Anglické předložky

Angličtina online – úvodní stránkaAnglické Předložky – Přeložky času, předložky místa a ostatní předložky. Vše přehledně se spoustou příkladů použití ve větách. Možnost ověřit si znalosti a procvičit předložky v našich testech.

Články Anglické předložky:

  • Anglické předložky místa – on, in, at.
  • Anglické předložky času – in, on, at, next to, opposite, in front of, behind, on the top of, under, between, among, below, near, over, above, across, through, to, towards, from, by.

Testy Anglické předložky:

  • Test 24 – Anglické předložky místa – test, kde si můžete ověřit své znalosti
  • Test 23 – Anglické předložky času – vyberte správnou předložky času

Nejpoužívanější Anglické předložky času – příklady použití ve větách:

  • I was born before 2000. – Narodil jsem se před rokem 2000. (před přesným časem)
  • I will be there in an hour. – Budu tam do hodiny. (přesný časový úsek)
  • We will meet in the evening. – Potkáme se večer. (jednotlivé části dne – NE noc!)
  • She called me in the morning. – Volala mi ráno. (jednotlivé části dne – NE noc!)
  • I was born in 1999. – Narodil jsem se v roce 1999. (roky)
  • I was born in May. – Narodil jsem se v květnu. (měsíce v roce)
  • I arrived on Monday. – Přijel jsem v pondělí. (dny v týdnu)
  • He came at night. – Přišel v noci. (pro noc)
  • She will study at the weekend. – Bude studovat o víkendu (pro víkend)
  • The lesson starts at 7 oclock. – Lekce začíná v 7 hodin. (pro přesný čas)
  • I have lived in London since 2000. – Žiji v Londýně od roku 2000. (od určitého přesného času)
  • I moved to London 20 years ago. – Přestěhoval jsem se do Londýna před 20-ti lety. (pro přesný čas v minulosti)
  • I have lived in London for 20 years. – Žiji v Londýně 20 let. (po dobu přesného časového úseku)
  • Ten past seven. – Deset minut po sedmé. (pro přesný čas – více podrobností v článku: čas v angličtině)
  • Ten to seven. – Deset minut před sedmou. (pro přesný čas – více podrobností v článku: čas v angličtině)
  • She was drunk from Friday to Monday. – Byla opilá od pátku do pondělí. (pro určitý časový úsek od – do)
  • She was drunk from Friday till Monday. – Byla opilá od pátku do pondělí. (pro určitý časový úsek od – do)
  • He is at work until Friday. – Je v práci od pátku. (pro vyjádření od)
  • I will be at work by 5 oclock. – Budu v práci do pěti hodin.
 • Nejpoužívanější Anglické předložky místa – příklady použití ve větách:

  • Your mother is in the livingroom. – Tvá matka je v obýváku.
  • Is your son at school? – Je Tvůj syn ve škole?
  • He is going to shool on the bus. – Jede do školy autobusem.
  • She is standing next to the monument. – Stojí vedle pomníku.
  • She is standing beside the building. – Stojí za budovou.
  • She is standing by the car. – Stojí u auta.
  • She is sitting under the table. – Sedí pod stolem.
  • He is climbing over the roof. – Šplhá přes střechu.
  • The rock is above the lake. – Skála je nad jezerem. (myšleno nepřímo nad jezerem)
  • Karin is walking across the city. – Karin se prochází přes město.
  • She is swiming across the river. – Plave přes řeku.
  • The tram is going through the tunnel. – Tramvaj jede skrz tunel.
  • They are going to England. – Jedou do Anglie.
  • She can go into the flat, she has the key. – Může vejít dovnitř bytu, má klíč.
  • He is climbing onto the Mount Everest. – Šplhá na Mount Everest.
  • She is from England. – Je z Anglie.
 • Nejpoužívanější Anglické předložky – ostatní – příklady použití ve větách:

  • I got this t-shirt from Karin. – Dostal jsem to tričko od Karin.
  • This is photo of our family. – Toto je fotka naší rodiny.
  • The film was directed by Spilberg. – Film byl režírován Spilbergem.
  • She is lazy but she had to walk on foot. – Ona je líná, ale musel jít pěšky.
  • He gets in the taxi. – Nastoupil do taxiku.
  • He gets off the bus. – Vystoupil z autobusu.
  • He gets out of the taxi. – Vystoupil z taxiku.
  • He travelling by car. – Cestuje autem.
  • You must talk about your problems. – Musíš mluvit o Tvých problémech.

Angličtina není vždy jen nuda – English jokes na Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - testy z angličtiny - testy pro začátečníky- učte se angličtinu s úsměvem - Anglické předložky - anglické předložky místa, anglické předložky času, příklady použití ve větách
Angličtina online a zdarma – testy z angličtiny – Anglické předložky

Řešíte úkol do Matematiky?