Lekce 19 – Rozdíl mezi anglickými slovy „tell“ a „say“

Úvod

Tyto slovíčka, již určitě znáte a možná Vám doposud přišlo, že mají i stejný význam, ale není to tak úplně pravda. Více se o tom dočtete v dalších odstavcích.

Rozdíl mezi „tell“ a „say“

Zatímco „tell“ překládáme jako: „říci někomu“, tak „say“ znamená „říci, že“. Tedy obě slova mají stejný význam „říci“, ale nelze je zaměňovat a používat stejným způsobem.

Příklady použití „tell“ ve větách:

Sloveso „tell“ v angličtině používáme v případě, že dáváme informaci nebo instrukci někomu, takže po slovíčku „tell“ následuje vždy osoba, které je informace podávána.

  • Tell me about your job. Do you like it? – Řekni mi o Tvé práci. Baví Tě to?
  • Did you tell mom about what happened at school today? – Řekl jsi mámě o tom, co se stalo dnes ve škole?
  • I don’t tell anyone about your secret. – Neřeknu nikomu o Tvém tajemství.
  • She told me that she can ski. – Řekla mi, že umí lyžovat.
  • He told me that he is thirsty. – Řekl mi, že je žíznivý.
  • She told me that she is going to go to shop. – Řekla mi, že půjde do obchodu.

Příklady použití „say“ ve větách:

Sloveso „say“ v angličtině používáme v případech, že oznamujeme, že někdo něco řekl:

  • I said it is a good idea.– Řekl jsem, že je to dobrý nápad.
  • “Nice to meet you,” she said. – “Ráda Tě potkávám”, řekla.
  • He says he doesn’t like icecream. – On tvrdí, že nemá rád zmrzlinu.
  • She said she can ski. – Řekla, že umí lyžovat.
  • He said „I am thirsty.“ – On řekl „Mám žízeň.“
  • She said that she is going to go to shop. – Řekla, že půjde do obchodu.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz