Lekce 36 – Rozdíl mezi „make“ a „do“

Úvod do anglických slov „make“ a „do

V této lekci si probereme rozdíly mezi anglickými makeado. Začátečníci si tato slůvka někdy zaměňují, pravděpodobně hlavně proto, že v určitých případech jdou do češtiny obě přeložit jako „dělat“, takže určitě stojí za to se na ně trochu zaměřit a podívat se podrobně. Nejprve si uvedeme pravidla pro jednotlivá slovesa a nakonec si ukážeme výjimky z uvedených pravidel.

Anglické „do“ = „dělat

Anglické „do“ se používá hlavně pro samotnou akci. Jsou to například domácí práce („do the housework“), nakupování („do the shopping“), práce („do busisness“), studium („do homework“), pečování o sebe samého („do exercise“) a obecně provádění akce („do something“).

Příklady použití ve větách:

  • I like doing homework. – Dělám rád domácí práce.
  • I must do the laundry. – Musím udělat prádlo.
  • I have to do some an extra work. – Musím dělat nějakou práci navíc.
  • We do business with your brother. – Obchodujeme s Tvým bratrem.
  • She did a good job. – Udělala dobrou práci.
  • I do exercise every day. – Cvičím každý den.
  • She need to do her hair. – Ona se musí učesat.
  • I cann`t do everything you have to help me. – Nemůžu dělat všechno, musíš mi pomoci.

Anglické „make“ = „vytvářet

Na rozdíl od „do“ se neodkazuje na samotnou akci, ale spíš na její výsledek. Příkladem může být: jídlo („make dinner“), peníze („make money“), vztahy („make friends“), komunikace („make a phone call“), plány („make plans“).

Příklady použití ve větách:

  • Karin is making breakfast. – Karin dělá snídani.
  • I love my job because I make very much money. – Mám rád svou práci, protože vydělám hodně peněz.
  • I have to make a phone call. – Musím si zavolat.
  • Our teacher is terrible. We made a complaint. – Náš učitel je strašný. Vznesli jsme stížnost.

Na co si dávat pozor

V angličtině jsou snad v každé gramatice výjimky a ani anglická slůvka „do“ a „make“ nejsou v tomhle pozadu.

Pokud jde o domácí práce (jedno z pravidel zmíněných nahoře), tak se používá „do“, ale má to jednu výjimku. V případě, že jde o domácí práce spojené s postelí, tak se použije „make“.

A svou výjimku z uvedených pravidel má i anglické sloveso „make“, které se obecně mimo jiné používá pro slovní spojení kolem komunikace. Výjimkou je fráze: „ask a question“ (tedy nepoužívejte: „make a question“)

Příklady použití ve větách:

  • He doesn`t make the bed every morning. – Neustýlá postel každé ráno.
  • I have to ask one question. – Musím se zeptat na jednu otázku.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz