Anglické Fráze Eating a Anglické Fráze Drinking

Angličtina online  – Anglické fráze – Anglické fráze Eating a Anglické fráze Drinking – Najdete zde ty nepoužívanější anglické fráze na témata jídlo a pití. Půjdete do restaurace, kde budete mluvit anglicky? Pak je pro vás tento článek tím nejlepším. Najdete zde „nejpoužívanější anglické fráze – jídlo a pití“ – „Most common english phrases – eating and drinking“.

Anglické fráze Eating a Anglické fráze Drinking

Anglické fráze Eating a Anglické fráze Drinking (1. část)

  • Do you know any good place to eat? – Víš o nějakém dobrém místě, kde se dá najíst.
  • Do you know any good restaurant? – Víš o dobré restauraci?
  • Let´s eat out tonight. – Pojďme se večer najíst někam ven.
  • Would you like to come to drink? – Chtěl bys přijít na drink?
  • Would you like to join me for lunch? – Chtěl by ses ke mně připojit  na oběd?
  • Can you recommend a good restaurant near here? – Můžeš doporučit dobrou restauraci, která je blízko?
  • Shall we go for a drink? – Můžeme jít na drink?
  • Where is the nearest pub? – Kde je nejbližší hospoda?
  • What would you like to drink? – Co bys chtěl k pití?
  • What can I get you for a drink? – Co Ti mohu donést k pití?
  • I will have a coffee, please. – Doneste mi kafe, prosím.
  • I will have a glass of red wine, please. – Doneste mi lahev červeného vína, prosím.
  • Which beer would you like? – Které pivo bys chtěl?
  • I will have the same. – Vezmu si to stejné.
  • Are you being served? – Jsi obsluhován?
  • Who is next? – Kdo je další?
  • Which wine would you like? – Které víno bys chtěl?
  • Would you like anything to eat? – Chtěl bys něco k jídlu?
  • What is the password for the internet? – Jaké je heslo na internet?
  • Do you have internet access here? – Máte zde přístup na internet?
  • Do you have any hot food? – Máte zde nějaké teplé jídlo?
 • Anglické fráze Eating a Anglické fráze Drinking (2. část)

  • Eat in or take away? – Budete jíst uvnitř nebo si to berete sebou?
  • What time does the kitchen close? – V kolik hodin zavírá kuchyň?
  • Do you have any free table? – Máte volný stůl?
  • I would like to make reservation. – Chtěl bych si udělat rezervaci.
  • I would like to book a table, please. – Chtěl bych si zamluvit stůl.
  • For how many people? – Pro kolik lidí?
  • A table for seven people, please. – Stůl pro sedm lidí prosím.
  • Could I see a menu, please? – Mohu prosím vidět menu?
  • Are you ready for order? – Jste připraven na obědnávku?
  • What do you recommended? – Co doporučujete?
  • I am on a diet. – Držím dietu.
  • I am vegetarian. – Jsem vegetaríán.
  • I do not eat meat. – Nejím maso.
  • I am allergic to nuts. – Jsem alergický na ořechy.
  • I am sorry we are out of chicken breast. – Omlouvám se, došli nám kuřecí prsa.
  • How would you like your steak? – Jak byste si přál Váš steak?
  • Rare, medium or well done? – Krvavý, středně propečený nebo okonale propečený?
  • Would you like anything else? – Přál byste si něco dalšího?
  • How long will it take? – Jak dlouho to bude trvat?
  • It will take about ten minutes. – Zabere to asi deset minut.
  • Enjoy your meal. – Užij si jídlo.(volně přeloženo: dobrou chuť)
  • Would you like to taste wine? – Chtěl byste ochutnat víno?
  • Could we have another bottle of wine? – Můžeme dostat další lahev vína?
  • Would you like any coffee or desert? – Přál byste si kafe nebo dezert?
  • Was everything all right? – Bylo vše v pořádku?
  • This foot is cold. – To jídlo je studené.
  • This is too salty. – To je moc slané.
  • The bill, please. – Účet prosím.
  • Could I have a bill, please? – Mohu prosím dostat účet.
  • Can we pay by card, please? – Můžeme prosím platit kartou?
  • Can we pay separately? – Můžeme platit zvlášť.

Anglické fráze Eating a Anglické fráze Drinking – nebo jiné téma? Nejčastěji pokračujete na tyto stránky:

Učte se angličtinu s úsměvem

Angličtina online a zdarma - Anglické fráze roztříděné do kategorií - Anglické fráze Eating a Anglické fráze Drinking
Angličtina online a zdarma – Anglické fráze roztříděné do kategorií

Anglické fráze Eating a Anglické fráze Drinking …