Stupňování přídavných jmen

Angličtina Přídavná jménaStupňování přídavných jmen v angličtině není nic složitého: long – longer – the longest. Krom pár jednoduchých pravidel se bude muset naučit několik nepravidelných přídavných jmen.

Úvod do stupňování přídavných jmen

Co jsou to vlastně přídavná jména (v angličtině se setkáte s pojmem „adjectives„)? Jsou to slova, která vyjadřují vztahy a vlastnosti podstatných jmen. Důležité pro nás je, že se přídavná jména stupňují. Dokonce tuto vlastnost mají jak v češtině, tak i v angličtině, takže se nám to chápe jednodušeji.

Přídavná jména tedy používáme pro úpravu nebo upřesnění podstatných jmen. Ale pozor, i když se o to sem tam někdo v začátcích pokusí, tak nelze pomocí přídavných jmen upravovat nebo upřesňovat slovesa, příslovce nebo dokonce jiná přídavná jména.

Na druhou strana pokud upravujeme nebo upřesňujeme podstatné jméno pomocí přídavného jména, není nutné zůstat pouze u jednoho. Není problém jich použít více, ale o tom budeme psát až někdy příště v jiném článku.

Stupně přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen – Angličtina rozeznává tři stupně: základní tvar – absolute, komparativ – comparative a superlativ – superlative.

    • Přídavné jméno v základním tvaru (v angličtině „absolute„) – například „dlouhý“ – „long
    • Přídavné jméno v porovnávacím tvaru (komparativ – v angličtině „comparative„) – „delší“ – „longer
    • Přídavná jména, která vyberou z více tu „nej“ variantu – superlativ (v angličtině naleznete pojem „superlative„) – například: „nejdelší“ – „the longest“

Pokud chceme vytvořit ze základního tvaru komparativ nebo superlativ, tak pro to má angličtina určitá pravidla. A jak už to tak v angličtině bývá, tak tato pravidla mají své výjimky. O tom všem se dočtete v následujícím textu.

Jedno-slabičná a více-slabičná přídavná jména

Než se začneme učit pravidla pro tvorbu dalších tvarů při stupňování přídavných jmen z toho základního, tak si je musíme rozdělit na jedno a více slabičná. Důvodem je, že pravidla pro tvorbu komparativu a superlativu jsou rozdílná pro jedno a více slabičná přídavná jména.

Jednoslabičná přídavná jména – příklady:

přídavné jméno adjectives comparative superlative
velký big bigger the biggest
rychlý fast faster the fastest
pomalý slow slower the slowest
levný cheap cheaper the cheapest
tenký thin thinner the thinnest
mokrý wet wetter the wettest
tvrdý hard harder the hardest
snadný easy easier the easiest
milý nice nicer the nicest
bezpečný safe safer the safest
brzký early earlier the earliest
pozdní late later the latest
tmavý dark darker the darkest
nízký low lower the lowest
vysoký high higher the highest
dlouhý long longer the longest
starý old older the oldest
chudý poor poorer the poorest
bohatý rich richer the richest
hluboký deep deeper the deepest
studený cold colder the coldest
klidný calm calmer the calmest

V tabulce nahoře jste si jistě všimli, jak se tvoří druhý a třetí stupeň jednoslabičných přídavných jmen.

Druhý stupeň pomocí koncovky „-er“ a třetí stupeň pomocí koncovky „-est“ a před přídavné jméno ve třetím stupni přidáme člen „the„. Určitě teď trochu jásáte, že je to vlastně docela jednoduché, ale jak už to tak v angličtině bývá jsou zde výjimky.

Jednoslabičná přídavná jména – zdvojení koncové souhlásky

Asi nejčastěji si můžete všimnout, že u některých přídavných jmen dochází ke zdvojení koncové souhlásky ve druhém a třetím stupni přídavných jmen. Jde o přídavná jména, která končí přízvučnou slabikou (souhláska-samohláska-souhláska)

Pro přehlednost přidávám znovu tabulku příkladů jednoslabičných přídavných jmen, kde dochází ke zdvojení koncové souhlásky:

přídavné jméno adjectives comparative superlative
velký big bigger the biggest
tlustý fat fatter the fattest
tenký thin thinner the thinnest
mokrý wet wetter the wettest

Jednoslabičná přídavná jména – s koncovkou „-y“

Další výjimkou ve stupňování jednoslabičných přídavných jmen jsou přídavná jména končící na „-y“. V těchto případech dochází k přeměně „-y“ na „-ier“ ve druhém stupni přídavných jmen a „-iest“ ve třetím stupni přídavných jmen.

Pro přehlednost přidávám pár příkladů v tabulce:

přídavné jméno adjectives comparative superlative
snadný easy easier the easiest
šťastný happy happier the happiest
hezký pretty prettier the prettiest
zábavný funny funnier the funniest
suchý dry drier the driest

Víceslabičná přídavná jména – příklady:

Pro víceslabičná přídavná jména je stupňování jednodušší než pro krátká. Pro komparativ i superlativ zůstávají v základním tvaru. Pro komparativ přidáváme před přídavné jméno „more“ = „více“ a pro superlativ „the most“ = „nejvíc“. Příklady jsou uvedeny v následující tabulce:

přídavné jméno Adjective   Comparative Superlative
krásný beautiful more beautiful the most beautiful
barvitý colorful more colorful the most colorful
kompletní complete more complete the most complete
lahodný delicious more delicious the most delicious
štědrý generous more generous the most generous
důležitý important more important the most important

Nepravidelná přídavná jména

V následující tabulce jsou uvedena přídavná jména, pro které zmíněná pravidla neplatí:

Adjective   Comparative Superlative
good better the best
bad worse the worst
little less the least
much more the most
far further/farther the furthest/farthest

V některých případech není důležité, jestli jde o jednoslabičné nebo více slabičné přídavné jméno. V angličtině existují přídavná jména, u kterých je úplně jedno, kterou formu požijete. V následující tabulce jsou uvedeny příklady přídavných jmen, kde se připouští jak tvar s koncovkou „-er“/ „-est“, tak přidáním „more“ a „the most“.

Adjective   Comparative Superlative
clever cleverer / more clever the cleverest / most clever
common commoner / more common the commonest / most common
likely likelier / more likely the likeliest / most likely
pleasant pleasanter / more pleasant the pleasantest / most pleasant
polite politer / more polite the politest / most polite
quiet quieter / more quiet the quietest / most quiet
simple simpler / more simple the simplest / most simple
stupid stupider / more stupid the stupidest / most stupid
subtle subtler / more subtle the subtlest / most subtle
sure surer / more sure the surest / most sure
old (people and things) older the oldest
old (people) elder the eldest

Zde je dobré zmínit, že je sice jedno kterou formu použijete, ale nelze tyto formy kombinovat! Tedy tvar „more cleverer“ je špatně.

Učte se angličtinu s úsměvem – English jokes na Nejlepší Anglina.uNas.cz

Angličtina nemusí být jen nuda

Doufám, že Vám tyto vtipy zpříjemí učení se stupňování přídavných jmen
English jokes – na Nejlepší Anglina.uNas.cz – učte se Stupňování přídavných jmen s úsměvem

Angličtina – Přídavná jména – budete ve studiu pokračovat?

Nebo Vás angličtina omrzela? A chcete raději dovolenou?


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz