Fráze – „Eating and drinking“

Úvod

Půjdete do restaurace, kde budete mluvit anglicky? Pak je pro vás tento článek tím nejlepším. Najdete zde „nejpoužívanější anglické fráze – jídlo a pití“ – „Most common english phrases – eating and drinking“.

Most common english phrases – eating and drinking

 • Do you know any good place to eat? – Víš o nějakém dobrém místě, kde se dá najíst.
 • Do you know any good restaurant? – Víš o dobré restauraci?
 • Let´s eat out tonight. – Pojďme se večer najíst někam ven.
 • Would you like to come to drink? – Chtěl bys přijít na drink?
 • Would you like to join me for lunch? – Chtěl by ses ke mně připojit  na oběd?
 • Can you recommend a good restaurant near here? – Můžeš doporučit dobrou restauraci, která je blízko?
 • Shall we go for a drink? – Můžeme jít na drink?
 • Where is the nearest pub? – Kde je nejbližší hospoda?
 • What would you like to drink? – Co bys chtěl k pití?
 • What can I get you for a drink? – Co Ti mohu donést k pití?
 • I will have a coffee, please. – Doneste mi kafe, prosím.
 • I will have a glass of red wine, please. – Doneste mi lahev červeného vína, prosím.
 • Which beer would you like? – Které pivo bys chtěl?
 • I will have the same. – Vezmu si to stejné.
 • Are you being served? – Jsi obsluhován?
 • Who is next? – Kdo je další?
 • Which wine would you like? – Které víno bys chtěl?
 • Would you like anything to eat? – Chtěl bys něco k jídlu?
 • What is the password for the internet? – Jaké je heslo na internet?
 • Do you have internet access here? – Máte zde přístup na internet?
 • Do you have any hot food? – Máte zde nějaké teplé jídlo?
 • Eat in or take away? – Budete jíst uvnitř nebo si to berete sebou?
 • What time does the kitchen close? – V kolik hodin zavírá kuchyň?
 • Do you have any free table? – Máte volný stůl?
 • I would like to make reservation. – Chtěl bych si udělat rezervaci.
 • I would like to book a table, please. – Chtěl bych si zamluvit stůl.
 • For how many people? – Pro kolik lidí?
 • A table for seven people, please. – Stůl pro sedm lidí prosím.
 • Could I see a menu, please? – Mohu prosím vidět menu?
 • Are you ready for order? – Jste připraven na obědnávku?
 • What do you recommended? – Co doporučujete?
 • I am on a diet. – Držím dietu.
 • I am vegetarian. – Jsem vegetaríán.
 • I do not eat meat. – Nejím maso.
 • I am allergic to nuts. – Jsem alergický na ořechy.
 • I am sorry we are out of chicken breast. – Omlouvám se, došli nám kuřecí prsa.
 • How would you like your steak? – Jak byste si přál Váš steak?
 • Rare, medium or well done? – Krvavý, středně propečený nebo okonale propečený?
 • Would you like anything else? – Přál byste si něco dalšího?
 • How long will it take? – Jak dlouho to bude trvat?
 • It will take about ten minutes. – Zabere to asi deset minut.
 • Enjoy your meal. – Užij si jídlo.(volně přeloženo: dobrou chuť)
 • Would you like to taste wine? – Chtěl byste ochutnat víno?
 • Could we have another bottle of wine? – Můžeme dostat další lahev vína?
 • Would you like any coffee or desert? – Přál byste si kafe nebo dezert?
 • Was everything all right? – Bylo vše v pořádku?
 • This foot is cold. – To jídlo je studené.
 • This is too salty. – To je moc slané.
 • The bill, please. – Účet prosím.
 • Could I have a bill, please? – Mohu prosím dostat účet.
 • Can we pay by card, please? – Můžeme prosím platit kartou?
 • Can we pay separately? – Můžeme platit zvlášť.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz