Rozdíl mezi Must a Have to

Angličtina online (úvodní strana)Slovesa – časyRozdíl mezi Must a Have to – Rozdíl mezi Must a Have to nepatří úplně k učivu pro začátečníky. V tomto článku si v tom uděláte jistě jasno. Nakonec se podrobněji podíváme na sloveso „Have to“.

Úvod do anglických modálních sloves

Určitě již znáte anglická modální slovesa can, must“ a „need. Dnes k tomu přidáme ještě slovní spojení „have to“, které má podobný význam jako „must“ a proto si tyto dvě anglická modální slovesa probereme podrobněji.

Anglické „have to“ = „muset, mít povinost

Anglické „have to“ se používá stejně jako „must“ pro vyjádření povinnosti nebo nutnosti něco udělat. Teď si můžete říct, že by jim mohlo stačit jedno slovíčko, ale za chvilku poznáte, že drobné rozdíly mezi „must“ a „have to“ jsou.

Rozdíl mezi Must a Have to

Anglické „must“ slouží pro vyjádření tak zvané subjektivní povinnosti, kdy o povinnosti mluví mluvčí a jde o jeho názor. Oproti tomu „have to“ vyjadřuje objektivní povinnosti. Jde tedy o povinnosti, kdy je povinnost podložena faktem (například zákonem nebo jiným mluvčím) a mluvčí tuto povinnost pouze oznamuje.

Rozdíl mezi Must a Have to – Příklady použití ve větách:

  • The police have to wear a uniform. – Policie musí nosit uniformu. (Policisté to mají dáno povinně.)
  • She must look great in her uniform. – Musí vypadat skvěle v uniformě. (Jde o názor mluvčího)
  • Karin have to call her boss every day. – Karin musí volat šéfovi každý den. (Má to v pracovních povinnostech)
  • Karin must call her mother. – Karin musí zavolat její matce. (Nemá to jako povinnost, ale pokud nezavolá, tak její máma bude smutná, takže prostě musí.)
  • You have to make a reservation. – Musíš si vytvořit rezervaci.
  • You must be there. – Musíš tam být. (Např. abys něco viděl, není to povinnost.)
  • She has to write a homework. – Musí psát domácí úkol.
  • I have to learn English. – Musím se učit angličtinu. (Musím se učit, protože z ní např. propadám.)

Anglické „have to“ v kladné větě

Jak se používá modální sloveso „must“ již víte z předchozí lekce. A jistě si pamatujete, že se jeho tvar nemění a že ho nelze použít v jiném čase, než v přítomném prostém. U slovesa „have to“ je to trochu složitější a budete si muset zapamatovat více pravidel. V kladné větě si jako vždy dávejte pozor na změnu tvaru na „has to“. Přehled všech tvarů najdete v následující tabulce:

1. os. j.č. I have to study. Musím studovat.
2. os. j.č. You have to study. Musíš studovat.
3. os. j.č. He has to study. On musí studovat.
3. os. j.č. She has to study. Ona musí studovat.
3. os. j.č. It has to study. Ono musí studovat.
1. os. m.č. We have to study. Musíme studovat.
2 os. m.č. You have to study. Musíte studovat.
3. os. m.č. They have to study. Oni musí studovat.

Anglické „have to“ v záporné větě

Záporná věta v přítomném čase prostém se slovesem „have to“ se tvoří stejně jako jakákoliv jiná záporná věta v přítomném čase prostém a to pomocí pomocného slovesa „do/does“ a záporu „not“. Použití pro všechny osoby najdete v tabulce:

1. os. j.č. I do not have to study. Nemusím studovat.
2. os. j.č. You do not have to study. Nemusíš studovat.
3. os. j.č. He does not have to study. On nemusí studovat.
3. os. j.č. She does not have to study. Ona nemusí studovat.
3. os. j.č. It does not have to study. Ono nemusí studovat.
1. os. m.č. We do not have to study. Nemusíme studovat.
2 os. m.č. You do not have to study. Vy nemusíte studovat.
3. os. m.č. They do not have to study. Oni nemusí studovat.

Tabulka zkrácených tvarů:

1. os. j.č. I don’t have to study. Nemusím studovat.
2. os. j.č. You don’t have to study. Nemusíš studovat.
3. os. j.č. He doesn’t have to study. On nemusí studovat.
3. os. j.č. She doesn’t have to study. Ona nemusí studovat.
3. os. j.č. It doesn’t have to study. Ono nemusí studovat.
1. os. m.č. We don’t have to study. Nemusíme studovat.
2 os. m.č. You don’t have to study. Vy nemusíte studovat.
3. os. m.č. They don’t have to study. Oni nemusí studovat.

Anglické „have to“ v tázací větě

Stejně jako záporné i tázací věty v přítomném čase prostém se slovesem „have to“ se tvoří pomocí pomocného slovesa „do/does“ a prohození slovosledu, jak to znáte z předchozích lekcí. Přehledný souhrn najdete v tabulce:

1. os. j.č. Do I have to study? Musím studovat?
2. os. j.č. Do you have to study? Musíš studovat?
3. os. j.č. Does he have to study? Musí on studovat?
3. os. j.č. Does she have to study? Musí ona studovat?
3. os. j.č. Does it have to study? Musí ono studovat?
1. os. m.č. Do we have to study? Musíme studovat?
2 os. m.č. Do you have to study? Musíte studovat?
3. os. m.č. Do they have to study? Musí oni studovat?

Chcete si procvičit co už umíte v našich testech? – Test na téma: Rozdíl mezi Must a Have to

Test – Rozdíl mezi „Must“ a „Have to“

Angličtina online – to je také angličtina s úsměvem

Úsměvné texty pro oddech u studia angličtiny – English Jokes

Angličtina online a zdarma - Rozdíl mezi Must a Have to - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma - modální sloveso Must, modální sloveso Have to, Rozdíl mezi Have to a Must
Angličtina online a zdarma – Rozdíl mezi Must a Have to – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Matematika online

Matematika online a zdarma na Math.Kvalitne.cz – matematika pro Vás již nebude problém.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz