovaná. V angličtině však existují situace, kde se má používat pouze jedno z nich. Více uvidíte v následujících odstavcích.

Použití anglického slova There

Slovíčko There používáme s vazbou „There is“ a „There are“ – případně „There was“ a „There was“ a to v následujících případech: představení nového tématu, s čísly nebo kvantifikátory, odpověď na otázku: Kde je něco?, s neurčitým zájmenem.

Příklady použití ve větách:

  • There is a meeting with our boss today. Did you know about it? – Dnes máme setkání s naším šéfem. Věděl jsi o tom?
  • There is a new building. – Tam je nová budova.
  • There was a lot of snow last week. We can go skiing. – Tam bylo mnoho sněhu minulý týden. Můžeme jet lyžovat.
  • There was more than seventy people. – Bylo tam více než sedumdesát lidí.
  • There is six books. – Je tam sedum knih.
  • There is last one. – Je tam poslední.
  • There is more than last time. – Je tam více než minule.
  • There is no sugar. – Tam není cukr.
  • There was nobody. – Nikdo tam nebyl.

Použití anglického slova It

Slovíčko It používáme v následujících případech, kdy mluvíme o: čas, datum, počasí, názor o místě, názor po kterém následuje sloveso s koncovkou „–ing“, názor po kterém následuje „to“ a sloveso v infinitivu, v telefonu, když nás lidé nemohou vidět, chceme na někoho poukázat a nebo se ptáme kdo tam je.

Příklady použití ve větách

  • It is your birthday. – To jsou Tvé narozeniny.
  • It is nearly seven oclock. – Je kolem sedmé hodiny.
  • It is nine oclock. – Je devět hodin.
  • It is our day. – To je náš den.
  • It was summer. – To bylo léto.
  • It was early in the summer. – To bylo na začátku léta.
  • It is nice day. – To je pěkný den.
  • It is snowing. – Sněží.
  • It is raining. – Prší.
  • It is very cold. – Je velmi chladno.
  • It was weather that made her so happy. – To bylo počasí, které ji udělalo šťastnou.
  • It was terrible weather. – To bylo hrozné počasí.
  • It is good weather for walk. – To je dobré počasí pro procházku.
  • It was fortunate that the weather was warm. – To bylo štěstí, že bylo teplo.
  • It is very warm in here. – Je zde velmi teplo.
  • It is very cold in this restaurant. – V této restauraci je velmi chladno.
  • It is nice to see you. – Je to pěkné Tě vidět.
  • It will be great to go out with you. – Bude to skvělé jít s Tebou ven.
  • It was boring to meet your boss. – Bylo to nudné setkat se s Tvým šéfem.
  • I was interesting to hear your story. – Bylo to zajímavé slyšet Tvůj příběh.
  • It can be easy to study in your school. – To může být jednoduché studovat na Tvé škole.
  • It is awful living in this city. – Je to hrozné žít v tomto městě.
  • It was nice meeting you. – Bylo to pěkné potkat Tě.
  • It can be funny looking after your children. – To může být zábavné starat se o Tvé děti.

Angličtina online a s úsměvem 🙂

Angličtina online a s úsměvem (English Jokes) – to jsou krátké úsměvné texty na www.Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - rozdíl mezi It a There - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma - rozdíl mezi There a It
Angličtina online a zdarma – rozdíl mezi It a There – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Matematika online – řešené příklady

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz – na této stránce najdete hlavně matematiku pro základní a střední školy, ale také složitější matematické problémy, které se učí až na vysokých školách.