Anglická Nepravidelná slovesa

Angličtina online – hlavní stranaSlovesa – časyAnglická Nepravidelná slovesa – Vše na téma anglická nepravidelná slovesa. Od popisu sloupců v tabulce nepravidelných sloves (pro začátečníky) až po rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou (pro pokročilé). Také se Vám mohou hodit naše testy na ověření znalostí z nepravidelných sloves.

Úvod

Na této stránce naleznete seznam nepravidelných sloves (v tabulce na konci stránky). Pro začátek je lepší si vybrat jen ta nejdůležitější, ale pokud s angličtinou začínáte, tak nepravidelná slovesa rozhodně nepodceňujte, určitě se budou hodit. Minulý čas prostý je jeden z prvních gramatických prvků, které se budete učit (ve většině učebnic je hned po přítomném čase prostém, případně po přítomném čase průběhovém).

Popis sloupců v tabulce

Tabulka nepravidelných sloves obsahuje hned 4 sloupce:

 • První sloupec je český infinitiv slovesa
 • Druhý sloupec obsahuje anglický infinitiv slovesa
 • Třetí sloupec se použije v minulém čase prostém
 • Čtvrtý sloupec je tak zvané příčestí minulé a bude použito ve více případech (například: předpřítomný čas prostý ODKAZ)

„Napůl“ – nepravidelná slovesa

U některých sloves jsou přípustné obě možnosti. V následující tabulce jsou vybrané z nich zmíněny. Nenechte se tedy překvapit, pokud se v jednom cvičení setkáte s jinou variantou, než byl v minulém. Tabulce jsou tedy uvedeny nepravidelná slovesa, kde se připouští obě varianty:

 

česky infinitiv minulý čas prostý příčestí minulé
probudit awake awoke, awaked awoken
hořet burn burnt, burned burnt, burned
snít dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed
pozlatit gild gilt, gilded gilt, gilded
opásat se gird girt, girded girt, girded
skok leap leapt, leaped leapt, leaped
učit learn learnt, learned learnt, learned
plížit se sneak snuck, sneaked snuck, sneaked
urychlit speed sped,speeded sped,speeded
zkazit spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled
namočit wet wet, wetted wet, wetted

Nepravidelná slovesa – rozdíly mezi Americkou a Britskou angličtinou

Seznam je spíše pro pokročilé, ale pokud se učíte hlavně Americkou nebo hlavně Britskou angličtinu, tak se Vám může hodit

 • Wake – pravidelné v Americké angličtině a nepravidelné v Britské angličtině
 • Dive – nepravidelné v Americké angličtině a pravidelné v Britské angličtině
 • Wet – nepravidelné v Americké angličtině a pravidelné v Britské angličtině
 • Quit – nepravidelné v Americké angličtině a pravidelné v Britské angličtině
 • Fit – nepravidelné v Americké angličtině a pravidelné v Britské angličtině
 • Learn – pravidelné v Americké angličtině a může být pravidelné i v  Britské angličtině, ale častěji se v Britské angličtině setkáte s nepravidelným tvarem
 • Lean – pravidelné v Americké angličtině a může být pravidelné i v  Britské angličtině, ale častěji se v Britské angličtině setkáte s nepravidelným tvarem
 • Smell – pravidelné v Americké angličtině a může být pravidelné i v  Britské angličtině, ale častěji se v Britské angličtině setkáte s nepravidelným tvarem
 • Burn – pravidelné v Americké angličtině a může být pravidelné i v  Britské angličtině, ale častěji se v Britské angličtině setkáte s nepravidelným tvarem
 • Dream – pravidelné v Americké angličtině a může být pravidelné i v  Britské angličtině, ale častěji se v Britské angličtině setkáte s nepravidelným tvarem
 • Spill – pravidelné v Americké angličtině a může být pravidelné i v  Britské angličtině, ale častěji se v Britské angličtině setkáte s nepravidelným tvarem
 • Spoil – pravidelné v Americké angličtině a může být pravidelné i v  Britské angličtině, ale častěji se v Britské angličtině setkáte s nepravidelným tvarem

Seznam nepravidelných sloves

Seznam nepravidelných sloves je opravdu dlouhý a většina studentů má problém se naučit tak dlouhý seznam. Takže pokud Vám přijde, že se to nemáte šanci naučit, tak nezoufejte prakticky pro nikoho, kdo se nenarodil v anglicky mluvící zemi, to není jednoduché a i v anglicky mluvících zemích se sem tam najde někdo, kdo si není jistý s tvary nepravidelných sloves. Je to asi jako u nás se najdou lidé, kteří si nejsou jisti zda použít měkké „i“ nebo tvrdé  „y“.

V tabulce je jich asi 175, ale pokud si jich pro začátek vyberete 50 a naučíte se je opravdu dobře, tak s tím nějakou dobu přežijete. Pokud u angličtiny zůstanete, tak další už budete poznávat postupně, což je určitě schůdnější varianta, než se učit celý seznam najednou.

česky infinitiv minulý čas prostý příčestí minulé
vzniknout arise arose arisen
probudit awake awoke,awaked awoken
být be was been
nést bear bore borne
porazit beat beat beaten
stát become became become
potkat befall befell befallen
zplodit beget begot begotten
začít begin began begun
spatřit behold beheld beheld
ohnout bend bent bent
připravit o bereave bereaved bereft
naléhavě prosit beseech besought besought
jezdit na koni bestride bestrode bestridden
sázet bet bet,betted bet,betted
nabízet bid bade bidden
nabízet bid bid bid
svázat bind bound bound
kousat bite bit bitten
krvácet bleed bled bled
foukat blow blew blown
rozbít break broke broken
chovat breed bred bred
přinést bring brought brought
vysílat broadcast broadcast broadcast
stavět build built built
hořet burn burnt,burned burnt,burned
prasknout burst burst burst
koupit buy bought bought
obsadit cast cast cast
chytit catch caught caught
vybrat choose chose chosen
lpět cling clung clung
přijít come came come
stát (cena) cost cost cost
plížit creep crept crept
řezat cut cut cut
odvážit se dare dared dared
obchodovat deal dealt dealt
kopat dig dug dug
potápět dive dove dived
potápět dive dived dived
dělat do did done
kreslit draw drew drawn
snít dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed
napít drink drank drunk
řídit drive drove driven
přebývat dwell dwelt, dwelled dwelt, dwelled
jíst eat ate eaten
klesat fall fell fallen
krmit feed fed fed
cítit feel felt felt
bojovat fight fought fought
nalézt find found found
vejít, padnout fit fit,fitted fit,fitted
uprchnout flee fled fled
hodit fling flung flung
hodit, praštit fly flew flown
zdržet se forbear forbore forborne
zakázat forbid forbade forbidden
zapomenout forget forgot forgotten
odpustit forgive forgave forgiven
opustit forsake forsook forsaken
zmrazit freeze froze frozen
dostat get got got,gotten
pozlatit gild gilt, gilded gilt, gilded
opásat se gird girt, girded girt, girded
dát give gave given
jít go went gone
brousit grind ground ground
růst grow grew grown
pověsit hang hung hung
mít have had had
slyšet hear heard heard
skrýt hide hid hidden
udeřit hit hit hit
držet hold held held
zranit hurt hurt hurt
držet keep kept kept
klečet kneel knelt knelt
vědět know knew known
položit lay laid laid
vést lead led led
skok leap leapt, leaped leapt, leaped
učit learn learnt, learned learnt, learned
zanechat, opustit leave left left
půjčovat lend lent lent
nechat let let let
lhát lie lay lain
světlo light lit lit
prohrát lose lost lost
udělat make made made
znamenat mean meant meant
setkat meet met met
tát melt melted melted
sekat mow mowed mown
platit pay paid paid
prosit plead pled, pleaded
dát, položit put put put
přestat quit quit quit
číst read read read
rvát, trhat rend rent rent
zbavit rid rid rid
jezdit ride rode ridden
zvonit ring rang rung
vzestup rise rose risen
běh run ran run
říci say said said
vidět see saw seen
hledat seek sought sought
prodat sell sold sold
poslat send sent sent
šít sew sewed sewn
otřást shake shook shaken
stříhat shear sheared shorn
prolévat shed shed shed
zářit shine shone shone
obout shoe shod shoed
střílet shoot shot shone
show show showed shown
smršťovat shrink shrank shrunk
zavřít shut shut shut
zpívat sing sang sung
potopit sink sank sunk
sedět sit sat sat
spát sleep slept slept
klouzat se slide slid slid
zavěsit sling slung slung
slink slink slunk slunk
rozříznout slit slit slit
čichat smell smelt smelt
potrestat smite smote smitten
plížit se sneak snuck, sneaked snuck, sneaked
mluvit speak spoke spoken
urychlit speed sped, speeded sped, speeded
hláskovat spell spelt spelt
strávit spend spent spent
rozlít spill spilt spilt
roztočit spin spun spun
plivat spit spat spat
rozdělit split split split
zkazit spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled
rozšířit spread spread spread
pramenit, tryskat spring sprang sprung
vydržet stand stood stood
ukrást steal stole stolen
lepit stick stuck stuck
bodnout sting stung stung
kráčet stride strode stridden
stávkovat strike struck struck
přísahat swear swore sworn
zametat sweep swept swept
plavat swim swam swum
houpat swing swung swung
vzít take took taken
učit teach taught taught
roztrhnout tear tore torn
sdělit tell told told
myslet think thought thought
házet throw threw thrown
tlačit thrust thrust thrust
šlapat tread trod trodden
podstoupit undergo underwent undergone
rozumět understand understood understood
zavést undertake undertook undertaken
probudit wake woke woken
mít na sobě wear wore worn
plést weave wove woven
plakat weep wept wept
namočit wet wet, wetted wet, wetted
vyhrát win won won
foukat wind wound wound
ustoupit withdraw withdrew withdraw
ždímat wring wrung wrung
napsat write wrote written

Anglická nepravidelná slovesa ve větách

Nejčastěji používaná anglická nepravidelná slovesa – příklady použití ve větách:

  • I said that you can not go with us. – Řekl jsem, že nemůžeš jít s námi.
  • It made in England. – Bylo to vyrobené v Anglii.
  • She went there with her mother two days ago. – Šla tam s její matkou dva dny zpátky.
  • Karin came home yesterday. – Karin přišla domů včera.
  • I saw you last week. – Viděl jsem Tě minulý týden.
  • Yesterday, I knew who is it. – Včera jsem věděl kdo to je.
  • I got a nice present two days ago. – Dva dny zpátky jsem dostal pěkný dárek.
  • She gave me two papers. – Dala mi dva papíry.
  • He found his mobile phone when you called. – Našel jeho telefón, když jsi mu volal.
  • I told you that it is not good idea. – Říkal jsem Ti, že to není dobrý nápad.
  • She left you last week. – Opustila Tě minulý týden.
  • He felt horrible before divorce. – Cítil se hrozně před rozvodem.
  • She put this paper on the desk. – Položila ten papír na stůl.
  • She brought lunch from home yesterday. – Včera si donesla oběd z domova.
  • The English lessons began last week. Lekce angličiny začaly minulý týden.
  • Karin kept eating. – Karin stále jedla.
  • She held her breath. – Zadržela dech.
  • She wrote two books last year. – Napsala dvě knížky minulý rok.
  • When Karin was coming he stood in the garden. – Když přicházela tak stál na zahradě.
  • I heard that she is crying. – Slyšel jsem, že plakala.
  • I met Karin two days ago. – Potkal jsem Karin dva dny zpátky.
  • I ran to the bus station. – Běžel jsem na autobusovou zastávku.
  • They paid two beers. – Platili dvě piva.
  • Our boss spoke about you in the meeting. – Náš šéf o Tobě mluvil na poradě.
  • He led us but only last week. – Vedl náš, ale jenom minulý týden.
  • I read this article yesterday. – Četl jsem ten článek včera.

Angličtina online a s úsměvem

Krátké texty na oddech od těžkého studia – to jsou English Jokes na Angličtina online – www.Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - Anglická Nepravidelná slovesa - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma - nepravidelná slovesa v angličtině
Angličtina online a zdarma – Anglická Nepravidelná slovesa – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma

Matematika online

Matematika online na Math.Kvalitne.cz – matematika pro Vás už nebude problém.


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz