Anglický Slovosled (pořádek slov ve větě)

Úvodní stránka – Angličtina onlineTvorba větAnglický Slovosled (pořádek slov ve větě) – Slovosled v angličtině má přísnější pravidla než v češtině. V úvodu si vysvětlíme proč. Následně probereme základní pořádek slov v anglické větě a nakonec se naučíte složitější věty.

Úvod – pořádek slov ve větě

Pro začátek nám bude stačit, když si probereme slovosled v anglické jednoduché oznamovací větě.

V anglické větě není slovosled, tak jednoduchý jako v české větě, kde si můžeme slova prohazovat s daleko větší volností, než umožňuje angličtina.

Příkladem, kde si volnosti, kterou čeština umožňuje, jistě všimnete, může být: „Petr snědl buchtu“ „Buchtu snědl Petr“. Vidíte, že i když se prohodila dvě slova věty, tak má věta stále stejný význam. V angličtině by druhý případ znamenal, že „buchta snědla Petra“.

Angličtina online a vše zdarma - pořádek slov v anglické větě (Word order) - anglický slovosled - pořádek slov ve větě
Angličtina online a vše zdarma – pořádek slov v anglické větě – Anglický slovosled

Anglický slovosled – Základní pořádek slov v anglické větě

Začneme úplně od té nejjednodušší anglické oznamovací věty, kde máme pouze: podmět, sloveso a předmět. Větu poskládáme přesně v tomto pořadí:

Podmět + sloveso + předmět.

Podmětem (Subject) – podmětem je často zájmeno (I, you, he, she, it …) nebo jiné podstatné jméno. Pokud se vrátím k příkladu, tak by byl podmět „Petr“.

Přísudek – Sloveso (Verb) – může být kterékoliv sloveso (be, have, do …). Z příkladu, který byl použit v úvodu je sloveso „snědl“.

Předmět (Object) – za slovesem může následovat předmět – tedy není to povinná položka anglické věty (například ve větě „I have.“ – „Já mám.“ předmět vůbec není potřeba.)

I když jste asi s učením se angličtiny teprve v začátcích, tak věřím, že podobných vět jste už viděli hodně. Přesto uvádím několik příkladů:

  • I have a cellphone. – Mám mobil.
  • He is a driver. – On je řidič.
  • She is a hairdresser. – Ona je kadeřnice.

Anglický slovosled – Pořádek slov v anglické větě

Pro jednoduchost se nám příklady uvedené v minulém odstavci hodili, ale asi tušíte, že s tak jednoduchou větou při studiu angličtiny dlouho nevydržíme. Co tedy bude následovat dál? Odpovědí jsou příslovečná určení a to v pořadí: příslovečné určení způsobu (Manner), příslovečné určení místa (Place) a nakonec příslovečné určení času (Time). Celá věta bude tedy vypadat takto:

Podmět + sloveso + předmět + příslovečná určení (způsobu + místa + času)

V některých učebnicích angličtiny se uvádí pomůcka pro zapamatování pořadí slov v anglické větě. Jsou to počáteční písmena anglických názvů:

Subject + Verb + Object + Manner + Place + Time = SVOMPT

Například pro mě by bylo pohodlnější si zapamatovat šest slov včetně pořadí, než šest slov a ještě jednu „zkomoleninu“. Navíc počítám s tím, že se vám brzy pořádek slov v anglické větě zažije a podobnou pomůcku vůbec nebudete potřebovat.

Pořádek slov ve větě – příklady anglických vět:

  • Mark plays volleyball with his friends in the park every Tuesday. – Mark (S) hraje (V) volejbal (O) se svými přáteli (M) v parku (P) každé úterý (T). (doslovný překlad věty)
  • Anne does her homeworks on her own in her bedroom every day. –Anička sama dělá každý den své domácí úkoly u sebe v pokoji. (SVOMPT)
  • I speak French very well.Mluvím velmi dobře francouzsky. (SVOM)
  • Children were playing very loudly on the playground for a really long time. – Děti si dlouhou dobu velmi hlasitě hrály na hřišti. (SVOMPT)

Budete ve studiu na Anglina.uNas.cz pokračovat?


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz