Časování slovesa „to be“

Úvod

Čím jiným začít, než nejpoužívanějším slovesem vůbec. Zatímco časování sloves v angličtině není vůbec složité, tak zrovna časování slovesa „to be“ je téměř nejsložitější. Na druhou stranu začneme se složitějším a pak už to půjde jako po másle.

Kladná věta se slovesem „to be“

V této tabulce najdete časování anglického slovesa „to be“. „To be“ je infinitiv a v žádném dalším čase se tento tvar již neobjeví. Časování je uvedeno pro přítomný čas prostý.

1. os. j.č. I am Já jsem
2. os. j.č. You are Ty jsi
3. os. j.č. He is On je
3. os. j.č. She is Ona je
3. os. j.č. It is To je
1. os. m.č. We are My jsme
2 os. m.č. You are Vy jste
3. os. m.č. They are Oni jsou

V následující tabulce najdete zkrácené tvary, které znamenají to stejné jako v tabulce nahoře, ale používají se pro jednoduchost. Pro vás to je sice složitější, ale rychle si na to zvyknete a brzy vám to přijde samozřejmé.

1. os. j.č. I´m Já jsem
2. os. j.č. You´re Ty jsi
3. os. j.č. He´s On je
3. os. j.č. She´s Ona je
3. os. j.č. It´s To je
1. os. m.č. We´re My jsme
2 os. m.č. You´re Vy jste
3. os. m.č. They´re Oni jsou

Záporná věta se slovesem „to be“

V záporných větách se k slovesu „be“ přidává zápor „not

1. os. j.č. I am not Já nejsem
2. os. j.č. You are not Ty nejsi
3. os. j.č. He is not On není
3. os. j.č. She is not Ona není
3. os. j.č. It is not To není
1. os. m.č. We are not My nejsme
2 os. m.č. You are not Vy nejste
3. os. m.č. They are not Oni nejsou

A stejně jako kladné tvary slovesa „be“ mají zkrácené tvary, tak i ty záporné:

1. os. j.č. I´m not Já nejsem
2. os. j.č. You aren´t Ty nejsi
3. os. j.č. He isn´t On není
3. os. j.č. She isn´t Ona není
3. os. j.č. It isn´t To není
1. os. m.č. We aren´t My nejsme
2 os. m.č. You aren´t Vy nejste
3. os. m.č. They aren´t Oni nejsou

Tázací věta se slovesem „to be“

V tázacích větách v angličtině se mění slovosled. Příklady můžete vidět v následující tabulce:

1. os. j.č. Am I? Jsem já?
2. os. j.č. Are you? Jsi Ty?
3. os. j.č. Is he? Je on?
3. os. j.č. Is she? Je ona?
3. os. j.č. Is it? Je ono?
1. os. m.č. Are we? Jsme my?
2 os. m.č. Are you? Jste vy?
3. os. m.č. Are they? Jsou oni?

Pokud již víte něco o přítomném čase prostém, tak se možná ptáte, proč se zde nepoužije pomocné sloveso „do/does“. Což je naprosto správná otázka a napadne to většinu studentů. Sloveso „to be“, na rozdíl od všech ostatních, pomocné sloveso „do/does“ nepotřebuje. Berte to jako výjimku. Ostatně na výjimky si zvykejte, protože angličtina je jich plná :-).

Angličtina online a s úsměvem 🙂

Angličtina online a zdarma - Angličtina pro začátečníky - english jokes - sloveso "to be" učte se angličtinu s úsměvem
Angličtina online a zdarma – Angličtina pro začátečníky – english jokes – sloveso „to be“