Modální sloveso Can

Angličtina online – Hlavní stranaSlovesa – časyModální sloveso Can – Jedná se o jedno z nejdůležitějších a v angličtině nejpoužívanějších sloves. Modální sloveso Can do češtiny nejčastěji překládáme jako „umět“ nebo „moci„. Ale v angličtině může mít i jiné významy – o tom více v dalším textu.

Úvod k anglickým významům „can“

Věřím tomu, že v rámci toho, co již znáte, jste se s anglickým slovíčkem „can“ určitě již setkali. Ale možná zatím nevíte, že toto slovíčko má v angličtině více významů. Takto lekce se bude týkat hlavně „can“ ve významu „moci, umět“. Jedná se o modální sloveso a později se budete učit i o dalších, jako jsou například: „should, may, might, shall, will, would could, must“, ale my si pro teď vystačíme pouze s „can“. Ještě se vrátíme k druhému méně známému významu. „Can“ může znamenat, také „plechovka“. Pokud Vás napadá otázka: „Jak se v tom teda mám vyznat?“. Tak odpověď najdete v lekci o slovosledu v anglické větě.

Co to jsou a k čemu se používají anglická modální slovesa?

Modální slovesa jsou vlastně pomocná slovesa, která angličtina používá k vyjádření schopnosti, možnosti, povolení nebo povinnosti.

Modální sloveso Can – kladná věta

Vzhledem k tomu, že už nejste v angličtině úplní začátečníci, tak již víte, že angličtina je plná výjimek. Možná Vás ta „pravidla“ plná výjimek už otravují. Sloveso „can“ Vám udělá trochu radost. Nejsou tu žádné výjimky a sloveso „can“ svůj tvar vůbec nemění. Tradiční tabulka časování modálního slovesa „can“:

1. os. j.č. I can Já můžu, já umím
2. os. j.č. You can Ty můžeš, ty umíš
3. os. j.č. He can On může, on umí
3. os. j.č. She can Ona může, ona umí
3. os. j.č. It can Ono může, ono umí
1. os. m.č. We can My můžeme, my umíme
2 os. m.č. You can Vy můžete, vy umíte
3. os. m.č. They can Oni/Ony mohou, oni /ony umí

Vzhledem k tomu, že „can“ je modální sloveso, tak se k němu v anglické větě může přidat ještě jedno – plnovýznamové sloveso. Toto sloveso je v základním tvaru a ani ono nemění svůj tvar. Nemá cenu přidávat další tabulku, ale alespoň jeden příklad se hodit může: „Já umím plavat.“ – „I can swim.

Modální sloveso Can – záporná věta

Myslím, že většina z Vás již umí odhadnout, jak bude vypadat záporná věta. Stejně jako v minulosti se přidává zápor „not“. Tabulka časování modálního slovesa „can not“ v záporné větě:

1. os. j.č. I can not swim Já neumím plavat.
2. os. j.č. You can not swim Ty neumíš plavat.
3. os. j.č. He can not swim On neumí plavat.
3. os. j.č. She can not swim Ona neumí plavat.
3. os. j.č. It can not swim Ono neumí plavat.
1. os. m.č. We can not swim My neumíme plavat.
2 os. m.č. You can not swim Vy neumíte plavat.
3. os. m.č. They can not swim Oni neumí plavat.

K záporné větě se ještě hodí napsat, že sloveso „can not“ má zkrácený tvar, takže pro úplnost přidávám větu při použití zkráceného tvaru: „I can`t swim“. Vzhledem k tomu, že i zkrácený tvar je ve všech případech stejný, tak není potřeba uvádět kompletní tabulku.

Modální sloveso Can – tázací věta

Tak jak jsem věřil, že uhodnete, jak se tvoří zápor, tak s tázací větou určitě, taky nebude problém. Modální sloveso Can dáme na začátek a na druhé místo se dostane zájmeno a pak následuje druhé sloveso. Tabulka časování slovesa „can“ v tázací větě:

1. os. j.č. Can I swim? Umím plavat?
2. os. j.č. Can you swim? Umíš plavat?
3. os. j.č. Can he swim? Umí (on) plavat?
3. os. j.č. Can she swim? Umí plavat?
3. os. j.č. Can it swim? Umí plavat?
1. os. m.č. Can we swim? Umíme plavat?
2 os. m.č. Can you swim? Umíte plavat?
3. os. m.č. Can they swim? Umějí plavat?

 

Pokud si vzpomenete, jak vypadala tázací věta v přítomném čase prostém, tak určitě vidíte jistou podobnost. Sloveso „can“ je na stejném místě, jako bylo pomocné sloveso „do/does“. Možná se teď nabízí otázka, proč v tomto případě nepotřebujeme pomocné sloveso „do/does“, když jste se v článku o přítomném čase prostém dozvěděli, že se takto tázací věty tvoří? Je to dáno tím, že sloveso „can“ je jedno z anglických modálních sloves a na ty se toto pravidlo nevztahuje.

Modální sloveso Can – příklady použití ve větách

Jak již tu padlo v úvodu, tak modální sloveso Can má dva nejdůležitější významy „umět“ a „moci“. Možná Vás teď napadá, jak poznáte, co toto slovíčko znamená zrovna v tomto případě. Proto se podívejte na následující příklady a uvidíte, že to není zase tak složité, protože to v naprosté většině případů poznáte z kontextu věty.

  • She can cook. – Ona umí vařit.
  • He can speak German. – On umí mluvit německy.
  • Can you help me? – Můžeš mi pomoci?
  • Yes, I can help you. – Ano, můžu Ti pomoci.
  • Can I go? – Mohu jít?
  • I can ski. – Umím lyžovat.
  • Can I stay? – Mohu zůstat?
  • I can cook. – Umím vařit.
  • I can`t pay I don`t have money. – Nemůžu platit, nemám peníze.
  • We can`t try it. – Nemůžeme to zkusit.
  • Can it wait? – Může to počkat?
  • I can`t fly. – Neumím létat.
  • We can meet. – Můžeme se potkat.
  • Can I come in? – Mohu vstoupit?
  • Can I go next? – Mohu jít jako další?

Angličtina online i s úsměvem

Do všech článků postupně přidáváme úsměvné anglické texty – English Jokes na www.Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - modální sloveso Can - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma - modální slovesa - Can could a should
Angličtina online a zdarma – modální sloveso Can – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Potřebujete vyřešit příklad z matematiky?

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz – Vám může pomoci.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz