Lekce 44 – Rozdíl mezi „no“ a „none“

Úvod

Tato lekce volně pokračuje v podrobnějším rozebrání rozdílů mezi slovíčky, která jsou si podobná. Tentokrát se naučíte rozdíl mezi noanone

Anglické „no

V češtině znamená anglické „no“ – „ne, žádný“ a ve významu „žádný“ se používá ve spojení s podstatným jménem. Ekvivalent k anglickému „no“ je „not a“ nebo „not any“ v příkladech použití uvidíte, že tato slova lze zaměnit bez změny významu.

  • There was no car. – Nebylo tam auto.
  • There was not a car. – Nebylo tam auto.
  • There was any car. – Nebylo tam auto.
  • She had no doubts. – Neměla pochybnosti.
  • He have no money. – Nemá peníze.
  • I have no proof. – Nemám důkaz.
  • She has no sugar. – Nemá cukr.
  • They have no secret. – Nemají žádná tajemství.
  • I am hungry and there is no food. – Mám hlad a není tam žádné jídlo.

Krom uvedených příkladů použití může slovním spojením no + podstatné jméno začínat anglická věta:

  • No one can leave this room. – Nikdo nemůže opustit tuto místnost.
  • No friends stay with you. – Žádný kamarád nezůstal s Tebou.
  • No managers know about it. – Žádní manažeři o tom neví.
  • No one can help you. – Nikdo Ti nemůže pomoci.
  • No one will be there. – Nikdo tam nebude.

Anglické „none“ a none of

V češtině znamená anglické „no“ – „žádný“ – tedy pro začátek žádná změna oproti „no“. Ale při použití si změny rychle všimnete. Anglické „none“ nepotřebuje podstatné jméno a může se vyskytovat samostatně.

  • How much money do you have? – None. (= no money) – Kolik máš peněz? – Žádné.
  • There were none in the bus stop. – Na zastávce nikdo nebyl.

Pokud chcete použít „none“ před podstatným jménem, tak musíte ještě přidat „of“ a po „none of“ již může následovat podstatné jméno. V příkladech použití si můžete všimnout, že pokud po „none of“ následuje podstatné jméno v množném čísle, tak pak může být použito sloveso v množném i v jednotném čísle a význam věty se nezmění.

  • None of students was there on time. – Žádný student tam nebyl na čas.
  • None of my friends play footbal. – Žádný z mích přátel nehraje fotbal.
  • None of windows were open. – Žádné z oken nebylo otevřené.
  • None of windows was open. – Žádné z oken nebylo otevřené.
  • None of the girls are students. – Žádné dívky nejsou studentky.
  • None of the girls is a student. – Žádné dívky nejsou studentky.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz