Lekce 18 – Rozkazovací věty, rozkazovací způsob

Rozkazovací věty v angličtině

Tvoření rozkazovacích vět v angličtině je velice jednoduché. Takže jediný rozdíl oproti oznamovací větě je ten, že se z věty vynechá podmět. Vzhledem k tomu, že když rozkazujete, tak to myslíte na zájmeno „you“ – „ty, vy“, tak se jednoduše vynechá právě to „you“ (Rozkazovací způsob lze použít jen v druhé osobě jednotného a množného čísla).

Věta tedy bude začínat slovesem a může vypadat třeba takto:

  • Don‘t speak. – Nemluv. Nemluvte.
  • Open the door. – Otevři dveře. Otevřete dveře.
  • Come in. – Vstup. Vstupte.
  • Wake up. – Vzbuď se. Vzbuďte se.
  • Go away. – Běž pryč. Běžte pryč.
  • Help me. – Pomoz mi. Pomozte mi.
  • Don’t worry. – Nedělej si starosti. Nedělejte si starosti.
  • Be carefull. – Buď opatrný. Buďte opatrní.

Nad příklady použití jsme psali, že se rozkazovací věty používají pouze ve druhé osobě, ale jak zjistíme, zda jde o jednotné nebo množné číslo? V angličtině se na rozdíl od češtiny nerozlišuje vykání a tykání, takže rozdíl není žádný, ale z kontextu situace to jistě poznáte.

Rozkazovací způsob v první osobě množného čísla?

Nejde přímo o rozkaz, ale spíš o výzvu. Určitě si vzpomenete, že tento příklad jste, již slyšeli:

  • Let‘s go. – Pojďme. (Jdeme na to.)
  • Let’s move on. – Posuňme se dál. (např. na další téma)
  • Let’s have fun.Pojďme si to užít!

K tomuto je ještě vhodné dodat, co znamená zkratka „Let’s“ jde o zkrácený tvar slov „Let us“.


What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz