Anglická Přídavná jména

Angličtina online (úvodní strana)Anglická přídavná jména – „Adjectives“ – přídavná jména popisují nebo upravují podstatná jména. Na těchto stránkách najdete i další podrobnější články: Stupňování přídavných jmen, Jak správně seřadit přídavná jména, Silná a absolutní přídavná jména …

Články: anglická přídavná jména

 • Testy anglická přídavná jména

  • Test 11 – Stupňování – Napiš správný tvar druhého stupně přídavného jména …
  • Test 12 – Napiš správný tvar třetího stupně přídavného jména …
  • Test 13 – Stupňování – Napiš správný tvar přídavného jména …
  • Test 14 – Stupňování – Vyber správný tvar přídavného jména …
  • Test 19 – Pořadí  – zvolte správné pořadí přídavných jmen …
  • Test 30 – Opak – Napište opak přídavného jména …
  • Test 41 – Porovnávání – Vyberte správnou chybějící část věty …

Nejpoužívanější anglická přídavná jména (A-H) – včetně příkladů ve větách

  • white – bílý – (Karin has a white t-shirt. – Karin má bílé tričko.)
  • early – brzy – (You arrived too early. – Přijel jsi příliš brzy.)
  • whole – celý – (I did not tell you the whole story. – Neřekl jsem Ti celý příběh.)
  • black – černá – (Karin has black hair. – Karin má černé vlasy.)
  • human – lidský – (She is devoid of human feeling. – Ona je zbavená lidského citu.)
  • long – dlouho – (I had long hair. – Měl jsem dlouhé vlasy.)
  • good – dobrý – (Karin is a good tennis player. – Karin je dobrá hráčka tenisu.)
  • important – Důležité – (Jack has important task from his boss. – Jack má důležitý úkol od jeho šéfa.)
  • federal – federální – ()
  • major – hlavní, důležitý – (We toured all the major cities in Italy. – Cestovali jsme po všech důležitých městech v Itálii.)
  • economic – hospodářský – (Our economic situation grew worse. – Naše hospodářská situace se zhoršila.)
 • Nejpoužívanější anglická přídavná jména (J-N) – včetně příkladů ve větách

  • other – jiný – (They have other plan. – Mají jiný plán.)
  • better – lepší – (He thinks he is better than you. – Myslí si, že je lepší než Ty.)
  • little – málo – (Karin is a little busy. – Karin je trochu zaměstnaná.)
  • small – malý – (This shirt is too small. – Toto tričko je příliš malé.)
  • international – mezinárodní – (English is an international language. – Angličtina je mezinárodní jazyk.)
  • local – místní – (She will go to the local gym to work out. – Bude chodit do místní posilovny cvičit.)
  • young – mladý – (She is too young. – Ona je příliš mladá.)
  • possible – možný – (I will come as soon as possible. – Přijdu tak rychle jak jen to bude možné.)
  • national – národní – (Jaromír Jágr became a national hero. – Jaromír Jágr se stal národním hrdinou.)
  • recent – nedávno – (Is that your recent photo? – Je to Tvá nedávná fotka?)
  • best – nejlepší – (Karin is the best in our class. – Karin je nejlepší v naší třídě.)
 • Nejpoužívanější anglická přídavná jména (S-Š) – včetně příkladů ve větách

  • real – skutečný – (He is a real hero. – On je skutečný hrdina.)
  • low – nízký – (The lake is very low. – Jezero (hladina) je velmi nízko.)
  • new – nový – (Is it new shirt? – Je to nová košile?)
  • different – odlišný – (They make different mistakes. – Oni udělali odlišné chyby.)
  • full – plný – (My mailbox was full. – Můj email byl plný.)
  • political – politický – (I have no political ambition. – Nemám žádné politické ambice.)
  • only – jediný – (I believe that’s the only way to do it. – Věřím, že je to jediný způsob, jak to udělat.)
  • late – pozdě – (You are here too late. – Jsi tu příliš pozdě.)
  • able – schopný – (She is able to swim. – Ona umí plavat.)
  • strong – silný – (Our hockey team is very strong. – Náš hokejový tým je velmi silný.)
  • true – skutečný – (Your dreams come true. – Tvé sny přechází ve skutečnost.)
  • great – skvělý – (They have great news. – Mají skvělé novinky.)
  • easy – snadný – (This English text is very easy. – Tento anglický text je velmi jednoduchý.)
  • social – sociální – (My brother is not in social network. – Můj bratr není v sociální síti.)
  • special – speciální – (What is special for you? – Co je jedinečné pro Tebe?)
  • old – starý – (Your grandfather is older than my grandfather. – Tvůj dědeček je starší, než můj dědeček.)
  • bad – špatný – (He is not so bad. – Není tak špatný.)
  • sure – jistý – (I am not sure. – Nejsem si jistý.)
 • Nejpoužívanější anglická přídavná jména (T-Z) – včetně příkladů ve větách

  • hard – tvrdý – (Life is hard. – Život je těžký.)
  • certain – určitý – (She didn’t seem certain. – Nezdá se jistá.)
  • military – válečný – (Karin studies military history. – Karin studuje válečnou historii.)
  • big – velký – (Russia is big country. – Rusko je velká země.)
  • large – velký – (Our family is very large. – Naše rodina je velmi rozsáhlá.)
  • public – veřejnost – (I used a public telephone five years ago. – Použil jsem veřejný telefon před pěti lety.)
  • free – volný, uvolnit – (I am free on Monday. – Mám volno v pondělí.)
  • high – vysoký – (I had high hopes for our team. – Měl jsem velké naděje pro náš tým.)
  • right – správný – (You were right. – Měl jsi pravdu.)

Pokud Vám nestáčí seznam nejpoužívanějších přídavných jmen na této stránce, tak máme ještě mnohem podrobnější seznam – podrobný seznam přídavných jmen.

Angličtina online a s úsměvem

Angličtina online a s úsměvem – to jsou English Jokes na www.Anglina.uNas.cz

 

Matematika online – příklady

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz – Mate úkol do matematiky? Tyto stránky Vám mohou pomoci.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz