Přítomný čas prostý (present simple)

Angličtina – Slovesa – časy – Přítomný čas prostý v angličtině „Present simple“ je základním časem, který je v angličtině nejpoužívanější. Jedna základní věta jako příklad, než se do studia pustíte: „I do a lot of sports.“ – „Dělám hodně sportů

Úvod do použití přítomného času prostého (present simple)

Přítomný čas prostý („Present simple) – používá se k popisu: návyků, neměnných situací, obecných pravd, zálib, zvyků, opakovaných činností, instrukcí, pokynů a budoucnosti po spojkách „after, when before, as soon as, until

Jedná se o nejjednodušší čas v angličtině a také nejpoužívanější. Ve většině učebnic tento čas najdete a seznámíte se s ním jako první.

Kladná věta v přítomném čase prostém

Tvorba přítomného času prostého v kladné větě je jednoduchá. Použijeme základní tvar slovesa nebo-li infinitiv a pouze ve 3. osobě jednotného čísla přidáváme koncovku „-s“ nebo „-es„.

V následující tabulce můžete vidět několik příkladů pro slovesa: „think – myslet, sit – sedět, go – jít, start – začít“.

1. os. j.č. I think I sit I go I start
2. os. j.č. You think You sit You go You start
3. os. j.č. He thinks He sits He goes He starts
3. os. j.č. She thinks She sits She goes She starts
3. os. j.č. It thinks It sits It goes It starts
1. os. m.č. We think We sit We go We start
2 os. m.č. You think You sit You go You start
3. os. m.č. They think They sit They go They start

Slovesa ve 3. osobě jednotného čísla pro přítomný čas prostý

Zatímco ostatní osoby (tedy „I, you, we, you, they„) používají slovesa v základním tvaru, tak ve 3. osobě jednotného čísla („he, she, it„) je to trochu komplikovanější a přidává se koncovka „-s“ nebo „-es„. Ze začátku se to studentům někdy plete a zapomínají na to, tak si to probereme podrobněji.

V případě, že anglické sloveso v základním tvaru končí na:  „ch, –sh, –o, –s, –x, –z„, tak ke slovesu přidáváme koncovku „-es. Pro názornost se podívejte na následující příklady:

  • Go – Goes – jít
  • Do – Does – dělat
  • Catch – Catches – chytit
  • Wash – Washes – umývat
  • Push – Pushes – stisknout, tlačit
  • Kiss – Kisses – políbit
  • Fix – Fixes – uchytit
  • Buzz – Buzzes – bzučet
  • Pass – Passes – projít
  • Mix – Mixes – mixovat

Dalším případem, kde je situace ještě trochu složitější jsou slovesa, která končí na „souhlásku + y“ v tomto případě je „-y“ nahrazeno novou koncovkou „-ies„. I v tomto případě bude lepší, když se podíváte na příklady:

  • Study – Studies studovat
  • Carry – Carries přinést
  • Worry – Worries obávat se
  • Cry – Cries brečet
  • Fly – Flies létat
  • Tidy – Tidies uklízet

Pro všechny ostatní slovesa se pouze přidává „-s„. Asi nejzáludnější je případ, kdy sloveso končí na „-y„, ale není před ním souhláska. Ale i v tomto případě se přidává pouze koncovka „-s

  • Play – Plays hrát
  • Enjoy – Enjoys bavit se
  • Say – Says říct
  • Take – Takes vzít
  • Walk – Walks  procházet se
  • Help – Helps pomáhat

Své znalosti si můžete ověřit v našem testu: Napiš správný tvar slovesa ve 3. osobě jednotného čísla přítomného času prostého

Záporná věta – přítomný čas prostý

Tvorba přítomného času prostého v záporné větě také docela jednoduchá. Znovu použijeme základní tvar slovesa nebo-li infinitiv, ale ve 3. osobě jednotného čísla již nepřidáváme koncovku „-s“ nebo „-es“ jako tomu bylo v kladné větě na konec slovesa, ale přidáváme ji k pomocnému slovesu „do – does“. Do anglické záporné věty ještě přidáváme zápor „not“.

V následující tabulce můžete vidět několik příkladů a pro možnost porovnání budou použita stejná slovesa jako u kladné věty: „think – myslet, sit – sedět, go – jít, start – začít“.

1. os. j.č. I do not think I do not sit I do not go I do not start
2 os. j.č. You do not think You do not sit You do not go You do not start
3. os. j.č. He does not think He does not sit He does not go He does not start
3. os. j.č. She does not think She does not sit She does not go She does not start
3. os. j.č. It does not think It does not sit It does not go It does not start
1. os. m.č. We do not think We do not sit We do not go We do not start
2 os. m.č. You do not think You do not sit You do not go You do not start
3. os. m.č. They do not think They do not sit They do not go They do not start

Tázací věta v přítomném čase prostém

Tvorba přítomného času prostého v tázací větě také docela jednoduchá. Znovu použijeme základní tvar slovesa nebo-li infinitiv, ale ve 3. osobě jednotného čísla zase nepřidáváme koncovku -s nebo -es jako tomu bylo v kladné větě na konec slovesa, ale přidáváme ji k pomocnému slovesu do – does. V anglické tázací větě ještě prohazujeme slovosled.

V následující tabulce můžete vidět několik příkladů a pro možnost porovnání budou zase použita stejná slovesa jako u kladné věty: think – myslet, sit – sedět, go – jít, start – začít.

Všímejte si, že otázka v angličtině začíná pomocným slovesem do – does. Později uvidíte, že ne vždy je tomu tak, ale prozatím nám budou tyto příklady stačit.

1. os. j.č. Do I think? Do I sit? Do I go? Do I start?
2 os. j.č. Do you think? Do you sit? Do you go? Do you start?
3. os. j.č. Does he think? Does he sit? Does he go? Does he start?
3. os. j.č. Does she think? Does she sit? Does she go? Does she start?
3. os. j.č. Does it think? Does it sit? Does it go? Does it start?
1. os. m.č. Do we think? Do we sit? Do we go? Do we start?
2 os. m.č. Do you think? Do you sit? Do you go? Do you start?
3. os. m.č. Do they think? Do they sit? Do they go? Do they start?

Přítomný čas prostý – použití ve větách:

Přítomný čas prostý se v angličtině používá pro vyjádření: návyků, neměnných situací, obecných pravd, zálib, zvyků, opakovaných činností, instrukcí a pokynů, budoucnosti po spojkách: „after, when, before, as soon as, until“.

Příklady použití přítomného času prostého:

  • I move into my new flat next month. – Stěhuji se do mého nového bytu příští měsíc.
  • The sun sets in every day. – Slunce zapadá každý den.
  • Do you always study hard for your exams. – Vždy se učíš pilně na Tvé zkoušky?
  • She goes to tennis practice every Sunday. – Chodí na trénink tenisu každou neděli.
  • Do you go to the Brno every week? – Jezdíš do Brna každý týden?
  • She doesn`t watch TV every evening. – Nedívá se na televizi každý večer.
  • He doesn`t speak german. – Nemluví německy.
  • Petra and Tomas play tennis twice a week. – Petra a Tomáš hrají tenis dvakrát týdně.
  • She doesn’t work on Sunday. – Nepracuje v neděli.
  • When do you want to tell me about your grades? – Kdy mi chceš říct o Tvých známkách?
  • How much does the ticket cost? – Kolik stojí vstupenka?
  • Why do you always complain? – Proč si vždycky stěžuješ?

Přítomný čas prostý pro mírně a středně pokročilé

Přítomný čas prostý se nejčastěji plete s přítomným časem průběhovým. Dokonce jsou i situace, kde lze použít oba dva časy a ani jeden není špatně. Může se Vám hodit stránka, kde je popsán rozdíl mezi Přítomným časem prostým a Přítomným časem průběhovým.

Přítomný čas prostý pro mírně a středně pokročilé – statická a dynamická slovesa

Pro zjednodušení rozhodování mezi přítomným časem prostým a přítomným časem průběhovým zde dostanete seznam sloves, která nelze použít v přítomném čase průběhovém. Pro tento účel si slovesa rozdělíme na statická (non-action verbs nebo také stative verbs) a dynamická (action verbs).

Anglická dynamická slovesa (popisují akci) lze použít jak v přítomném čase prostém, tak i v přítomném čase průběhovém.

Anglická statická slovesa (popisují stavy a nebo pocity) lze použít pouze v přítomném prostém čase. Dokonce ani v případech, že se ve větě použije slovíčko vyjadřující přítomnost (now, at the moment … ) nelze použít přítomný průběhový čas.

Nejčastěji používaná statická slovesa jsou: agree, be, believe, belong, care, depend, dislike, exist, forget, hate, have, hear, know, like, look like, love, matter, mean, need, own, prefer, realize, recognize, remember, see, seem, suppose, think, understand, want. Pro dynamická slovesa je zbytečné psát výčet – prostě jsou to všechna ostatní.

V uvedeném seznamu sloves si dávejte pozor hlavně na have, think, look, smell a see. Například sloveso have nemusí vždy znamenat vlastnit (statické sloveso), ale může vyjadřovat akci – například ve smyslu obědvat (dynamické sloveso). Stejně tak sloveso think může znamenat myslet si (statické sloveso)  a také přemýšlet (dynamické sloveso).

Přítomný čas prostý pro mírně a středně pokročilé – statická slovesa ve větách

Příklady použití statických sloves a přítomného času prostého – včetně vět, které jsou odstrašujícím příkladem:

  • I love Kate. – Miluji Kate.
  • I am loving Kate. – Anglické sloveso love – nelze použít ve tvaru s koncovkou -ing.
  • I hate you. – Nesnáším Tě.
  • I know that you are lair but I believe you now. – Vím, že jsi lhář, ale teď Ti věřím.
  • She prefers blue. – Ona upřednostňuje modrou.
  • We want a new car. – Chceme nové auto?
  • We want to buy a new car today. – Chceme dnes koupit nové auto.
  • We are wanting to buy a new car today. – Want nelze použít v přítomné čase průběhovém ani v případě, že věta odkazuje na přítomnost.
  • Now I remember where you live. – Teď už si vzpomínám, kde bydlíš.
  • I need help. – Potřebuji pomoc.
  • I need help now. – Potřebuji pomoc právě teď.
  • I am needing help now. – Need v angličtině nelze nikdy použít v přítomném čase průběhovém a to ani ve spojení se slovíčkem now.
  • I like your house. – Líbí se mi Tvůj dům.

Angličtina online a s úsměvem

 

English jokes na anglina.unas.cz - present simple - přítomný čas prostý - angličtina online a zdarma
Anglické vtipy na anglina.unas.cz – present simple – přítomný čas prostý – angličtina online a zdarma

Angličtina – Slovesa a časy – budete ve studiu pokračovat?

Anglická slovíčka – rozdělená podle témat:

Body (bladder, scalp, tonsils, eyelashes, skeleton, leg … ), Clothes (neckerchief, sweater, garters, jeans, slacks, halter top … ), Colors (periwinkle, sapphire, blue, periwinkle, violet, cyan … ), Family (grandparent, ancestor, son, grandfather, groom, grandfather … ), Food (citron, mug, barley, lettuce, strawberry, barbecue … ), Fruit (lime, mango, tangerine, apricot, melon, persimmon … ), House (carpet, girder, hose, faucet, stove, lawnmower … ), School (looseleaf paper, answer, crayons, pen, pupil, encyclopedia … ), Time (punctual, month, future, lunar month, timer, future … ), Job (miner, laborer, dictator, surgeon, financier, author … ), Sport (sled, swim, wetsuit, race, Olympics, club … ),

Weather (breeze , ice, smog, visibility, eye wall , prevailing wind  … ), Restaurant (dressing, tablecloth, appetizer, bread, grilled, food … ), Shapes (cylinder, annulus, ray, octagon, hexagon, semicircle … ), Mammal (dolphin, polar bear, weasel, hedgehog, ocelot, buffalo … ), Furniture (curtains, screen, chaise lounge, table, settee, bookshelf … ), Money (bankruptcy, payment, expense, market, pence, tax … ), Bird (eagle, robin, dove, robin, pelican, albatross … ), Animal (polar bear, porcupine, kangaroo, moose, mosquito, koala … ), Health (lungs, birth, dose, sick, sting, dosage … ), Vegetable (lettuce,  kohlrabi ,  arugula,  cauliflower,  chives,  basil … ), Science (mass, geology, chemistry, theory, variable, volcanology … ), Tools (ratchet, pliers, wheel, rope, pulley … ), Tree (filbert, grapefruit, cedar, larch, forest, pine … ), Bathroom (lavatory, lavatory, tissues, waste basket, perfume, make-up … ), Kitchen (plastic bags, potato masher, soap, kettle, stove … )


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz